Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
-ндв_сам_т[1].doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
140.29 Кб
Скачать

Порядок написання індивідуальної роботи

Викладач дисципліни (він же керівник роботи) доводить до студентів завдання роботи. Починати опрацювання теми слід з бібліографічного пошуку, знайомства з каталогами бібліотек, довідниками, енциклопедичними виданнями, а потім із ґрунтовними працями за даною темою.

Перелік тематики індивідуальної роботи студентів

 1. Класифікація сучасного туризму.

 2. Основні характеристики та особливості туристичної послуги.

 3. Природні туристичні ресурси України.

 4. Проблеми сталого розвитку туризму.

 5. Туристичні ресурси гірського Криму.

 6. Розвиток туристичної сфери у країнах Пд. Америки.

 7. Спелеотуристичні ресурси Криму.

 8. Роль туризму у збереженні миру на планеті.

 9. Туризм ХХІ століття: чинники і тенденції розвитку попиту туристичних послуг.

 10. Екологічні проблеми розвитку туризму в Україні.

 11. Використання сучасних інформаційних технологій в сфері туризму.

 12. Раціональне використання природних ресурсів як запорука сталого розвитку туризму.

 13. Проблеми та перспективи розвитку індустрії туризму на Україні.

 14. Розвиток туристичної сфери у країнах Азії.

 15. Міжнародний туризм: стан та перспективи розвитку.

 16. Природно-рекреаційні ресурси як основа для формування екологічних маршрутів.

 17. Значення ВТО для розвитку туризму в світі.

 18. Сутність поняття “історико-культурні ресурси” та їх вплив на розвиток пізнавально-екскурсійного туризму.

 19. Специфіка класифікації закладів розміщення туристів.

 20. Розвиток туристичної сфери у країнах Європи.

 21. Міжнародні програми збереження культурної спадщини і їх реалізація в Україні.

 22. Культурно-пізнавальний туризм як засіб зміцнення зв’язків між країнами.

 23. Розвиток екологічного туризму в Україні і світі.

 24. Міжнародні фестивалі і конкурси як форма культурної співпраці.

 25. Міжкультурна співпраця в умовах глобалізації культури.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Міністертво освіти і науки україни Львівський Інститут економіки і туризму

Кафедра теорії і практики туризму і

готельного господарства

Індивідуальна робота

з дисципліни «Основи туризмознавства»

Туризм як сфера господарської діяльності

Виконав:

студент групи ____

_________________

Перевірив:

к. г. н. Клапчук М. В.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.