Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Д ля любимых 924 ТКМ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
111.1 Кб
Скачать

Тема 4.5.Отримання службових звітів.

План.

1.Порядок отримання службових і фінансових звітів на різних моделях РРО.

2.Оформлення касової документації.

3.Техніка безпеки при експлуатації реєстраторів розрахункових операцій.

1.Порядок отримання службових і фінансових звітів на різних моделях рро.

Службові звіти можуть бути отримані в будь-який момент протягом робочого дня. Їх отримують і в кінці робочого дня перед виконанням фіскального звіту.

У всіх моделей РРО передбачена можливість виконання (отримання) різних службових звітів. Але конкретні різновиди звітів і порядок їх отримання у кожної з моделей РРО мають певні особливості. Спільним є тільки те, що перш ніж перейти до отримання звіту потрібно повністю завершити виконання попередньої операції (із продажу або програмування товарів).

✓ Для РРО "МІНІ 600 МЕ": Для отримання:

загального поточного денного звіту на цифрових клавішах набрати код звіту 101, натиснути клавішу ПС. На індикаторі буде ?, ввести сервісний код 12321 і натиснути ПС. РРО надрукує звіт. У ньому вказуються:

• вид звіту X звіт денний;

• сума зареєстрованих (разом із анульованими) за день товарів - рядок Денна

сума;

• загальна сума анульованих за день продаж товарів;

• загальна сума проданих за день товарів - рядок Сума продаж;

• сума оплат за продані товари - готівкою, чеками, інші;

• кількість таких оплат і загальна сума за кожним видом оплати окремо;

• кількість операцій зі службово внесеної та виданої готівки;

• загальна сума службово внесеної та виданої готівки;

• залишок готівки в касі на кінець робочого дня (на момент отримання звіту);

• літерні позначення та відсоткові ставки ПДВ;

• сума продаж, що обкладається ПДВ;

• сума ПДВ від проданих за день товарів;

• загальна неоподатковувана сума;

• загальна сума проданих за день товарів;

• кількість виданих чеків, включаючи нульові чеки та чеки службово внесеної та виданої готівки;

• номер звіту;

• загальна сума у фіскальній пам'яті (разом із сумою анульованих продаж), починаючи із моменту фіскалізації РРО;

• загальна сума анульованих продаж із моменту фіскалізації;

• загальна сума фактично проданих товарів від дня фіскалізації касового апа­рата, тобто за мінусом анульованих продаж.

У кінці звіту зазначаються дата і час видачі звіту, заводський та фіскальний номери РРО;

поточного звіту за відділами - набрати код звіту 102, натиснути клавішу ПС, набрати сервісний код 12321 і знову натиснути ПС. РРО надрукує звіт, в якому вказуються:

• вид і назва звіту X звіт за відділами;

• номер, назва і група ПДВ кожного відділу;

• кількість і сума проданих за кожним відділом товарів;

• загальна сума проданих товарів.

У кінці звіту зазначаються дата і час видачі звіту, заводський та фіскальний номери РРО;

поточного звіту за товарами - набрати код звіту 103, натиснути клавішу ПС, набрати сервісний код 12321 і знову натиснути ПС. Після цього на індикаторі РРО з'явиться запит З АКТ ?. Потрібно ввести значення того коду товару, з якого слід розпочати виконання звіту, та натиснути ПС. На індикаторі з'явиться новий запит: ПО АКТ ?. Ввести значення того коду товару, щодо якого слід виконати звіт, і знову натиснути ПС. РРО надрукує звіт, у якому вказуються вид і назва звіту X звіт із артикулів, коди та назви тих товарів, що протягом дня були продані через даний касовий апарат, до якого відділу належить кожний із товарів, яка група ПДВ установлена для кожного товару, ціна, товарна наявність (залишок кожного товару), кількісний продаж, тобто продаж у натуральному вираженні (шт., кг, м тощо), сума продажу (за кожним товаром окремо) і загальна сума проданих за день товарів, а в кінці звіту - інформація, аналогічна до попередніх звітів;

поточного звіту із зареєстрованих касирів - набрати код звіту 105, натис­нути ПС. На індикаторі з'явиться "?", набрати сервісний код 12321, після цього натиснути ПС. У звіті, який видасть РРО, указати вид і назву звіту X звіт касира, номер і прізвище зареєстрованого касира, у рядку ДЕННА СУМА указати загальну суму покупок (з урахуванням анульованих), що зареєстровані даним касиром, у рядку ЗАГАЛЬНА СУМА указати суму фактично проданих товарів, тобто за міну­сом анульованих, у рядку АВАНС ГОТІВКИ - суму службово внесеної готівки, у рядку ВИДАНО ГОТІВКИ указати суму службово виданої готівки, у рядку ГОТІВКОЮ - залишок неінкасованої готівки за даним касиром на кінець робочого дня і в кінці звіту - інформацію, аналогічну до попередніх звітів.

