Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мартиненко витя практика.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
54.4 Кб
Скачать

1. Зведення витрат

2. зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва  3.  об’єктні та локальні кошториси  4. кошторисні розрахунки на окремі види витрат  5. кошториси на проектні і вишукувальні роботи.  У складі робочого проекту розробляють:  1. зведення витрат (якщо необхідно)  2. зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва  3. об’єктні та локальні кошториси  4.  відомість ресурсів до локального кошторису  5. кошторисні розрахунки на окремі види витрат  6.  кошториси на проектні і вишукувальні роботи.  У складі робочої документації розробляють:  1. об’єктні та локальні кошториси  2. відомість ресурсів до локального кошторису  До інвесторської кошторисної документації в складі проекту (робочого проекту), що затверджується додається пояснювальна записка, в якій зазначається:  ·                   посилання на територіальний район, де розташоване будівництво  ·                   відомості про те, з якого року введено норми та ціни, за якими складено

інвесторсько-кошторисну документацію  ·                   обгрунтування для складання розрахунків інших витрат  ·                   розміри кошторисного прибутку  ·                   посилання на документи, відповідно до яких розроблено інвесторсько-кошторисну документацію.  5. Порядок складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них.  Локальний кошторис складається по поточному рівню цін на трудові та матеріально-технічні ресурси, за формою №4, додаток ДБН Д.1.1-1-2000.  Відомості ресурсів до локального кошторисів складають за формою №4А, додаток ДБН Д.1.1-1-2000.  При складанні локального кошторису застосовують:  1)                ресурсні елементні кошторисні норми України (РЕКН) додаток ДБН Д.2.2-2-99;  2)                вказівки щодо застосування РЕКН на будівельні роботи додаток ДБН Д.1.1-2-99;  3)                РЕКН експлікації будівельних машин, механізмів;  4)                поточні ціни на матеріали, вироби та конструкції;  5)                поточні ціни маш-год;  6)                поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;  7)                поточна вартість люд-год. відповідного розряду;  8)                правила визначення загальновиробничих та адміністративних витрат.  Прямі вітрити визначені в локальному кошторисі шляхом множення визначеної до РЕКН кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт обчислених за робочими кресленнями на відповідні поточні ціни цих ресурсів.  Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними даними замовника або за його дорученням з інших джерел (в т. ч. за даними Мінбуду України).  Кошторисна заробітна плата, що не входить до прямих витратах у локальному кошторисі, вираховується окремо для робітників-будівельників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів, робітників, зайнятих по керуванні та обслуговуванні  автотранспортних засобів при перевезенні ґрунту та будівельного сміття.  Розрахунок кошторисної заробітної плати виконується на підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і витрат люд-год., яка відповідає нормативному розряду робіт.  Вартість люд-год. згаданих робітників на будовах, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності. Як правило, приймаються в межах рекомендованих Мінбудом України.  При визначені кошторисної заробітної плати будівельно-монтажних робіт, які виконуються в підземних умовах, вартість люд-год. робітників-будівельників треба приймати не по будівництво в звичайних умовах, а як для будівництва в підземних умовах.  Кошторисна вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, зайнятих в будівельному виробництві, в прямих витратах визначаються виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельно-монтажних робіт, вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за одиницю часу їх застосування (маш-год. поточних цін).  У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів зазначається і заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів.  Вартість маш-год. в поточних цінах розраховують на підставі трудових і матеріальних ресурсів, наведених в РЕКН, та поточних цін на них з додаванням податку з власників транспортних засобів.  Щодо будов, будівництво яких здійснюється з бюджетних коштів або коштів підприємств і установ державної власності, вартість маш-год. приймається в межах рекомендованих Мінбудом України. 

Час використання робітниками будівельно-механізованого виробничого знаряддя (вібратори, трамбівки, зварювальні апарати і т. д.), включено  до норм трудовитрат робітників будівництв і відокремлено в РЕКН задля розрахунку вартості енергоносіїв, мастильних матеріалів та гідравлічної рідини, що враховується у складі прямих витрат на матеріальні ресурси.  Кошторисна вартість будівельних матеріалів вираховується у прямих витратах, визначених на підприємстві нормативними потребами в них, розраховуються виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями та у відповідних поточних цінах.  Поточні ціни на матеріальні ресурси щодо будов із залученням бюджетних коштів, приймаємо за рівнем, що склався в регіоні за цінами виробників.  Поточні ціни на матеріали для будівництва враховують такі елементи вартості:  1)                відпускну ціну;  2)                вартість тари, упаковки і реквізиту; 

3)                вартість транспортування і вантажних витрат;  4)                заготівельно-складські витрати.  Як приоб’єктний склад, при визначені кошторисної вартості будівництва, приймається передбачене в ПОБ:  1.Для матеріалів зберігання “просто неба” – майданчик на території будівництва об’єкта.  2. Для інших матеріалів – склад для даного об’єкту.  Вивантаження на приоб’єктному  складі та внутрішньо будівельне транспортування (як горизонтальне так і вертикальне) будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, від приоб’єктного  складу до місця встановлення, монтажу чи використання, враховуючи РЕКН.  Якщо відпускні ціни та матеріальні ресурси не враховують їхньої доставки на приоб’єктний  склад, в локальному кошторисі, при визначені вартості матеріалів додатково враховують витрати на перевезення. Зазначені витрати враховують в одиничній вартості матеріалів.  Витрати на доставку матеріальних ресурсів обчислюються калькуляційним методом або ж за середніми показниками вартості транспортних витрат по 1т. відповідного будівельного вантажу, що надаються Мінбудом України.  В складі кошторисно-нормативної вартості матеріальних ресурсів враховуються заготівельно-складські витрати. Для покриття витрат будівельних організацій на утримання апарату заготівельних служб та матеріальних базових складів, а також витрати, пов’язані з втратами, які важко усуваються, і псуванням матеріалів при їх транспортуванні та зберіганні на складах.  Ці витрати розраховуються за відсотком, рекомендованим  Мінбудом України, і є лімітом коштів на відшкодуванні цих витрат підрядника: для будівельних, сантехнічних та електротехнічних матеріалів, виробів та конструкцій. Цей відсоток складає 2% + для металевих – 0,75%.  Маса заготівельних складських витрат визначена за наведеними показниками в середньому забезпечують покриття зазначених витрат.  В локальному кошторисі і зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва зазначається дата, станом на яку приймаються поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси. 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.