Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Socialne_strah.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
1.54 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Конспект лекцій

з дисципліни

«СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

для студентів напряму підготовки 0501

спеціальності 7.050104 «ФІНАНСИ»

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

Суми

Видавництво СумДУ

2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Конспект лекцій

для студентів напряму підготовки 0501

спеціальності 7.050104 «ФІНАНСИ»

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни

“Соціальне страхування”.

Протокол №1 від 28.08.09р.

Суми

Видавництво СумДУ

2009

Соціальне страхування: Конспект лекцій / Укладачі: П.В. Тархов, В.М. Боронос, Е.Г. Козін, К.В. Савченко.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 164 с.

Кафедра фінансів

Зміст

С.

1.1 Передмова 6

1.2 Необхідність та економічний зміст соціального страхування 8

1.3 Становлення та розвиток соціального страхування 12

1.4 Контрольні запитання 18

2.1 Фінансовий механізм регулювання соціального страхування 19

2.2 Фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування 22

2.3 Контрольні запитання 27

Тема 3 Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності 28

3.1 Теоретико-організаційні засади загальнообов’язкового державного 28

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 28

та витратами, зумовленими народженням та похованням 28

3.2 Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 30

3.2.1 Джерела формування бюджету Фонду соціального страхування з 31

тимчасової втрати працездатності 31

3.2.2 Платники страхових внесків та їх реєстрація 31

3.2.3 Розмір страхових внесків, порядок їх нарахування та строки сплати 33

3.2.4 Права, обов'язки та відповідальність страхувальників 34

3.2.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС ТВП 36

3.3 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку 37

виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 37

3.4 Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням з 38

тимчасової втрати працездатності 38

3.4.1 Загальні положення 38

3.4.2 Допомога на період тимчасової непрацездатності 40

3.4.3 Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 43

3.4.4 Допомога при народженні дитини 45

3.4.5 Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 45

3.4.6 Допомога на поховання 46

3.4.7 Порядок планування, обліку та видачі путівок на санаторно-курортне 47

лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, 47

придбаних за рахунок коштів ФСС ТВП 47

3.5 Управління соціальним страхуванням з тимчасової втрати 49

працездатності 49

3.6 Контрольні запитання 51

Тема 4 Страхування від нещасного випадку на виробництві та 52

професійних захворювань 52

4.1 Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань: завдання, принципи та особливості 52

4.2 Фонд соціального страхування від нещасного випадку на 55

виробництві та професійних захворювань: структура, завдання та 55

повноваження 55

4.3 Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасного 56

випадку на виробництві та професійних захворювань 56

4.3.1 Джерела формування доходів ФСС НВВ 56

4.3.2 Платники страхових внесків 57

4.3.3 Страхові внески та тарифи 58

4.3.4 Обов'язки та відповідальність платників 61

4.3.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС НВВ 62

4.4 Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі настання 62

нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань 62

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]