Якщо протягом робочого дня на РРО працювали не один касир, а кіль­ка, то після отримання звіту із зареєстрованого на даний момент касира виконати розреєстрацію касира - набрати 0 і натиснути ПС; після цього виконати реєстрацію іншого касира - набрати його номер і натиснути ПС. Аналогічно, починаючи із введення коду звіту, отримати звіт із іншого касира;

звіту за годинами роботи - набрати код звіту 106 і натиснути ПС. На індикаторі буде символ "?". Набрати сервісний код 12321 і натиснути ПС. РРО виконає звіт, в якому вказуються вид і назва звіту X звіт по годинах: погодинні інтервали роботи РРО, із кожного погодинного інтервалу окремо суми проданих товарів, кількість виданих чеків і відсоткова питома вага від загальної суми проданих за день товарів. У кінці звіту - інформація, аналогічна попереднім звітам.

Особливості отримання фіскальних звітів на окремих моделях РРО

Кожна з моделей РРО дає змогу отримувати різні види фіскальних звітів, але порядок їх отримання, тобто послідовність виконання тих або інших операцій, має певні особливості.

♦ Для РРО "МІНІ 600 ME":

Для отримання звітів необхідно виконати низку операцій у такій послі­довності:

загального щоденного фіскального звіту - на цифрових клавішах набрати код операції 501, натиснути ПС. На індикаторі РРО буде "?". Ввести сервісний код 12321 і знову натиснути ПС. РРО почне друкувати щоденний фінансовий звіт з обнулениям показників оперативної пам'яті за день. У звіті вказуються номер і прізвище касира, зареєстрованого на момент отримання звіту; вид і назва звіту Z звіт денний; сума зареєстрованих (разом із анульованими) за день товарів - рядок: Денна сума; загальна сума анульованих протягом дня продаж товарів; загальна сума проданих за день товарів - рядок Сума продаж; сума оплат за продані товари (готівкою, чеками, інші); кількість таких оплат і загальна сума із кожного виду оплати окремо; кількість виконаних операцій зі службового внесення та видачі готівки; загальна сума службово внесеної та виданої готівки; залишок готівки в касі на кінець робочого дня (на момент отримання звіту); літерні позначення та відсоткові ставки ПДВ; сума продаж, що обкладається ПДВ; сума ПДВ від проданих за день товарів; загальна неоподатковувана сума; загальна сума проданих за день товарів; кількість виданих за день чеків, включаючи нульові чеки та чеки службового внесення й видачі готівки); порядковий номер звіту; загальна сума у фіскальній пам'яті РРО (разом із сумою анульованих продаж), починаючи з моменту фіскалізації касового апарата; загальна сума анульованих продаж із моменту фіскалізації; загальна сума фактично проданих товарів від дня фіскалізації касового апарата, тобто за мінусом анульованих продаж. У кінці звіту зазначаються дата і час його видачі, а також заводський та фіскальний номери РРО;

фіскального звіту із відділів - набрати код операції 502, натиснути ПС. На індикаторі буде символ "?". Набрати сервісний код 12321 і натиснути ПС. РРО надрукує звіт, в якому вказуються номер і прізвище касира, який отримав звіт; вид і назва звіту: Z звіт по відділах; номер, назва і група ПДВ кожного відділу; кількість і сума проданих із кожного відділу товарів; загальна сума проданих товарів. У кінці звіту вказуються дата і час його видачі, заводський та фіскальний номери;

