Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_TVP.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
1.32 Mб
Скачать

Додаток а Тестові питання для захисту лабораторних робіт

Студента____________________________ ____групи___________

Зауваження: запропоновані тести містять питання що має чотири відповіді, серед яких тільки одна правильна.

1. Вимірювальний перетворювач – це засіб вимірювання, призначений для перетворення:

А. Вихідного вимірюваного сигналу в функціонально зв’язаний з ним вхідний ;

Б. Вихідного вимірюваного сигналу в нормований;

В. Вхідного вимірюваного сигналу в вихідний;

Г. Нормованого сигналу в вихідний, зручний для відпрацювання.

2. Датчик (сенсор) – засіб вимірювань, який розміщується:

А. На клавіатурі ПЕОМ;

Б. Зовні зони об’єкта, що досліджується та виконує функції вимірювального перетворювача;

В. Останнім в низці вимірювальних перетворювачів вимірювального кола;

Г. В зоні об’єкта, що досліджується.

3. Номінальна функція перетворення (градуювальна характеристика) – це:

А. Залежність вихідної величини від вхідної;

Б. Усереднена функція перетворення групи однотипних перетворювачів;

В. Залежність вхідної величини від вихідної;

Г. Графічна залежність вихідної величини від вхідної.

4. Основними елементами фотоелектричних перетворювачів є:

А. Джерело випромінювання, оптичний канал, приймач випромінювання;

Б. Джерело випромінювання,ПЕОМ, приймач випромінювання;

В. Фотодіод, оптичний канал, діод;

Г. Світлодіод, тунельний діод, фотодіод.

5. Принцип дії фоторезистора ґрунтується на явищі:

А. Зеебека;

Б. Електростатичної індукції;

В. Внутрішнього фотоефекту;

Г. Зовнішнього фотоефекту.

6. Основним недоліком фоторезисторів є:

А. Низька чутливість;

Б. Низький рівень селективності;

В. Великі габарити;

Г. Висока робоча температура.

7. Принцип дії фотодіода ґрунтується на явищі:

А. Зовнішнього фотоефекту;

Б. Електромагнітної індукції;

В. Електростатичної індукції;

Г. Внутрішнього фотоефекту.

8. Основним недоліком фотодіодів є:

А. Висока чутливість;

Б. Низька чутливість;

В. Малі габарити;

Г. Низька робоча температура.

9. Електрорушійна сила фотодіода генерується в:

А. Провідниках електричного кола;

Б. В складовій р-типу напівпровідникової структури фотодіода;

В.В складовій n–типу напівпровідникової структури фотодіода;

Г. В р-n–переході напівпровідникової структури фотодіода.

11. Основною перевагою імпульсного оптичного перетворювача є:

А. Низька вартість;

Б. Висока вартість;

В. Можливість роботи в агресивних середовищах;

Г. Висока точність вимірювання.

12. Термоелектричний перетворювач – це:

А. Терморезистор;

Б. Тензорезистор;

В. Позистор;

Г. Термопара.

13. Принцип дії термоопорів ґрунтується на:

А. Залежності опору металу від температури;

Б. Лінійній залежності опору металу від температури;

В. Квадратичній залежності опору від температури;

Г. Експоненціальній залежності опору від температури.

. 14. Фотоелектричний перетворювач на принциповій електричній схемі лабораторної установки (Рис. 7) має позначення:

А. VD-6.

Б. VТ-1.

В. VD-5.

Г.VD -11.

15. Основними елементами схеми імпульсного фотоелектричного перетворювача (Рис.7) є:

А. Фотодіод, транзистор, резистор;

Б. Електродвигун, транзистор, осцилограф;

В. Індукційний сенсор, електромагніт, електродвигун;

Г. Джерело світла, періодичний переривач світлового потоку, фотодіод.

16. В основі принципу дії індукційного перетворювача кутової швидкості лежить закон:

А. Ампера для значення напруженості магнітного поля;

Б. Електромагнітної індукції;

В. II закон Фарадея;

Г. Основний закон Тесли.

17. Основним елементом схеми імпульсного індукційного перетворювача (Рис.7) є:

А. Фотодіод;

Б. Електродвигун;

В. Індукційний сенсор;

Г. Генератор імпульсів.

18. Індукційний сенсор на принциповій електричній схемі лабораторної установки має позначення:

А. HL‒2;

Б. VТ-2;

В. HL‒11;

Г. VT‒2.

19. Обертальний рух якоря електродвигуна описується:

А. Рівняннями Максвелла;

Б. Основним рівнянням динаміки обертального руху;

В. Законом збереження моменту кількості руху;

Г. Законом Ампера.

