Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
politologia_partia.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.07.2019
Размер:
28.64 Кб
Скачать

Ціль:

Здійснити соціальний та демократичний прорив у розвитку держави, відродити у людей почуття гідності та впевненості у майбутньому, необхідності безумовного збереження свободи і неухильного дотримання законності та рівності, незалежно від статті, віросповідання, кольору шкіри та віку, відновити та зберегти позитивний екологічний баланс України.

Програма

Ми хочемо бачити:

  • Сильну, ефективну та стабільну економіку.

  • Гідний рівень життя кожного громадянина

  • Дієву політику, яка є гарантом успішної держави

Для того, щоб створити для українських громадян найкращі умови розвитку, ми забезпечуватимемо:

Сприяння високим темпам зростання економіки – створення нових робочих місць.

· Стабільні темпи зростання інвестицій в економіку.

· Зростання попиту внутрішнього ринку через підвищення купівельної спроможності українських громадян.

· Державна підтримка у створенні дрібних та середніх підприємств.

Прозора, стабільна та зрозуміла податкова система:

· Прогресивна шкала оподаткування особистих доходів, збільшення категорій оподаткування.

· Встановлення низької податкової ставки на доходи підприємств.

· Запровадження податкових пільг для тих, хто створює нові робочі місця та інвестує у розвиток нових технологій.

Сільське господарство

Наша політика спрямована на встановлення модернізованого і конкурентноздатного сільськогосподарського сектора, стимулювання виробничої кооперації працівників аграрного сектору на гарантоване забезпечене майбутнє приватних селянських господарств.

Пропонуємо:

· Прийняття пакету законів, спрямованих на формування цивілізованого ринку обороту земельних ресурсів.

· Впровадження обліку використання земельних ресурсів, встановлення контролю громадськості за розподілом земельних ділянок та за ринком земельних ресурсів.

· здійснення приватизації земель з урахуванням інтересів територіальної громади.

· пріоритетне використання земельних ресурсів місцевим населенням.

Нова бюджетна система має будуватися на наступних принципах:

· поступове зменшення питомої ваги податкових надходжень у загальній структурі бюджетних надходжень;

· збільшення частки бюджетних надходжень від використання державної власності;

· переведення у державний бюджет відомчих фондів організацій, установ та підприємств державної форми власності;

· закріплення на довготривалій основі за бюджетами різних рівнів видів загальнодержавних податків та відсотків відрахувань від них;

· чітке розмежування бюджетів власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування;

Ми впевнені, що головною метою фінансово-кредитної політики мають бути стимулювання платоспроможного попиту громадян та забезпечення вітчизняного виробництва достатньою кількістю обігових коштів. Для реалізації цієї мети ми пропонуємо зробити такі кроки:

· відродити головну функцію банківської системи – кредитування вітчизняного виробництва шляхом зниження кредитних ставок;

· збільшити частку довгострокових кредитів;

· перетворити кошти громадян на стратегічне джерело інвестиційних ресурсів;

· принципово переглянути політику співробітництва з іноземними та міжнародними фінансово-кредитними організаціями: створити максимально сприятливі умови для залучення іноземного капіталу до розвитку вітчизняної економіки;

· запровадити обов'язковий державний аудит діяльності комерційних банків.

Пріоритетами структурно-інвестиційної політики вважаємо:

· згортання сировинного експорту;

· поступове згортання неперспективних виробництв;

· мінімізація енергомісткості та витратності виробництва;

· неприпустимість імпорту відсталих технологій;

· активне залучення іноземних інвестицій;

У промисловій політиці пропонує:

– розробку і прийняття довгострокової Національної промислової стратегії;

– створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва, впровадження високих наукоємних конкурентоспроможних технологій, зменшення залежності від імпортних поставок шляхом впровадження політики імпортозаміщення промислової продукції кінцевого споживання;

– здійснення структурної перебудови і підвищення ефективності функціонування військово-промислового комплексу, ракетно-космічної, важкої, авіаційної, суднобудівної промисловості, транспортного та сільськогосподарського машинобудування;

– збільшення частки наукоємної конкурентоспроможної продукції у промисловому виробництві, стимулювання прискореного оновлення основних фондів та запровадження нових технологій;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]