Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
-ндв_сам_т[1].doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
140.29 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни Львівський Інститут економіки і туризму

Кафедра теорії і практики туризму і готельного господарства

Методичні рекомендації

до виконання індивідуальної та самостійної роботи

із дисципліни

«Основи туризмознавства»

напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

Львів 2013

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної та самостійної роботи із дисципліни «Основи туризмознавства» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм» – Львів: ЛІЕТ, 2013.

Укладачі:

ст. викладач, к.г.н. Клапчук М. В.

ст. викладач, к.г.н. Клапчук О.О.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри теорії і практики туризму і готельного господарства

Протокол №

Від «____»___________2013р.

Вступ.Під час вивчення курсу“Основи туризмознавства” студенти повинні оволодіти як теоретичними, так і практичними знаннями з теорії туризму. Предмет є своєрідним вступом у теорію туризму, він розкриває основні поняття у туризмознавстві і дає базові знання для вивчення, у майбутньому, будь-якої дисципліни пов’язаної із туризмом. Перш за все, під час вивчення дисципліни розкривається зміст основних туристичних термінів та надається загальне уявлення про весь термінологічний апарат. Також детально вивчається процес виникнення та розвитку теорії туризму, що загалом є підгрунтям для усіх подальших туристичних досліджень. Саме завдяки навчальній дисципліні “Основи туризмознавства” майбутні спеціалісти зможуть поглибити свої знання із теорії туризму та вправно застосовувати їх в подалішій науковій діяльності, під час вивчення інших туристичних дисциплін, під час написання курсових та дипломних робіт, у процесі написання статей.

Вивчення дисципліни спрямовано на підготовку освіченого фахівця у сфері туризму, який оснащений інноваційними досягненнями у науці, вміє застосовувати набуті знання у подальшій професійній діяльності, вміє приймати ефективні рішення, реалізовувати власні креативні ідеї та власне бачення, адекватно реагує на негативні тенденції, вміє їх передбачати та ліквідовувати наслідки.

У структурі курсу “Основи туризмознавства” розглядаються питання пов’язані із вивченням туризму як глобального соціально-економічного явища сучасного світу, виникненням та розвитком теорії туризму. Також детально розглядаються основні терміни і поняття туризмознавства. Окремо розглядаються поняття форм, видів та різновидів туризму, статистичне визначення туризму. Крім цього, розглядаються, у формі оглядової лекції, питання історії розвитку світового туризму та історії туризму в Україні. Окремі теми присвячено факторам розвитку та системі мотивацій туризму, туристичним ресурсам, питанням регулювання туристичної діяльності, питанням безпеки туризму.

Методикою викладання дисципліни передбачено проведення лекційних, семінарських занять та модульних контролів. Форма підсумкового контролю – диференційований залік.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.