Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мартиненко витя практика.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
54.4 Кб
Скачать

8.Висновки з практики та пропозиції.

Під час проходження переддипломної практики я навчився працювати з такою документацією:

1. Журнал теоретичного навчання;

2. Журнал виробничого навчання, у майстра знаходяться два журнали бо група №13 поділяється на дві підгрупи;

3. Журнал з реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

4. Програма виробничого навчання за професіями: «оператор комп’ютерного набору, бухгалтер облікових даних» яка ліцензується на 2, 3-ю категорію;

5. Тематичний план;

6. Поурочно-тематичний план;

7. Перелік навчально-виробничих робіт по семестрові;

8. План виробничого навчання на підприємстві щомісячно;

9. План виробничої діяльності на підприємстві;

10. Перелік навчально-виробничих робіт згідно програми виробничого навчання при самостійному виконанні: комп’ютерної обробки, роботи з документами які розрізняються за видами 2-ї і 3-ї категорії виконується щомісячно.

11. Угоди;

12. Накази;

13. Акти;

14. Щоденники;

15. Виробнича характеристика;

16. Табель відвідування виробничої практики;

17. Характеристики.

18. Детальна програма перед випускної практики;

9.Список використаної літератури.

  1. Про проведення торгів (тендерів) у будівництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 верес. 1998 р. № 1369.

  2. Державні будівельні норми ДБН Д.1.1-1-2000. Затверджені Наказом Держбуду України від 27 серп. 2000 р. № 174 і введені в дію з 1 жовт. 2000 р.

  3. Богатин Ю. В., Швандар В. А. Инвестиционный анализ: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 286 с.

  4. Загородній А. Г., Стадницький Ю. І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 209 с.

  5. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: ТОВ «Видавництво Лібра», 1998 — 392 c.

  6. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: ООО «Издательство Либра», 1996. — 344 с.

  7. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. — К.: Лібра, 2002. — 472 с.

  8. Рогожин П. С., Гойко А. Ф. Економіка будівельних організацій. — К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. — 448 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.