Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЭ_ШПОРЫ.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.07.2019
Размер:
45.66 Кб
Скачать

10. Сутність світової валютної системи. Її функції.

Світова валютно-фінансова система — форма організації валютно-фінансових відносин, які обслуговують міжнародний рух капіталу і факторів виробництва.

Міжнародні валютні відносини були обумовлені процесом створення світового ринку, поглибленням міжнаціонального поділу праці та розвитком економічних відносин між різними державами.

Главная задача международной валютной системы - регулирование сферы международных расчетов и валютных рынков для обеспечения устойчивого экономического роста, сдерживания инфляции, поддержания равновесия внешнеэкономического обмена и платежного оборота разных стран.

Функції світової валютної системи:

-сприяння розвитку товарообмінних операцій;

-установлення правил та механізмів для забезпечення оптимального співвідношення між національними грошовими відносинами;

-сприяння у здійсненні розрахунків через систему фінансово-посередницьких закладів.

11. Еволюція світової валютної системи

-

12. Сутність міжнародних розрахунків, основні суб’єкти та форми (достатньо перерахувати).

Міжнародні розрахунки – це система організації та регулювання платежів у сфері міжнародних економічних відносин.

Суб’єкти міжнародних розрахунків: Форми міжнародних розрахунків:

-імпортери; аванс або авансові платежі (передоплата);

-експортери; акредитив;

-банки, кредитні установи; інкасо;

-держава; банківський переказ;

-міжнародні організації; банківський вексель

-фізичні особи. банківський чек

відкритий банківський рахунок;

консигнація;

пластикові картки.

13. Поясніть причини і суть міжнародного руху капіталів

Міжнародний рух капіталу – однобічне переміщення за кордон певної вартості у товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди.Основною причиною експорту (вивозу) капіталу за кордон є його відносний надлишок.

В основі міжнародного руху капіталу лежать також процеси інтернаціоналізації виробництва, розвиток і поглиблення міжнародних економічних, політичних, культурних та інших відносин між країнами.

З іншого боку, завжди є країни, в яких відчувається дефіцит інвестиційних ресурсів, капіталу в грошовій формі.

Також країни можуть прагнути залучити іноземні технології в національне виробництво, підвищити його науково-технічний і технологічний рівень, здійснити структурну перебудову в напрямі експортоорієнтованих та високотехнологічних галузей.

14. Міжнародні інвестиції: сутність, форми та значення для розвитку економіки країни

Причиною ввезення капіталу може бути намагання країн вирішити за допомогою іноземного капіталу проблеми зайнятості населення, особливо коли відчувається напруга на ринку праці.

Особливо гостру потребу в додаткових ресурсах капіталу відчувають країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою, країни, в яких відбуваються структурні перетворення. Як правило, в таких країнах нагромадження власного капіталу недостатні.

Міжнародні інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу за кордоном з метою отримання прибутку. Розрізняють дві основних форми іноземних інвестицій:

- прямі іноземні інвестиції (капіталовкладення в іноземні підприємства, які забезпечують контроль над об’єктом розміщення капіталу і відповідний доход);

- портфельні іноземні інвестиції (вкладення в іноземні підприємства або цінні папери, які приносять інвесторові відповідний доход, але не дають право контролю над підприємством).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.