Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
-==Оригінал==-.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.05.2019
Размер:
340.48 Кб
Скачать

УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

Кафедра фінансів та кредиту

ЗВІТ

Про виробничу практику

В ПП «Текстиль-Контакт-Львів»– Україна»

студента 662 групи Інституту економіки та фінансів

спец. “Фінанси”

Бучина Т.Ф.

Керівник практики від академії

Власюк Н. І.

Керівник практики від ПП «Текстиль-Контакт-Львів»

головний бухгалтер Боєва А.Ю.

Львів 2012

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………..………………………...…. 3

 1. Фінансово-господарська діяльність та організаційна структура суб’єкта господарювання……………………………………………….………….…. 4

 2. Управління фінансами підприємства ……………………………………... 8

 3. Аналіз фінансового стану підприємства:

3.1 Формування розміщення і використання власного капіталу……...….... 11

3.2 Ефективність використання основних фондів і оборотних коштів… … 15

3.3 Ліквідність боргових зобов’язань……………………………...………… 19

3.4 Рентабельність і фінансова стійкість……………..……………...….…… 23

4. Фінансове планування…………………….…………...…………………… 25

Додатки……………………………………………………………...…………. 28

Вступ

Виробнича практика є невід’ємною складовою частиною навчального процесу і направлена на оволодіння студентом професійних умінь та навичок , набуття досвіду професійної діяльності і має сприяти саморозвитку студента.

Під час проходження виробничої практики основною моєю метою було поглиблене вивчення та закріплення теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін, опанування сучасних методів і форм організації праці в галузі моєї майбутньої професії. В ході практики я опановував систему вмінь, розв’язував типові практичні завдання , які притаманні діяльності економіста-фінансиста відповідно до посади, яку може обіймати бакалавр з фінансів.

Базою для проходження виробничої практики є Приватне підприємство «Текстиль-Контакт-Львів» , на яке мене прийнято Наказом № 3 від 22.12.2011р. до 28.12.2011р. та з 11.01.2012 до 31.01.2012 р..

У процесі проходження практики я самостійно збирав інформацію про Приватне підприємство «Текстиль-Контакт-Львів», аналізував її, робив необхідні розрахунки, складав таблиці, робив висновки та пропозиції, використовував різноманітні форми та методи управління фінансами, надавав допомогу в складанні річної бухгалтерської , податкової та статистичної звітностей, та приймав участь в здачі форм звітностей.

 1. Фінансово-господарська діяльність суб’єкта господарювання

Базою проходження практики є Приватне підприємство «Текстиль-Контакт-Львів» (надалі "Підприємство"), створене у відповідності з Законами України: "Про власність", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про зовнішньо­економічну діяльність" та іншим чинним законодавством України.

Засновником та Власником Підприємства, надалі "Власник", є громадянка України, Марковська Наталія Михайлівна, паспорт КА 140825, виданий 28 березня 1996р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області., проживає: м. Львів, пр.. Червоної Калини 40/40

Повне найменування підприємства:

Приватне підприємство «Текстиль-Контакт-Львів»

скорочене найменування Підприємства : ПП «Текстиль-Контакт-Львів»

Місцезнаходження. Підприємства: Україна, м. Львів, вул. Дж. Вашінгтона, 5.

У своїй діяльності приватне підприємство керується чинним законодавством України, а також даним Статутом.

Завдання та предмет діяльності підприємства:

1. У відповідності із Законом України "Про підприємництво" Підприємство створюється для здійснення на власний ризик діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та зайняття торгівлею з метою отримання прибутку.

2. Предмет діяльності Підприємства:

2.1. Гуртова та роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, в тому числі пивом, алкогольними та тютюновими виробами, посередницька, закупівельна (в тому числі за готівку) та торгівельна діяльність у вигляді комісійної, консигнаційної, комерційної, фірмової, виїзної торгівлі, створення торгової мережі, власних магазинів і інших торгових точок, реалізації власної продукції та товарів інших юридичних та фізичних осіб, в тому числі і закуплених у іноземців та іноземних фірм, реалізація продовольчих і непродовольчих товарів на ринках. Організація та експлуатація продовольчих та промислових ринків.

