Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8 Продуктивність праці..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
02.08.2019
Размер:
154.62 Кб
Скачать

Тема 8. Продуктивність праці план

1.Продуктивність праці.

2.Вплив трудових факторів на ефективність господарської діяльності.

1. Продуктивність праці

Продуктивність праці — це виробництво продукції за одиницю часу.

Обернена величина продуктивності праці — працемісткість. Вона характєризує витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції.

Продуктивність праці характеризується вартісними, трудовими 'а натуральними показниками. Підприємства планують, обліковується та аналізують квартальну, піврічну і річну продуктивність праці на І працюючого та на 1 робітника, а також середньоденну і середньогодинну продуктивність праці на І робітника.

Аналіз продуктивності праці починається з оцінки виконання тлану: розраховується рівень виконання плану та виявляються при­ший, що гальмують зростання продуктивності праці; виявляються га вимірюються невикористані .можливості росту обсягу зиробницт-за, зниження собівартості продукції і т. д. За даними форм № 2-ПВ . 1-п складається таблиця 3.

Табл.3.Аналіз продуктивності праці

Показники

Минулий

рік

Звітний рік

Відхилення від

Мин. року

Плану

план

фактично

Абсол.

в %

1. Продукція в оптових цінах, тис.грн

2. Середньоспискова чисельність працюючих, чол

3. Середньоспискова чисельність робітників, чол.

3а. Питома вага робітників серед працюючих

4. Загальна кількість відпрацьованих всіма робітниками за рік людино-днів, тис

5. Загальна кількість відпрацьованих всіма робітниками за рік людино-годин, тис

6. Відпрацьовано одним робітником днів (р4/р3)

7. Середня тривалість робочого дня, годин (р5/р4)

8. Середня продуктивність праці 1 працюючого, грн. (р1/р2)

9. Середня продуктивність праці 1 робітника, грн.(р1/р3)

10. Середньоденна продуктивність праці 1 робітника, грн.(р1\р4)

11. Середньогодинна продуктивність праці 1 робітника, грн.(р1/р5)

12. Витрати людино-годин на виробництво 1 тис.грн. продукції, люд.-год.

8100

2670

1995

74,72

426,9

3381,3

213,98

7,92

3033,71

4060,15

18,974

2,396

417,44

8307

2660

2000

75,19

428,6

3428,3

214,30

8,00

3122,93

4153,5

19,382

2,423

412,76

8360

2610

1940

74,33

327,2

3133,9

204,74

7,89

3203,07

4309,28

21,047

2,668

374,87

3,21

-2,25

-2,76

-0,39

-6,96

-7,32

-4,32

-0,39

5,58

6,14

10,927

11,358

-10,2

53

-50

-60

-0,86

-31,4

-294,4

-9,36

-0,11

80,14

155,78

1,666

0,245

-37,89

0,64

-1,88

-3,00

-1,14

-7,32

-8,60

-4,46

-1,37

2,57

3,75

8,60

10,11

-9,18

Дані таблиці 3 свідчать, що підприємство перевиконало план за усіма показниками продуктивності праці. У порівнянні з минулим роком спостерігається як абсолютне, так і відносне зростання.

Різниця рівнів виконання плану за середньою продуктивністю праці на одного працюючого і на одного Робітника в сумі 1,18% (375 — 2,57) пояснюється зниженням, питомої ваги робітників у загальній кількості працівників основної діяльності на 0,86%.

Різниця рівнів виконання плану за середньою продуктивністю праці на одного робітника і середньоденною продуктивністю праці у сумі 4,85 % (8,60 — 3,75) виникла у зв'язку з наявністю цілоденних трат робочого часу, які склали 9,56 дня на кожного робітника.

Більш високий рівень виконання плану за середиьогодинною продуктивністю праці. Він вищий рівня виконання плану за середньо­денною продуктивністю на 1,51% (10,11 - 8,60). Це пояснюється наявністю внутрішньозмінних втрат робочого часу, які склали 0,11 години за зміну.

Продуктивність праці залежить від екстенсивних та інтенсивних факторів.

До екстенсивних факторів відноситься: зміна структури персона-у, співвідношення між основними та допоміжними робітниками, використання робочого часу, інші кількісні фактори. Ця група факторів впливає на продуктивність праці через організацію праці (мал. 4).

До інтенсивних факторів відносяться: зміна рівня кваліфікації, технічної та енергетичної озброєності праці, спеціалізації та коопе­рації, впровадження нової техніки та технології, зміни форм та систем заробітної плати, премій та інших видів матеріального заохочення і юрм морального стимулювання; закріплення робочої сили за підприємствами; зміни якості, структури, асортименту та матеріаломісткості.

ПРОПУЩЕННА ІНФОРМАЦІЯ

Рівень напруженості норм показує їх відповідність суспільно-1 необхідним затратам праці у визначених організаційно-технічних /мовах виробництва. Вимірюється відношенням норми часу, розра­хованої за нормативами, на виконання визначеного виду робіт, до норми часу, фактично встановленої на даному підприємстві. Це відношення повинне прагнути до одиниці.

Рівень виконання норм виробітку визначається відношенням нор­мованого часу до фактично витраченого часу робітниками головного га допоміжного виробництвах на відрядні роботи.

В процесі аналізу фактичне виконання норм порівнюється з плановим та у динаміці за декілька періодів; визначається зростання цих показників; дається оцінка виконання норм виробітку робітниками-відрядниками.

Виконання норм виробітку робітниками-відрядниками характеризують дані таблиці 4.

За даними таблиці 4 — 10,5% робітників-відрядників не виконували норми виробітку, у тому числі 10,48% — робітники основних цехів та 10,52% — робітники допоміжних цехів.

По підприємству в цілому вище середнього рівня виконували юрми виробітку робітники основних цехів — 30,7% (121 + 60 + 33) та робітники допоміжних цехів — 30,8% (87 + 43 + 25).

Середня величина виконання норм виробітку робітниками, що їх виконують, склала 119,55 % (((105 • 238+115 • 467 + 125 ■ 208 + 40 • 103 + 160 • 58)) : 1074).

Табл.4. Виконання норм виробітку робітниками відрядниками.

Таким чином, при виконанні норм виробітку всіма робітниками-відрядниками, продуктивність їх праці підвищиться на 2,00 % ((119,55: 17,2-100-100), а усіма робітниками - на 1,2% (1200-2,00 : 1940).

Аналізу виконання норм виробітку потребує виявлення та ви­йме пня причин невиконання норм одними робітниками та досягнення вищих результатів іншими. Проводиться за даними діючої ми і пості, зведень, фотографій робочого часу та хронометражних спостережень, первинних документів на доплату понаднормових робіт, матеріалів змагання за професією, ділянками та інше. В процесі цього аналізу виявляється рівень організації нормування праці, виробничого процесу, обліку фактичного обсягу робіт, застосування норм, дотримання технології та передових методів праці.

За результатами аналізу зниження працемісткості та виконання норм виробітку відпрацьовуються заходи для підвищення продуктивності праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.