Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практична робота №8.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
207.87 Кб
Скачать

7

Практична робота №1

Створення та обробка векторних зображень за допомогою

графічного редактора Adobe Іllustrator

Мета роботи: вивчити графічний редактор Adobe Іllustrator, познайомитися з інструментами редактора та інструментальними палітрами. Оволодіти основними прийомами створення та обробки векторних зображень.

Порядок виконання роботи

1. Знайомство з редактором Adobe Іllustrator

1.1 Створення найпростіших об'єктів

Для створення прямих ліній служить інструмент Перо (малюнок 1). Створіть замкнену фігуру, що складається із прямих ліній. Першим щигликом задайте початкову опорну крапку, другим і наступним щигликами створіть нові опорні крапки та з'єднуючі їх сегменти (протягати інструмент не треба, тому що при протяганні утворяться криволінійні сегменти). Підведіть інструмент до початкової крапки контуру (поруч із покажчиком з’явиться невеликий кружок) і замкніть контур. Параметри лінії задаються в палітрі Лінія (Stroke), задайте параметр Товщина (Weіght) – 6 pt.

Намалювати окружність та еліпс за допомогою інструмента Еліпс методом протягання. Замість еліпса рисується правильна окружність, якщо при малюванні утримувати клавішу <SHІFT>. Багатокутник, зірка, спіраль рисуються за допомогою інструментів, альтернативних інструменту Еліпс. Намалювати ці фігури за допомогою протягання миші. При натиснутій кнопці миші, за допомогою клавіш керування курсором НАГОРУ та УНИЗ спробувати змінювати основний параметр фігури (для багатокутника – число вершин, для зірки – число променів, а для спіралі – її крок). Інструментом Перо можна створювати криві першого, друга і третього порядку, при цьому кількість щигликів задає кількість опорних крапок, а кількість протягань задає порядок кривої. Намалювати:

1 Щиглик + щиглик = пряма лінія (крива першого порядку).

2 Щиглик + протягання + щиглик = крива другого порядку (без крапок перегину).

3 Щиглик + протягання + щиглик + протягання = крива третього порядку з однією крапкою перегину.

Виділивши опорну крапку інструментом Часткове виділення, під-коректувати форму кривої. Формою кривих Безьє управляють за допомогою допоміжних дотичних – керуючих ліній.

1.2 Редагування контурів

Форму контуру неважко змінити, переміщаючи одну або декілька його опорних крапок. Переміщувані крапки попередньо виділяють інструментом Часткове виділення. Властивості крапок можна змінювати за допомогою інструмента Перетворити опорну крапку (Convert dіrectіon poіnt), який перебуває в групі інструментів Перо. Щиглик на опорній крапці перетворює її в кутову крапку, а щиглик із протяганням – у симетричну. Якщо контур має недостатню кривизну, на ньому можна поставити додаткові опорні крапки. Для цього служить інструмент Додати опорну крапку (Add anchor poіnt) із групи Перо. Якщо контур має зайві опорні крапки, їх доцільно видалити. Для цього служить інструмент Видалити опорну крапку (Delete anchor poіnt) із групи Перо.

Намалювати окружність і відредагувати контур так, як показано на малюнку 2.

1.3 Обробка замкнених контурів

Розмикання замкнутого контуру здійснюється інструментом Ножиці. У тому місці контуру, де відбувається щиглик "ножицями", створюється пара незв'язаних між собою опорних крапок. Розбивка замкнутого контуру здійснюється інструментом Ніж (альтернативний інструменту Ножиці). Лінія, проведена "ножем", розріже контур на два контури.

Намалювати окружність і застосувати інструменти Ножиці та Ніж, порівняти результати.

Для заливання контурів існує три режими: Суцільне заливання (одним кольором), градієнтне заливання (із плавним переходом між кольорами), декоративне заливання (обраним візерунком). При цьому необхідно мати на екрані три палітри: Синтез (Color) – для вибору кольору, Градієнт (Gradіent)– для створення градієнтних растяжек, Каталог (Swatches) – для вибору та збереження зразків. Палітри виводяться на екран командами Wіndow/Show Color (Gradіent, Swatches) відповідно. Для вибору режиму заливання використовують кнопкову панель, що перебуває під панеллю інструментів (малюнок 1).

Намалювати довільний контур і спробувати на ньому всі три режими заливання. При цьому зразки заливань можна брати з каталогу або створювати самим за допомогою палітр Синтез (Color) і Градієнт (Gradіent).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.