Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
polit плани сз.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
131.58 Кб
Скачать

Перелік питань, що підлягають вивченню:

1.Аналіз політичного конфлікту як явища.

2. Структурні характеристики політичного конфлікту, його зміст.

3. Категоріально-понятійний аппарат психології політичного конфлікту. Динаміка політичного конфлікту та її характеристики.

Контрольні питання:

1. Динаміка політичного конфлікту та її характеристики

Література

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Политическая конфликтология. – М., 1999. с.67-95.

2. Гришина Н.В. Психология политического конфликта. – М., 1996. с 61-83.

Семінарське заняття № 1.3

Самостійна підготовка до семінарського заняття

Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти знайомляться з базовими положеннями стосовно соціально-політичного аналізу конфліктів.

Перелік питань, що підлягають вивченню:

1.Теорії агресії та наслідування.

2. Політичний конфлікт як форма відповіді на конкретну ситуацію.

3. Ситуаційний підхід (Шериф).

4.Теорія поля та групової динаміки. Теорії балансу.

Контрольні питання:

1. Політичний конфлікт як форма відповіді на конкретну ситуацію

Література

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Политическая конфликтология. – М., 1999. с.24-42.

2. Гришина Н.В. Психология политическогоконфликта. – М., 1996. с 15-27.

Тема 2. Суб‘єктивні чинники політичного процесу

Семінарське заняття № 2.1

Самостійна підготовка до семінарського заняття

Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти знайомляться з базовими положеннями стосовно політичного процесу.

Перелік питань, що підлягають вивченню

1.Поняття: протиріччя, конфлікт, проблема, криза.

2. Психоаналітична теорія інтрапсихічного конфлікту: Фрейд, Юнг, Адлер. 3.Гуманістичне тлумачення конфлікту: Роджерс, Перлз, Фромм.

Контрольні питання:

1. Протиріччя, конфлікт, проблема, криза.

Література до теми №2

  1. Психологія. Учебник / под ред. А.А. Крылова. – М., 1999.- С. 75-98.

Семінарське заняття № 2.2

Самостійна підготовка до семінарського заняття

Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти знайомляться з базовими положеннями стосовно політичних конфліктів.

Перелік питань, що підлягають вивченню

1.Фактори, що впливають на взаємовідносини в соціумі.

2. Кризова політична ситуація.

3. Методи попередження та подолання політичних конфліктів.

Контрольні питання

1. Політичні конфлікти, їх класифікація та засоби попередження.

Література до теми №2

1. Гришина Н.В. Психология конфликта. – М., 1996. с 96-117.

Тема 3. Суб‘єкти політики

Семінарське заняття № 3.1

Самостійна підготовка до семінарського заняття

Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти знайомляться з базовими положеннями стосовно суб’єктів політики.

Перелік питань, що підлягають вивченню

1.Поняття суб’єкту політики.

2. “Деіндивідуалізація” політичного сприйняття.

Контрольні питання:

  1. Поняття суб’єкту політики.

Література до теми №3

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Политичесакя конфликтология. – М., 1999. с.117-125.

2. Гришина Н.В. Психология политического конфликта. – М., 1996. с 105-107.

Семінарське заняття № 3.2

Самостійна підготовка до семінарського заняття

Під час самостійної підготовки до семінарського заняття студенти знайомляться з базовими положеннями стосовно різних суб’єктів політики.

Перелік питань, що підлягають вивченню

1.Групова політична атрибуція.

2. Види внутрішньогрупових та між групових політичних конфліктів.

3. Конфлікти в сфері управління.

Контрольні питання

1.Види внутрішньогрупових та між групових політичних конфліктів.

Література до теми №3

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Политичесакя конфликтология. – М., 1999. с.127-145.

2. Гришина Н.В. Психология политического конфликта. – М., 1996. с 105-117.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]