20.Основними механічними характеристиками електродвигуна є:

А. Габаритні розміри;

Б. Потужність, пусковий момент, момент інерції якоря;

В. Гальмівний момент, габаритні розміри;

Г. Кутове прискорення, лінійна швидкість, робоча температура.

21. Вимірювальний підсилювач є:

А. Основним елементом вимірювальної схеми або перетворювача;

Б. Першим елементом вимірювальної схеми або перетворювальної системи;

В. Останнім елементом у вимірювальному колі;

Г. Останнім елементом у перетворювальному колі.

Додаток Б

Таблиця 1. Характеристика термопар.

Тип термопари

Буквенні позначення

НСХ*

Матеріал термоелектронів

Коефіцієнт термо-ЕДС, мкв/°С (у діапазоні температур, °С)

Діапазон робочих температур, °С

Гранична температура при короткочасному використанні, °С

Позитивного

Негативного

ТЖК

J

Залізо (Fe)

Сплав константен (45% Cu + 45% Ni, Mn,Fe)

50-64 (0-800)

Від -200 до +750

900

ТХА

K

Сплав хром ель (90,5% Ni + 9,5% Cr)

Сплав алюмель (94,5 Ni + 5,5% Al, Si, Mn, Co)

35-42 (0-1300)

Від -200 до +1200

1300

ТМК

T

Мідь (Cu)

Сплав константан (55% Cu +45% Ni, Mn, Fe)

40-60 (0-400)

Від -200 до +350

400

ТХКн

E

Сплав хромель (90,5 Ni + 9,5% Cr)

Сплав константан (55% Cu +45% Ni, Mn, Fe)

59-81 (0-600)

Від -200 до +700

900

ТХК

L

Сплав хромeль (90,5 Ni + 9,5% Cr)

Сплав копель (56% Cu + 44% Ni)

64-88 (0-600)

Від -200 до +600

800

ТНН

N

Сплав нікросіл (83,49 Ni + 13,7 % Cr + 1,2% Si + 0,15% Fe + 0,05 % 3 + 0,01% Mg)

Сплав нісил (94,98% Ni + 0,02% Cr + 4,2% Si + 0,15% Fe + 0,05% 3 +0,05% Mg)

26-36 (0-1300)

Від -270 до +1300

1300

ТПП13

R

Сплав платина-родій (87% Pt + 13% Rh)

Платина (Pt)

10-14 (600-1600)

Від 0 до +1300

1600

ТПП10

S

Сплав платина-родій (87% Pt - 13% Rh)

Платина (Pt)

10-14 (600-1600)

Від 0 до +1300

1600

ТПР

B

Сплав платина-родій(87% Pt - 13% Rh)

Сплав платина-родій (94% Pt – 6% Rh)

10-14 (1000-1800)

Від 600 до +1700

1800

ТВР

A-1

A-2

A-3

Сплав вольфрам-реній (95% W – 5% Re)

Сплав вольфрам-реній (80% W – 20% Re)

14-7 (1300-2500)

Від 0 до +2200

Від 0 до +1800

Від 0 до +1800

2500

ТСС

I

Сплав сильд

Сплав селин

Від 0 до +800

900

Таблиця 2. Особливості термопар та галузі їх застосування.

Тип термопари

Особливості застосування

ТХА

Володіють: - найбільш близькою до прямої характеристикою. Призначені для роботи в окисних й інертних середовищах

ТХК

Володіють: - найбільшою чутливістю; - високою термоелектричною стабільністю при температурах до 600°С. Призначені для роботи в окисних й інертних середовищах.

Недолік: висока чутливість до деформації

ТПП

Володіють:

  • Гарною стійкістю до газової корозії, особливо на повітрі при високих температурах;

  • Високою надійністю при роботі у вакуумі (але менш стабільні в нейтральних середовищах).

Призначені для тривалої експлуатації в окисних середовищах.

Недолік: висока чутливість термоелектродів до будь-яких забруднень,що появились при виготовленні, монтажі або експлуатації термопар

ТВР

Володіють:

  • можливістю тривалого застосування при температурах до 22ПРО0°С у неокислювальні середовища;

  • стійкістю в аргоні, гелії, сухому водні й азоті.

Термопари з термоелектронами зі сплаву платини з 10% родію щодо електрода із чистої платини можуть використатися як стандартні для встановлення номінальних статичних характеристик термопар методом порівняння.

Недолік – погана відтворюваність термо-ЕДС, що змушує групувати термоелектродні пари по групах з номінальними статичними характеристиками А-1, А-2, А-3.

ТНН

Володіють:

  • високою стабільністю термо-ЕДС (у порівнянні з термопарами ТХА, ТПП, ТПР);

  • високою радіаційною стійкістю;

  • Високою стійкістю до окислювання електродів.

Призначені як універсальний засіб виміру температур у діапазоні температур

0 – 1230°С

34

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]