Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Д ля любимых 924 ТКМ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
111.1 Кб
Скачать

2.Оформлення касової документації.

Заповнення КОРО і Звіту про використання РРО

У кінці робочого дня після отримання щоденного фіскального звіту перераховується фактичний залишок готівки в ящику для грошей РРО і визначається результат роботи контролера-касира (продавця, касира) за робочий день. Після цього виконується заповнення відповідних розділів КОРО.

У розділі 1 Місце для підклеювання щоденних звітів касир здійснює підклеювання:

• щоденного фіскального (фінансового) звіту з обнуленням;

• нульових чеків, що були отримані на початку робочого дня;

• чеку службово внесеної та виданої готівки.

Але ця операція виконується тільки після того, як будуть виконані необхідні записи зі звіту в розділі 2 КОРО Облік руху готівки та сум розрахунків.

При заповненні касир кожного дня здійснює записи в таких колонках:

■ № 1. Дата. Ця інформація залежно від моделі РРО вказується у фіскаль­ному звіті на його початку, у середній частині або в кінці;

■ № 2. Номер Z звіту. Залежно від моделі касового апарата номер звіту вка­зується або на початку звіту, або в середній частині, або в кінці звіту;

■ № 3. Сума готівки: службове внесення. Це інформація про суму службово внесеної готівки на початок робочого дня. "МІНІ 600 ME" - рядок АВАНС ГОТІВ.; "ДАТЕКС МП 500" - звіт УСЬОГО В КАСІ, рядок СЛ. ВНЕСОК;

■ № 4. Сума готівки: службова видача. Це інформація про суму службово виданої готівки за робочий день, але тільки про суму фактично зданих, тобто інка­сованих грошей. Залежно від моделі РРО ця сума вказується у фіскальному звіті в рядку для: "МІНІ 600 ME" - у рядку ВИДАНО ГОТ.;

■ № 5. Сума розрахунків загальна. Це сума проданих за день товарів. Ця сума вказується у фіскальному звіті в рядку для: "МІНІ 600 ME" - рядок ЗАГАЛЬНА СУМА, але у верхній частині звіту, нижче за рядки ДЕННА СУМА і ВІДМОВА; Якщо в цей день було виконано повернення товару (вибито помилковий чек), то записується реальна сума продажу, тобто за мінусом повернених товарів і помилково вибитих чеків;

■ № 6. Сума розрахунків за ставкою ПДВ 20 %. Це сума проданих за день товарів, продаж яких оподатковується за ставкою ПДВ, що дорівнює 20 %. У загальному щоденному фіскальному звіті ця інформація вказується в розділі Звіт із ПДВ;

■ № 7. Сума ПДВ. Це сума, що підлягає сплаті до бюджету. У щоденному фіскальному звіті вона вказується в розділі Звіт із ПДВ;

■ № 8. Видано за повернення товару. До цієї графи записується загальна сума грошей, видана покупцям протягом робочого дня за повернені браковані товари, та загальна сума за неправильно (помилково) проведеними через РРО чеками. На дану суму в кінці робочого дня представником адміністрації та касиром складається акт, до якого підклеюються підписані чеки.

У кінці місяця відповідальна особа здійснює заповнення Звіту про використання РРО та Книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) форми № ЗВР-1 (незалежно від того, здійснювалася підприємницька діяльність або ні). Звіт оформляється у двох примірниках. Для його заповнення використовується інформація із розділу 2 КОРО "Облік руху готівки та сум розрахунків" кожного з РРО, що використовується на торговельному підприємстві (в організації). Заповнений звіт підписують керівник і головний бухгалтер. Завірений печаткою звіт подається в ДІЙ за місцезнаходженням підприємства (організації) не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця. Один із примірників здається до відповідного відділу ДІМ, а другий (із печаткою та підписом відповідальної особи ДІЛ, яка прийняла звіт) - залишається в організації.

При заповненні звіту записи виконують у таких графах:

■ № 1-М з/п. Інформація за кожним із наявних РРО записується окремим рядком;

■ № 2 - у графу Модифікація РРО. Указується модель РРО;

■ № 3-у графу Фіскальний номер РРО (Книги обліку розрахункових операцій). Указується фіскальний (реєстраційний, а не заводський або інвентарний) номер РРО (чи КОРО, якщо РРО не використовується);

■ № 4-у графу Сума розрахунків за звітний місяць: загальна. Для отримання інформації, необхідної для заповнення цієї графи, потрібно: використавши розділ 2 КОРО "Облік руху готівки та сум розрахунків", додати показники за графою № 5 - сума розрахунків за звітний місяць загальна, або отримати періодичний (за минулий місяць) звіт із фіскальної пам'яті РРО;

■ № 5-у графу Сума розрахунків за звітний місяць: за ставкою ПДВ 20 %. Для отримання інформації, необхідної для заповнення цієї графи, потрібно, використавши розділ 2 КОРО, додати показники за графою № 6 - Сума розрахунків: за ставкою ПДВ 20 % за звітний місяць, або отримати періодичний (за минулий місяць) звіт із фіскальної пам'яті РРО;

■ № 6-у графу Сума ПДВ 20 % - це загальна за минулий місяць сума ПДВ, яку необхідно сплатити до бюджету. Інформацію про цю суму можна отримати з розділу 2 КОРО, додавши показники за графою № 7, або з періодичного звіту із фіскальної пам'яті;

■ № 7-у графі Сума, що видана при поверненні товару. До цієї колонки записуються: загальна сума грошей, видана покупцям протягом місяця за повернені браковані товари; загальна сума за неправильними, помилково проведеними через РРО чеками. На ці суми в кінці робочого дня адміністрацією та касиром складалися акти, до яких підклеювалися підписані та анульовані чеки та чеки службової видачі готівки за такими операціями (не плутати з чеками службової видачі готівки при інкасації грошей!). Інформацію можна отримати із графи № 8 - Сума, видана за повернення товару розділу 2 КОРО за звітний місяць.Після здійснення записів по всіх наявних РРО окремо підраховуються загальні підсумки по колонках № 4-№ 7. Результати записують у рядку Разом за всіма РРО (розрахунковими книжками)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.