Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
граматика майб.вихователям.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
95.74 Кб
Скачать

Програма з морфології та словотворення для дітей молодшого дошкільного віку

Морфологія. Словозміна

Іменники. Узгоджувати слова у реченні в роді, числі та відмінку, вправляти у правильному вживанні граматичних форм. Вживати іменники у різних відмінкових формах; привернути увагу до слів, які зазнають морфологічних змін: вухо – у вусі, день – дня, книга – у книзі, ріка – на ріці, стіл стола, на вживання невідмінюваних слів метро, радіо; кличну форму іменників: бабусю, діду, дідусю, Іро, Ігорю, мамо, Орисю, тату; родовий відмінок множини іменників, а саме: назв дитинчат тварин, птахів: гусенят, телят; назв дорослих тварин: вовків, кіз, свиней, собак; назв людей жіночого роду: бабусь, подруг; чоловічого роду: дідусів, друзів; назв предметів жіночого, чоловічого, середнього роду: ляльок, машин, ніг, нігтів, ножів, пальт, рукавиць, столів, чобіт, шапок; іменників, як мають тільки множину: дверей, меблів, саней, штанів; у родовому відмінку множини при словах багато, мало: багато дітей, мало стільців; іменників у місцевому відмінку з прийменниками на, при, по, о(об).

Прикметники. Вправляти в узгодженні іменників із якісними прикметниками (на позначення величини, обсягу, розміру, кольору) у роді, числі та відмінку: великий, високий, повний, червоний тощо.

Дієслова. Утворювати дієслова І, II, III особи множини теперішнього і минулого часу дійсного способу: гуляємо, гуляєте, гуляють;особові форми майбутнього часу зі словом бути: буду гуляти, будеш співати, будемо читати. Вживати дієслова з морфологічними змінами в основі, утворювати дієслівні форми: бігти – біжу, біжи; дихати – дихаю, дихаєш, дихає, дихай; їсти – їм, їси, їсть, їмо, їсте, їдять; муркотати – муркоче, муркочеш; м’яти – мну, мни.

Числівники. Узгоджувати іменники з числівниками один, одне, одна: один олівець, одна лялька, одне яблуко; два: два стільці, два пальта; обидва(і), обоє: обидва хлопці, обидві дівчинки, обоє дівчат, хлоп’ят. Уживати числівники двоє, троє: двоє друзів, троє поросят.

Прийменники. Вживати іменники із прийменниками у різному значенні: в кишені – в мене, з кишені – з паперу, за руку – за дверима;розрізняти значення місця й напрямку: в хаті – в хату, на столі – на стіл.

Формотворення

Іменники. Утворювати називний відмінок множини іменників, які зазнають змін приголосних або голосних: гра – ігри, теля – телята. Вживати закінчення у родовому відмінку однини іменників четвертої відміни, в яких при відмінюванні з’являються суфікси -ен-, -ат-, -ят-: ім’я – імені, курча – курчата, теля – теляти.

Прикметники. Утворювати ступені порівняння прикметників: білий – біліший, веселий – веселіший, високий – вищий, низький – нижчий.

Дієслова. Використовувати дієслова типу: брати – узяти; допомагати – допомогти; класти – покласти – кладу; одягати – надягати – одягти; утворювати дієслова множини минулого часу дійсного способу: гуляли.

Словотворення

Іменники. Утворювати слова із суфіксами -ик: вареник, дощовик, старик; -ець: лінивець, мудрець, сміливець; -ак(-як): весельчак, добряк.

Прикметники. Утворювати прикметники від іменників: бузок – бузковий, вишня – вишневий, дерево – дерев’яний, пролісок – пролісковий; прикметники зі словотвірним значенням “сильний вияв ознаки” з суфіксами -усіньк- (-юсіньк-), -есеньк-: гарнесенький, малесенький, малюсінький, теплесенький, теплісінький; “неповний вияв ознаки” з суфіксами -еньк-: вузенький, синенький; із словотвірним значенням “надмірний вияв ознаки” із префіксами не-, без-: безголосий, безрадісний, безсердечний небайдужий, неввічливий, нещирий. Учити утворювати присвійні прикметники: Андріїв, бабусин, дідусів, Ігорів.

Дієслова. Утворювати нові дієслівні форми за допомогою префіксів в- (у-), ви-, від-, на-, за-, з- (с-) та постфікса -ся (-сь): вітатися, возитися, митися, нестися, в’язати – зав’язати – нав’язати; робити – зробити – наробити.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.