Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
0-Лекція 1у.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.08.2019
Размер:
77.82 Кб
Скачать

Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць фв

У 1875 році 17 держав світу підписали міжнародну Конвенцію «для забезпечення міжнародної єдності і удосконалення метричної системи», була створена міжнародна організація мір і ваг зі своїми органами: Генеральною конфе- ренцією по мірах і вагам, Міжнародним комітетом мір і ваг, Міжнародним бюро мір і ваг.

В даний час Метричну конвенцію підписали понад 60 країн світу, у тому числі усі великі держави. Цією міжнародною організацією мір і ваг було вирішене питання міжнародної уніфікації одиниць вимірювань шляхом створення єдиної міжнародної системи одиниць.

У 1954 році Генеральна конференція по мірах і вагам (ГКМВ) визначила 6 основних одиниць ФВ для їх використання в міжнародних відносинах:

метр, кілограм, секунда, ампер, градус Кельвіна і свіча.

У 1960 році ХІ Генеральна конференція по мірах і вагам затвердила міжнародну систему одиниць SI. В цю систему в наступні роки було зроблено

ряд доповнень, в результаті чого стало 7 основних одиниць, додаткові і похідні одиниці ФВ:

1. одиниця довжини (L)– метр- довжина шляху, що проходить світло у вакуумі за 1/299792458 частку секунди

2. одиниця маси (M)кілограм – маса, що дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма

3. одиниця часу (T) секунда – тривалість 9192631770 періодів випромінювання, що відповідає переходові між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133 при відсутності збурювання з боку зовнішніх полів

4.одиниця сили електричного струму (I) – ампер сила струму, що не змінюється при проходженні по двох рівнобіжних провідниках нескінченої довжини і мізерно малого кругового перетину, розташованими на відстані 1 м один від іншого у вакуумі, створив би між цими провідниками силу, рівну

2.10-7Н на кожному метрі довжини

5. одиниця термодинамічної температури (Q) Кельвін – 1/273,161 частина термодинамічної температури потрійної точки води

6. одиниця кількості речовини (N, n,v) – моль – кількість речовини системи, що містить стільки ж структурних елементів, скільки атомів утримується в нукліді вуглецю-12 масою 0,012 кг

7. одиниця сили світла (J) кандела – сила світла в заданому напрямку джерела, що випускає монохроматичне випромінювання частотою 540.1012 Гц, енергетична сила якого в цьому напрямку складає 1/683 Вт/ср

Всі вищенаведені одиниці називаються основними одиницями системи одиниць ФВ. Існують похідні одиниці системи одиниць ФВ.

Похідна одиниця утворюються відповідно до рівняння, що зв’язує її з основними одиницями, або з основними і певними похідними.

Наприклад, 1 м/с – одиниця швидкості, утворена з основних одиниць SI – метра і секунди (LT-1); 1Вт – одиниця потужності, утворена з основних одиниць SI – кілограма, метра і секунди (L2MT-3).

Системна одиниця ФВ - одиниця фізичної величини, що входить у прийняту систему одиниць. Основні, похідні, кратні і дольні одиниці SI є системними. Наприклад, 1м, 1м/с, 1 км, 1мм.

Кратна одиниця ФВ – одиниця ФВ, у ціле число разів більша системної або позасистемної одиниці. Наприклад, одиниця частоти 1 МГц = 1.106 Гц кратна герцу, одиниця потужності 1 кВт= 103 Вт, кратна ватту.

Дольна одиниця ФВ – одиниця ФВ, у ціле число разів менша системної або позасистемної одиниці. Наприклад, одиниця ємності 1 нФ (нанофарада) = 10-9 Ф, дольна від фараду, одиниця довжини 1 мм=10-3м, дольна від метру.

8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]