Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логіка сз.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
402.43 Кб
Скачать

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра соціальних дисциплін

Логіка

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи

для студентів юридичного факультету

Дніпропетровськ

2009

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„Затверджую”

Перший проректор

Г.М. Богуславський

„_____”__________2009р

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи

Дисципліна Логіка

Напрям підготовки 6.030401 «Право»___

Освітньо-кваліфікаційний

рівень бакалавр____________

Форма навчання денна_____________

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Логіка” /Укладач: кандидат філософських наук, доцент Жижченко Валерій Петрович – Дніпропетровський гуманітарний університет, 2010. – 37 с.

Рецензенти:

Кравцов Ю.С. - кандидат філософських наук, доцент (Дніпропетровський гуманітарний університет).

Блєднов І.Ф. - кандидат філософських наук, доцент (Національний гірничий університет).

Методичні поради до семінарських занять та самостійної роботи

Практика – це основа й мета пізнання. Найціннішим є знання, закріплене в практиці, тому семінари в навчальному процесі мають величезне значення, а підготовка до семінарів – це важлива і відповідальна справа. На семінарах ми поглиблюємо наші знання, навчаємося застосовувати їх на практиці. Це особливо цінно для вивчення такої дисципліни як «Логіка». Юристові необхідно вміти грамотно обґрунтовувати свої думки, довести свою аргументацію до інших людей, а також бачити достатню обґрунтованість або необґрунтованість думок інших людей і вміти їм це показати. Таке неможливе без доброго знання науки «Логіка».

Курс логіки має особливості. Ця дисципліна потребує не лише розуміння матеріалу, а й його запам΄ятовування в окремих деталях. Якщо упущена хоча б маленька деталь, подальший матеріал може бути незрозумілим. Звідси випливає необхідність, готуючись до семінару з якоїсь чергової теми, повторювати усі терміни, формулювання, правила, які проходили раніше. Другою особливістю є те, що головна увага нашого курсу приділена вмінню застосовувати набуті знання з логіки на практиці, тому, готуючись до семінару, слід акуратно і вчасно виконувати домашні творчі завдання і вправи, задані для роботи поза аудиторією.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]