Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЭ_ШПОРЫ.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.07.2019
Размер:
45.66 Кб
Скачать

1. Глобализация экономики — усиление взаимосвязей, взаимодействий и взаимозависимости экономик, экономических систем разных стран мира; интернационализация производства и капитала, ведущая к установлению идентичных норм и условий ведения хозяйственной деятельности в странах, различающихся уровнем развития, видом общественно-политической и социально-экономической системы. Вызывает неприятие и противодействие лиц, отстаивающих национальную специфичность экономики отдельной страны.

Сферы глобализации: Эконом.факторы

-политическая -рух товарів і послуг, фінансового капіталу

-социальная між країнами і секторами економіки;

-военная - міжнародне пересування людей;

-культурная - валютні операції;

-экономическая - рух інтелектуальної продукції і т.д.

2. Дайте визначення ТНК. Основні тенденції у діяльності ТНК.

ТНК- корпорация что владеет произв. Филиалами в нескольких странах.

Загальна кількість ТНК на початку 40-х рр. XX ст. не перебільшувало 300 од.;

За останні дві декади років їхня кількість збільшилась у 5 разів(в 1970 р. – 7 тис., в 2005-му – 60 тис., в 2007-му – 79 тис. і 790 тис. зарубіжних філій).

ТНК виробили 11% світового ВВП, а загальна кількість їх працівників збільшилася до 82 млн осіб.

Кількість закордонних філій склало 450 тис., обсяг продаж – 9,5 трлн. дол. США. В цілому на підприємствах працює більше 73 млн. працівників, тобто кожний десятий в світі (без с/х);

Із 500 найбільших міжнародних компаній 85 контролюють 70% усіх закордонних інвестицій;

В цілому 500 найбільших компаній світу реалізує 80% всієї виготовленої продукції електроніки та хімпродукції, 95% фармацевтики, 76% продукції машинобудівництва.

3. Механізм діяльності тнк у процесі міжнародної економічної діяльності

- Здійснення прямих іноземних інвестицій з метою створення виробничих потужностей за кордоном.

- Використання різних форм міжнародного поділу праці (предметна, подетальна, технологічна спеціалізація), яка дозволяє розміщувати різні ланки виробничого процесу у різних країнах світу.

-Розробка, передача та використання передової технології у рамках замкнутої корпоративної структури, що дозволяє максимально ефективно використовувати витрати на дослідження і розробки.

-Розробка, передача та використання передової технології у рамках замкнутої корпоративної структури, що дозволяє максимально ефективно використовувати витрати на дослідження і розробки.

-Глобальний підхід до управління — оптимізація діяльності корпорації у цілому, а не окремих її складових. Цей принцип означає необхідність субсидувати розвиток окремих підрозділів з метою досягнення максимального прибутку у довгостроковому періоді.

4. Значення, джерела та види міжнародного кредиту.

Джерелами міжнародного кредиту є:

-тимчасово вивільнена у підприємств у процесі кругообігу частина капіталу в грошовій формі;

-грошові накопичення держави, мобілізовані банком;

-грошові заощадження індивідуального сектору, мобілізовані банком.

Форми міжнародного кредиту:

За цільовим призначенням:

-Зв’язані кредити – надаються на конкретні цілі, обумовлені в кредитній угоді.

-Фінансові кредити – це кредити, які не мають цільового призначення і можуть використовуватися позичальниками на будь-які цілі.

За загальними джерелами:

-Внутрішні кредити – це кредити, що надаються національними суб’єктами для здійснення зовнішньоекономічної діяльності іншим національним суб’єктам.

-Іноземні (зовнішні) кредити – це кредити, що надаються іноземними кредиторами національним позичальникам для здійснення зовнішньоекономічних операцій.

-Змішані кредити – це кредити як внутрішнього, так і зовнішнього походження.

За формою кредитування:

-Товарні кредити – міжнародні кредити, що надаються експортерами своїм покупцям у товарній формі з умовою майбутнього покриття платежем у грошовій чи іншій товарній формі.

-Валютні (грошові) кредити – кредити, надані у грошовій формі: у національній або іноземній валюті.

За формою забезпечення:

-Забезпечені кредити – кредити, забезпечені нерухомістю, товарами, документами, цінними паперами, золотом та іншими цінностями як заставою.Застава товару для одержання кредиту здійснюється в трьох формах:

-Бланкові кредити – кредити, надані просто під зобов’язання боржника вчасно погасити, документом при цьому виступає соло-вексель з одним підписом позичальника.

5. Проаналізуйте позитивні та негативні сторони міжнародного кредиту.

Позитивна роль міжнародного кредиту у процесі відтворення полягає в тому, що він: стимулює зовнішньоекономічну діяльність країни; створює сприятливі умови для зарубіжних приватних інвестицій; забезпечує безперервність міжнародних розрахун­кових та валютних операцій; підвищує економічну ефективність зовнішньої торгівлі та інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Негативна роль міжнародного кредиту у процесі відтворення полягає в тому, що він: загострює суперечності ринкової економіки; використовується для переказування прибутків із країн-позичальників, посилюючи позиції країн-кредиторів; сприяє створенню та зміцненню в країнах-боржниках вигідних для країн-кредиторів економічних і політичних режимів; виступає джерелом фінансування війн; використовується для проведення кредитної дискримінації та кредитної блокади.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.