Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
polit плани сз.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
131.58 Кб
Скачать

ВНПЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Політична психологія плани практичних занять та самостійної роботи

для студентів факультету "Психології"

Дніпропетровськ

2008

Внпз „дніпропетровський гуманітарний університет”

„Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

Г.М. Богуславський

„_____”__________2008р.

ПЛАНИ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Дисципліна «Політична психологія»

Напрям підготовки 6.030102 „Психологія”

Форма навчання денна_

Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Політична психологія”/ Укладач: кандидат психологічних наук Тиха Еліна Вікторівна. Дніпропетровський гуманітарний університет, 2008.- 14 с.

Рецензенти:

Самойлов О.Є. – доктор психологічних наук, доцент (Дніпропетровський гуманітарний університет)

Пріснякова Л.М. – кандидат психологічних наук (Дніпропетровський гуманітарний університет)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальна характеристика дисципліни

Дисципліна "Політична психологія" має важливе значення для фахової підготовки психолога, так як спрямована на визначення політичних основ психічного відображення, що дозволяє професійно дослідити причинно-наслідкові зв'язки багатьох політичних явищ .

1.2.Призначення дисципліни

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із механізмами політичного процесу, їх становленням під час громадського життя.

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідне для вивчення даної дисципліни

Загальна психологія

Педагогічна психологія

Соціальна психологія

Вікова психологія

1.3. Кваліфікаційний рівень підготовки

  • Ознайомити студентів з психологією політичного процесу.

  • Визначити основні форми індивідуальної поведінки людей в політиці .

  • Ознайомити студентів із прийомами аналізу політичних подій з відокремленням її складових частин і переходом до синтетичних уявлень про політику.

  • На основі інформації відносно генетичної та соціальної зумовленості поведінки людини підійти до вирішення проблеми політичних конфліктів .

  • Сформувати основи для подальшого формування практичних навичок професійного аналізу політичного конлікту .

Студенти повинні знати теоретичні основи та механізми політичного процесу і вміти розпізнавати структуру актів конфліктної політичної поведінки з метою її психопрофілактики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]