Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЭ_ШПОРЫ.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.07.2019
Размер:
45.66 Кб
Скачать

15. Сутність міграції, її види. Основні мотиви міжнародного руху населення.

міграція - переміщення людей через межі певних територій із зміною постійного місця проживання.

Можна виділити 2 основні види міжнародної міграції робочої сили:

-міжнародна переселенська міграція;

-міжнародна трудова міграція.

Міжнародна трудова міграція - це переміщення працездатного населення між державами під впливом причин економічного характеру.

Переміщення людей складається з потоків еміграції (вибуття) та імміграції (прибуття).

Мотивы:

-Політичного характеру (політичні переслідування, расові, релігійні, національні дискримінації, репатріація)

-Військові (евакуація, реевакуація тощо)

-Етнічні

-Економічні та соціальні (пошук роботи, соціальних стандартів)

-Екологічні (забруднення навколишнього середовища)

16. Основні наслідки для країни від еміграції (імміграції) трудового населення.

Наслідки (для «країни-експортера» робочої сили):

(-) втрата кваліфікованих спеціалістів;

(-) «ефект віри» - зниження інвестиційної привабливості внаслідок постійного відтоку;

(-) «виток розуму» («brain drain») – втрата своїх трудових ресурсів, посилення конкурентів;

(-) втрата частини національного доходу та податкових надходжень до бюджету країни;

(+) зниження тиску надмірних трудових ресурсів – зменшення соціальної напруги;

(+) поповнення платіжного балансу за рахунок переказів працюючих за кордоном (приватні трансферти);

(+) ввезення емігрантами матеріальних цінностей (гроші, автомобілі, товари тривалого користування);

(+) набуття більш кваліфікованого та більш досвідченого персоналу у разі повернення своїх громадян.

Наслідки (для «країни-імпортера» робочої сили):

(-) зростання безробіття за рахунок збільшення конкуренції з боку емігрантів;

(-) соціальна напруга у вигляді релігійних, національних, расових відмінностей;

(-) зростання нелегальної міграції;

(-) зростання соціальної напруги у зв’язку з ростом нелегальної міграції;

(+) зростання продуктивності праці та ефективності виробництва;

(+) економія на витратах на освіту та професійну підготовку;

(+) зниження податкового вантажу на державний бюджет;

(+) підвищення конкурентоспроможності виробництва завдяки економії від «дешевої» робочої сили;

(+) стимуляція власного виробництва внаслідок збільшення споживчого попиту;

(+) покращення демографічної ситуації.

17. Сутність міжнародного туризму, його значення та види.

Під міжнародним туризмом розуміють одну з форм міграції населення за кордон, не пов’язану із зміною місця проживання або роботи.

Виріз­няють міжнародний та внутрішній туризм

Міжнародний туризм передбачає діяльність, пов’язану зі здійсненням туризму громадянами однієї країни на території іншої країни, на основі організації прийому туристів або організації поїздки.

Внутрішній туризм – тимчасовий виїзд громадян конкретної держави з постійного місця проживання в межах національних кордонів країни для відпочинку, задоволення пізнавальних інтересів, зайняття спортом чи в інших ту­ристичних цілях.

види міжнародного туризму

-Рекреаційний туризм – це туризм з метою відпочинку, розваг, екскурсій, занять спортом, лікування тощо. Він складає основу міжнародного туристичного обміну. На нього припадає близько 70% світового туризму.

-Діловий туризм – охоплює подорожі з службовою метою без отримання доходів у місці відрядження.

До ділового туризму відносяться (згідно з визначенням ВТО) поїздки для участі в з’їздах, загальних зборах організацій, наукових конгресах і конференціях, ярмарках, виставках тощо. До числа ділових туристів ВТО відносить також водіїв вантажівок, комерційних агентів, стюардес, туристичних гідів та ін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.