фіскального звіту із товарів - набрати код операції 503, натиснути ПС. На індикаторі буде символ "?". Набрати сервісний код 12321 і натиснути ПС. На індикаторі з'явиться запит З ART ?. Ввести числове значення того коду товару, починаючи з якого потрібно виконати звіт, і натиснути ПС. На індикаторі буде новий запит ПО ART ?. Ввести числове значення того коду товару, закінчуючи яким потрібно виконати звіт, і натиснути ПС. РРО надрукує звіт, в якому вказуються номер і прізвище касира, який отримав звіт; вид і назва звіту Z звіт із артикулів; коди та назви тих товарів, які протягом дня були продані через даний РРО; до якого відділу належить кожний із проданих товарів; яка група ПДВ установлена для кожного товару; ціна, товарна наявність і кількісний продаж, сума продажу із кожного товару окремо та загальна сума проданих за день товарів. У кінці звіту наводиться інформація, аналогічна до попередніх звітів;

фіскального звіту із зареєстрованих касирів - набрати код операції 505, натиснути ПС, ввести сервісний код 12321 і натиснути ПС. РРО надрукує звіт, в якому буде вказано таку інформацію: номер і прізвище касира, за яким виконано звіт (за тим, якого зареєстровано на даний момент); вид і назва звіту Z звіт за касирами; у рядку ДЕННА СУМА вказується загальна сума (з урахуванням анульованих) покупок, що зареєстровані протягом дня (зміни) даним касиром; у рядку ЗАГАЛЬНА СУМА - сума проданих даним касиром товарів (за мінусом анульованих); у рядку АВАНС ГОТІВКИ - сума службово внесеної касиром готівки; у рядку ВИДАНО ГОТІВКИ - сума службово виданої готівки; у рядку ГОТІВКОЮ - залишок неінкасованої готівки за даним касиром на кінець робочого дня. У кінці звіту - інформація, аналогічна до попередніх звітів.

Якщо протягом робочого дня на РРО працював не один касир, то після отримання фіскального звіту із зареєстрованого на даний момент касира слід виконати розреєстрацію цього касира, тобто набрати цифру 0 і натиснути ПС, після цього виконати реєстрацію іншого касира - набрати його номер і натиснути ПС. В аналогічній послідовності, починаючи із введення коду звіту 505, отримати звіт із іншого касира;

звіту за годинами роботи - набрати числове значення коду звіту 506 і натиснути ПС. Набрати сервісний код 12321 і натиснути ПС. У звіті вказуються: вид і назва звіту Z звіт за годинами; погодинні інтервали роботи РРО; за кожним погодинним інтервалом окремо - сума проданих товарів; кількість виданих чеків і відсоткова питома вага від загальної суми проданих за день товарів. У кінці звіту - інформація, аналогічна до попередніх звітів.

РРО "МІНІ 600 ME" виконує такі звіти із фіскальної пам'яті: повний звіт із фіскальної пам'яті, звіт із фіскальної пам'яті за датами, накопичуючий звіт, звіт із фіскальної пам'яті, звіт за номерами обнулень.

Для отримання цих звітів необхідно:

повного звіту із фіскальної пам'яті - набрати код операції 701, натиснути ПС - на індикаторі буде символ "?", ввести сервісний код доступу (на відміну від попередніх (фіскальних і службових) звітів сервісний код не 12321, а 36963) і знову натиснути ПС;

звіту із фіскальної пам'яті за датами набрати код операції 702, натиснути ПС - на індикаторі буде символ "?", ввести сервісний код 36963 і натиснути ПС. Далі, використавши цифрові клавіші, набрати дату, починаючи з якої потрібно виконати звіт, і натиснути ПС. Після цього набрати дату, закінчуючи якою необхід­но виконати звіт, і знову натиснути ПС;

накопичуючого звіту із фіскальної пам'яті - набрати код операції 703, натиснути ПС, ввести сервісний код 36963 і натиснути ПС. Після цього набрати дату, починаючи з якої необхідно виконати звіт, натиснути ПС. У кінці звіту ввести дату, закінчуючи якою необхідно отримати звіт, і натиснути ПС;

звіту з фіскальної пам'яті за номерами обнулень - набрати код операції 704, натиснути ПС, ввести сервісний код 36963 і натиснути ПС. На індикаторі з'явиться запит З НО ?. Ввести той номер нулюючого звіту, починаючи з якого слід виконати звіт, і натиснути ПС. На індикаторі з'явиться новий запит ПО НО ?. Ввести номер того нулюючого звіту, закінчуючи яким необхідно виконати звіт, і натиснути ПС.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.