Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практична робота6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
1.73 Mб
Скачать

3.3 Створення структури таблиці в режимі «Конструктор».

Конструктор надає користувачеві багато варіантів задавання параметрів таблиці, що створюється. При його активізації відкривається вікно «Співробітники: таб­лица»), яке містить дві панелі

Верхня панель дає змогу присвоїти ім'я кожному полю таблиці і визначити тип даних у кожному полі, нижня — встановити властивості кожного поля.

Имя поля може мати до 64 символів; воно повинно бути унікальним, по можливості коротким і мати інфор­мативний характер. Тип кожного поля залежить від типу даних, які в ньому розміщуються.

Тип данных визначається значеннями, які передбачається вводити до поля, і вибирається зі списку «Тип данных», Що розкривається.

«Текстовый» — тип даних за умовчання. Максимальна кількість символів у цьому полі не повинна перевищувати 255. Потрібний розмір поля встановлюють у властиво­сті «Размер поля».

Поле «MEMO» — довгий текст для описів чи приміток із максимальною довжиною 64 000 символів.

«Числовой» — числові дані, які використовуються в математичних обчисленнях, при цьому конкретні варіанти числового типу задають у властивості «Размер поля».

«Денежный» — грошові й числові дані для розрахун­ків із точністю до 15 знаків у цілій і до 4 знаків у дробовій частинах.

«Дата/время» — значення дати і часу в діапазоні від 100 до 9999 років включно.

«Счетчик» — тип даних поля, до якого для кожного нового запису автоматично вводять унікальні числа, числа, що послідовно зростають, чи випадкові.

«Логический» — тип даних, які можуть набувати одного з двох значень — Істина/Неправда.

«Поле объекта OLE» — поле, у якому розміщується пов'язаний чи вставлений об'єкт (наприклад, малюнок, звукозапис, таблиця, діаграма і т. ін.), створений в інших додатках.

«Гиперссылка» — поле з максимальною довжиною до 64 000 символів, у якому вказують шлях до файла чи адресу ULR. Клацання на цьому полі таблиці дає змогу перейти на відповідний об'єкт чи сторінку Web.

«Мастер подстановок...» — вибір цього типу поля запускає Майстра підстановок, за допомогою якого може бути визначене поле зі списком постійних значень чи поле зі списком на підставі даних полів іншої таблиці.

Описание — пояснення до кожного поля таблиці, які формують у разі потреби.

Властивості полів відображаються в нижній панелі вікна «Конструктор». Елементи цієї панелі дають можливість користувачеві задавати розмір і формат поля, маску введення даних до поля, умови значення й інші властивості. Вміст укладки «Общие» міняється залежно від типу поля.

Створення структури таблиці, як правило, завершується визначенням первинного ключа. Такий ключ однозначно ідентифікує кожний запис таблиці. Первинний ключ вво­дять командою Ключевое поле контекстного меню вибраного поля або за допомогою однойменної кнопки Як первинний ключ можна вибрати також певне поле таблиці, що має унікальне значення. Таких полів може бути два і більше. Якщо користувач не визначає ключового поля, то систе­ма автоматично використовує як ключове поле порядковий номер запису, вводячи додатково поле типу «Счетчик».

У режимі «Конструктор» можна створювати і зміню­вати тільки структуру таблиць. Заповнення ж таблиць даними виконується лише в режимах «Режим таблицы» або «Мастер таблиц», а також у разі відкривання таблиці чи за допомогою об'єкта бази даних, який спеціально ство­рюється.

Після формування структури таблиці її необхідно зберегти, активізувавши команду Файл—Сохранить как.... У діалоговому вікні «Сохранение», що відкрилося, задають місце таблиці у пам'яті (поточній або іншій базі даних), у вікні «Новое имя» — її ім'я, наприклад «Співробітники».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.