Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1,3 МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.07.2019
Размер:
24.07 Кб
Скачать

1.3 Методи вивчення пасажиропотоків

Завдання обстеження

Обстеження пасажирських потоків на діючій маршрутній мережі проводяться для своєчасного корегування плану розподілу рухомих одиниць по маршрутах, години дня, дням тижня і періоди року. Після обробки матеріалів обстеження визначаються показники, за допомогою яких об'єктивно оцінюють якість обслуговування населення та ефективність використання рухомих одиниць. Крім того, в результаті обстеження можна встановлювати закономірності певного етапу у розвитку міста, прогнозувати пасажиропотоки, необхідні для планування роботи транспорту на найближчу перспективу і для містобудівних Цілей.

У виробничій діяльності підприємств міського пасажирського транспорту застосовується кілька методів об прямування пасажиропотоків. Вибір методу визначається конконкретними завданнями, системою показників, які в результаті необхідно отримати. У кожному конкретному випадку розглядається організаційно-технічні можливості транспортного підприємства щодо вимог, що пред'являються кожним видів обстеження, і вибирають з них найбільш прийнятний, Перелік показників, які можуть бути отримані при використуванні того чи іншого методу.

Візуальне обстеження

Таке обстеження найбільш часто застосовується на остановочном пункті для визначення потужності пасажиропотоку на максимально напруженому перегоні маршруту та оцінки регулярності руху в контрольному перерізі. Підготовка до обстеження включає:

визначення числа беруть участь в обстеженні, виходячи з встановлених термінів, числа маршрутів і обстежуваних пунктів. Пункти обстеження зазвичай вибирають зіставленням експертних оцінок, визначених представниками різних експлуатаційних служб транспортного підприємства;

встановлення періоду проведення обстеження в результаті аналізу статистичної звітності ДНПО з тим, щоб в процесі обстеження були задіяні найбільш характерні дні;

уточнення і затвердження форм звітності, розробку інструкції з обліку та обробці матеріалів, підготовку зразків всіх необхідних форм;

складання кошторису витрат на обстеження.

Для визначення наповнюваності рухомих одиниць по перегонах маршруту, встановлення перегону найбільшої напруженості, максимальної потужності пасажиропотоку, а також коефіцієнта нерівномірності використання місткості рухомого складу проводять візуальне обстеження пасажиропотоків в рухомому складі.

У підготовці та проведенні цей метод обстеження простіше ніж попередній, але вимагає залучення більшого числа працівників обліку у зв'язку з більш широкою програмою визнається показників. Велика перевага цього методу полягає в тому, що збір інформації не залежить від погодних умов і сезону року. Для отримання повної оцінки регулярності руху рухомих одиниць по перегонах маршруту в; період обстеження одночасно з визначенням наповнюваності слід записувати час фактичного відправлення від кожного зупинкового пункту (у хвилинах).

Талонне обстеження

Це один з найбільш складних методів обстеження з високою трудомісткістю обробки первинних матеріалів. Обстеження проводять з метою визначення кількісних і якісних показників пасажирських перевезень: числа вхідних / вихідних пасажирів на зупиночних пунктах і проїжджаючих на перегонах маршруту; загального числа пасажирів, які користуються маршрутом; кореспонденції в межах даного маршруту; середньої дальності поїздки; коефіцієнта нерівномірності наповнюваності рухомих одиниць по перегонах маршрутів та; регулярності руху в контрольних пунктах маршруту.

Підготовка до обстеження включає: організацію штабам обстеження пасажиропотоків, складання та оформлення дотів, що визначають терміни проведення, обробки та аналізу за матеріалів обстеження, відповідальних осіб, виконавців, робіт, джерела фінансування робіт зі збору та обробці-інформації: календарний графік, кошторис витрат, наказ, при необхідності - рішення міськвиконкому, а також інструкції: з обліку, обробки та аналізу матеріалів. Підготовка до обстеження включає також виготовлення і придбання матеріалів, ниток, голок, прокладок, пакетів, мішків, бланком і зупинок, пов'язок, оголошень, що роз'яснюють по проведення обстеження, текстів оголошень по місцевому телебаченню, олівців та бланків для індивідуальних нарядів.

У період підготовки організовується навчання груп інструкторів та працівників обліку, проводяться практичні заняття, складається наряди на основі графіка проведення обстеження і діючих маршрутних розкладів; визначається необхідна кількість службових автомобілів, складається графік їх роботи з урахуванням підвозу та розвезення частини працівників обліку, інструкторів та працівників штабу , а також необхідної перевезення матеріалів обстеження.

Проведені обстеження показали, що при 39% вибірки від загального числа виконаних рейсів протягом 19 год., роботи маршруту дійсний характер зв'язків спотворюється на 54%, число перевезених пасажирів на 24%, середня дальність поїздки на 5%.

Талонної обстеження полягає у виконанні наступних основних операцій: кожному пасажирові, що входить в рухому одиницю, працівник обліку вручає талон, на якому олівцем зафіксований помер пункту посадки. При виході пасажир віддає талон працівник обліку, який закреслює на ньому номер пункту завершення поїздки. При цьому від пасажирів потрібна висока організованість при посадці та висадці.

Обробка матеріалів талонного обстеження виключно трудомістка. Спроби механізувати цей процес хороших результатів не дали, оскільки в будь-якому випадку потребує перебрати все талони. Основною операцією обробки є розкладка талонів за номерами пунктів початку і закінчення кожної поїздки.

Пасажирів, що проїжджають по перегонах, підраховують наступним чином: на першому перегоні розглянутого напрямку маршруту - це число пасажирів, що увійшли на початковому, нульовому, пункті, на другому - число пасажирів, проїхавших по першому перегону, плюс число пасажирів, що увійшли на »першою зупинці, мінус число пасажирів, що вийшли теж на першій зупинці; на третьому - число пасажирів, що проїхали! на другому перегоні, плюс ввійшли на другій зупинці і мінус вийшли на ній і т. д. Правильність підрахунку визначається рівністю проїхали пасажирів на останньому перегоні і вийшли на кінцевому пункті.

Приклад повністю обробленою часовий таблиці-матриці маршрутних зв'язків показано в таблиці.

Для визначення середньої дальності поїздки пасажира необхідно число пасажирів, що проїхали на кожному перегоні,, помножити на довжину перегону, потім скласти пасажиро-кілометрів на всіх перегонах і отриману суму розділити на загальне число пасажирів, які користувалися даними напрямом у розглянутий годину.

Значення кожної клітини матриці зв'язків по рядку визначає пункт відправлення, тоді як номер стовпця - пункт прибуття.

Якщо необхідно отримати узагальнену характеристику перевозок і схему зв'язків по періодах дня і за цілий день, матриці підсумовують.

У часових таблицях кілька спотворюється дійсний характер зв'язків у часі, так як кожна з поїздок при обробці талонів умовно віднесена до одного годині за ознакою-часу початку (чи закінчення) незалежно від дійсного переходу низки поїздок з години на годину, коли одну частину перегонів маршруту пасажир проїжджає в одній годині, а другу - в подальшому. Тим самим невиправдано балансується число ввійшли і вийшли в Одному годині пасажирів, а від сюди спотворюється і число проїхали, тобто потужність пасажиропотоку. Відповідно до цього потреба у рухомих одиницях на кожну годину таким методом не визначають.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]