Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 ЧАСТЬ РОБОТА ПОЗВОНИ МНЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕЧАТАТЬт...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
579.58 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Економічний факультет

Кафедра «Державних та місцевих фінансів»

Допустити до захисту

Зав. кафедри Державних та місцевих фінансів

__________ проф. Кондрашихін А.Б.

“___”____________2012 р.

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

на тему: «Місцеві податки і збори як складова система оподаткування в україні»

Студентки 4 курсу,

денного відділення,

спец. „Фінанси і кредит”

___________

(підпис)

Гайдайчук Адам Вікторович

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Науковий керівник

доц., к.е.н.

(підпис)

Кісільова О.М.

(Прізвище, ініціали)

КИЇВ – 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Економічний факультет

Кафедра «Державних та місцевих фінансів»

Затверджую:

Зав. кафедри

державних та місцевих фінансів

___________проф.А.Б.Кондрашихін

"___" _____________________

Завдання на випускну кваліфікаційну роботу бакалавра

______________________________________________________

Тема роботи: Місцеві податки і збори як складова система оподаткування в україні

1.Затверджено наказом по Академії від 13.01.2012 р.

2.Термін подання готової роботи студентом 12.04.2012 р.

3.Вихідні дані до роботи

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Перелік графічного матеріалу____________________________________

6.Консультанти по роботі із зазначення розділів роботи, що стосуються їх

Розділ

Консультант

Підпис

Дата

Завдання прийняв

Прийняв

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Вступ

Висновки

7.Дата видачі завдання _________________

Керівник роботи

________________________ ________________________________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання студент

_____________________ ____________

(підпис)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]