2.2. Закупка, заготівля (в тому числі за готівку), вирощування, виробництво, переробка, розфасовка та реалізація сільськогосподарської продукції та сировини.

2.3. Заготівля (в тому числі за готівку), переробка, реалізація (в т.ч. на експорт) сировини для промисловості, будівництва, сільського господарства, медицини, інших галузей господарства, металопрокату, шкірсировини, товарів хімічної промисловості.

2.4. Заготівля (в тому числі за готівку), переробка, утилізація і реалізація відходів, неліквідів, некондицій лісової, деревообробної, металообробної, легкої, харчової, хімічної та нафтохімічної промисловості, сільського господарства, вторинної сировини: брухту та відходів чорних і кольорових металів, паперу, скла, пластику, сміття та ін.

2.5. Переробка лісоматеріалів, виробництво та реалізація пиломатеріалів, столярних виробів, конструкцій для будівельно-монтажних та інших робіт, товарів широкого вжитку та деталей з деревини та плит на основі деревини (ДСП). Виробництво та реалізація меблів та меблевої продукції, в тому числі на індивідуальні замовлення юридичних і фізичних осіб.

2.6. Виготовлення і реалізація фурнітури для меблів.

2.7. Представницькі, дилерські, дистриб’юторські, агентські послуги.

2.8. Експортно-імпортні операції, в тому числі на товарообмінній основі.

2.9. Надання транспортних послуг:

• надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

• надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

• надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;

• надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;

• транспортно-експедиційне та сервісне обслуговування перевезень, надання агентських послуг на транспорті.

2.10. Придбання і продаж авторських прав, "ноу-хау", інноваційна діяльність.

2.11. Розробка, виробництво та впровадження пристроїв, апаратів і обладнання для оформлення технологічних процесів, як власних, так і придбаних за ліцензійними угодами.

2.12. Надання послуг громадського харчування, створення і експлуатація закладів громадського харчування (стаціонарних та пересувних барів, кафе, літніх майданчиків, ресторанів тощо), торгівля на розлив пивом і алкогольними виробами.

2.13. Виготовлення, розфасовка, упакування і реалізація продуктів харчування, напівфабрикатів, і харчових добавок.

2.14. Пошуки, розвідка і експлуатація родовищ і водозаборів підземних вод з метою промислового розливу мінеральних і столових вод та напоїв.

2.15. Медична практика. Надання платних медичних послуг.

Взаємовідносини з іншими організаціями і підприємствами:

1. Взаємовідносини ПП ” Текстиль-Контакт-Львів ” з її членами будуються на основі Статуту ПП ” Текстиль-Контакт-Львів ” та укладених між ними угод про делегування повноважень і функцій.

2. Взаємодіючи з банками, ПП ” Текстиль-Контакт-Львів ” одержує і користується кредитами банків України, комерційними кредитами в іноземній валюті та погашає їх за рахунок валютних та інших власних коштів.

3. Взаємовідносини ПП ” Текстиль-Контакт-Львів ” з іншими підприємствами здійснюється на основі укладених договорів.

Майно і власність ПП ” Текстиль-Контакт-Львів ”:

Підприємство є власником:

 • майна переданого йому власником;

 • продукції, виготовленої підприємством в результаті господарської діяльності;

 • одержаних прибутків, а також іншого майна, набутого на підставах, незабороненим чинним законодавством.

Джерелом формування майна підприємства є:

 • грошові та інші матеріальні внески власника;

 • доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

 • інвестиції резидентів та нерезидентів України.

 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

Порядок використання прибутку підприємства, який залишився після сплати всіх обов’язкових виплат в цілях оподаткування, визначає власник.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]