Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pitannya_do_ispitu_sl.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
58.88 Кб
Скачать

Питання до іспиту з курсу

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

2011–2012 навчальний рік

 1. Періодизація української культури.

 2. Культура населення України в часи палеоліту.

 3. Культурні досягнення населення України епохи мезоліту та неоліту.

 4. Трипільська культура та її роль у формуванні вітчизняної культурної традиції.

 5. Культура кочового світу (кіммерійці, скіфи, сармати та ін.).

 6. Культура античних міст Північного Причорномор’я.

 7. Особливості розвитку культури у давніх слов’ян.

 8. Релігійні уявлення та міфологія східнослов’янських племен.

 9. Християнізація Русі та її значення для розвитку української культури.

 10. Особливості світорозуміння людини часів Київської Русі та особливості християнського світогляду.

 11. Розвиток освіти та наукових знань у Київській Русі.

 12. Писемність та література Київської Русі.

 13. Архітектура та образотворче мистецтво у Київській Русі.

 14. Музичне мистецтво і театр періоду Київської Русі.

 15. Культура Галицько-Волинського князівства: освіта і наука, літописання, архітектура.

 16. Історичні умови розвитку української культури у литовсько-польську добу (друга половина XIV – перша половина XVII ст.).

 17. Гуманістичні та реформаційні впливи на культуру України.

 18. Діяльність культурно-освітніх осередків в українських землях доби Ренесансу.

 19. Культурно-просвітницька діяльність православних братств та розвиток друкарства (XIV – середина XVII ст.).

 20. Архітектура та образотворче мистецтво доби Ренесансу (XIV – середина XVII ст.).

 21. Полемічна література кінця XVІ – початку XVII ст.: причини появи, видатні автори, проблематика.

 22. Музика та театральне мистецтво доби Ренесансу (XIV – середина XVII ст.).

 23. Суспільно-політичні передумови формування козацького типу української культури. Характерні риси культури козацької держави.

 24. Особливості розвитку української культури у другій половині XVІІ – на початку XVIIІ ст. Феномен українського бароко.

 25. Розвиток освіти та наукових знань у другій половині XVІІ – на початку XVIIІ ст. Києво-Могилянська академія: виникнення та діяльність.

 26. Барокова архітектура, образотворче мистецтво та скульптура.

 27. Література, театр і музика культури українського бароко.

 28. Розвиток історичної самосвідомості (середина XVІІ – XVIIІ ст.).

 29. Григорій Сковорода – філософ, поет, педагог.

 30. Початок інтеграції української козацької старшини та духовенства в соціально-політичне та духовне життя Російської імперії. Вплив українських культурних діячів на розвиток російської культури.

 31. Просвітництво в українській культурі: особливості й визначні представники.

 32. Стиль рококо в Україні.

 33. Класицизм в українському мистецтві.

 34. Етапи та характерні риси українського національного відродження.

 35. Освіта і наука на українських землях (кінець XVIIІ – початок ХІХ ст.).

 36. Романтизм в літературі, музиці та живописі. «Енеїда» І. Котляревського.

 37. Культурницький етап національно-культурного відродження. Кирило-Мефодіївське товариство.

 38. Національне відродження на західноукраїнських землях. «Руська трійця».

 39. Реалізм в українському мистецтві (театр, музика, живопис).

 40. Утиски української культури в Російській імперії у другій половині ХІХ ст.

 41. Модерн в Україні (література, архітектура, живопис).

 42. Модерн в українській культурі: музика і театр.

 43. Українська культура в період національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр.

 44. Політика «українізації»: причини, форми, зміст та наслідки.

 45. Українська культура в умовах сталінського терору 1930-х рр. «Розстріляне відродження» та його наслідки для розвитку української культури.

 46. Українська культура в роки Другої світової війни.

 47. Соціалістичний реалізм в українській культурі післявоєнного періоду.

 48. Період «відлиги» в Україні. Шестидесятники.

 49. Українська культура в другій половині 1960-х – 1980-х рр.

 50. Культура незалежної України. Особливості сучасного етапу розвитку української культури.

Питання до іспиту з курсу «історія української культури» Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

 1. Культура населення України періоду первісності.

 2. Культура кочового світу (кіммерійці, скіфи, сармати та ін.).

 3. Античні міста Північного Причорномор’я.

 4. Проблема походження слов’ян. Духовний світ слов’ян.

 5. Політичний та соціально-економічний устрій Київської Русі.

 6. Християнізація Русі та її значення для розвитку української культури.

 7. Розвиток освіти, писемності та літератури Київської Русі.

 8. Архітектура та образотворче мистецтво в Київській Русі.

 9. Музика та театр періоду Київської Русі.

 10. Наукові знання та філософська думка періоду Київської Русі.

 11. Культура Київської Русі крізь призму взаємовідносин Схід – Захід (кочовий світ, Візантія, Європа, Близький Схід).

 12. Культура Галицько-Волинського князівства: літописання, архітектура, живопис, музика.

 13. Феномен козацької культури.

 14. Вплив гуманістичних та реформаційних ідей в Україні.

 15. Релігійні процеси в Україні в умовах протистояння Заходу та Сходу (XIV – середина XVII ст.).

 16. Постать Петра Могили в релігійному та культурному житті України.

 17. Розвиток освіти, книгодрукування, книгописання (XIV – середина XVII ст.).

 18. Архітектура та образотворче мистецтво (XIV – середина XVII ст.).

 19. Музика та театр (XIV – середина XVII ст.).

 20. Передумови та причини розвитку бароко в Україні. Особливості українського бароко.

 21. Розвиток освіти та науки в Україні. Києво-Могилянська академія.

 22. Барокова архітектура, живопис та скульптура.

 23. Музика та театр бароко.

 24. Розвиток історичної самосвідомості (середина XVІІ – XVIIІ ст.).

 25. Григорій Сковорода – останній геній Старої України.

 26. Початок інтеграції української козацької старшини та духовенства в соціально-політичне та духовне життя Російської імперії. Вплив українських культурних діячів на розвиток російської культури.

 27. Реалізація основних положень Просвітництва в Україні.

 28. Стиль рококо в Україні.

 29. Класицизм в українському мистецтві.

 30. Причини,передумови, періодизація українського національного відродження.

 31. Значення Слобожанської України для розвитку української культури першої половини ХІХ ст. «Енеїда» І. Котляревського.

 32. Втілення ідей романтизму в літературі, музиці, живопису.

 33. Національне відродження на західноукраїнських землях. «Руська трійця».

 34. Реалізм в українській літературі та мистецтві.

 35. Утиски української культури в Російській імперії (ІІ пол. ХІХ ст.).

 36. Роль Івана Франка в національно-культурному русі.

 37. М.Грушевський і його роль у розвитку української національної культури.

 38. Ідейні витоки українського модернізму.

 39. Модернізм в літературі. Український модерний театр.

 40. Національно-культурна політика Гетьманату.

 41. Політика «українізації»: причини, форми, зміст та наслідки.

 42. Літературний процес в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.).

 43. Сталінський терор 1930-х рр. та його наслідки для української культури.

 44. Патріотичне піднесення та розквіт соціалістичного реалізму в українській культурі післявоєнного періоду.

 45. Період «відлиги» в Україні. Шестидесятники.

 46. Політика русифікації та дисидентський рух.

 47. Основні тенденції розвитку українського мистецтва 70-80-ті роки ХХ ст.

 48. Розвиток освіти та науки у повоєнному СРСР.

 49. Особливості сучасного етапу розвитку української культури.

 50. Релігійне життя в радянській і незалежній Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]