Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
FD R kons.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
386.05 Кб
Скачать

Тема 6. Бюджетування на підприємстві

6.1. Бюджетування як функція фінансового контролінгу

Некваліфіковані та помилкові дії керівників привели велику кількість суб’єктів господарювання на межу банкрутства, що свідчить про відсутність на вітчизняних підприємствах ефективної системи контролінгу.

Котролінг (управління, спостереження, контроль) – це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.

Для організації ефективного фінансового контролінгу на підприємстві рекомендується створення сучасної системи бюджетування. Бюджетування – це процес складання бюджетів і контроль за їх виконанням.

Бюджет – це сума коштів, які є в розпорядженні для виконання визначених функцій та проведення певних заходів у рамках загальнофірмового планування. Він може складатися у формі заданих показників, яких слід дотримуватись у плановому періоді. Є тип бюджетів, в яких поряд з напрямами використання ресурсів відображаються джерела покриття витрат.

До основних характеристик бюджетування можна віднести наступні:

 • короткостроковість (до 1 року);

 • високий рівень конкретизації;

 • внутрішню спрямованість;

 • тісну інтеграцію з контролем та аналізом відхилень.

До найважливіших функцій бюджетування можна віднести наступні:

 • регулювання фінансових компетенцій (визначення потреби у фінансових ресурсах, необхідних для досягнення поставлених цілей окремими підрозділами підприємства);

 • прогнозування (в бюджетах знаходять свій фінансовий вираз майбутні операції підприємства);

 • координації (наявні та мобілізовані фінансові ресурси повинні спрямовуватись на досягнення цілей, визначених у стратегії розвитку підприємства);

 • мотивації (виконання бюджетних показників є критерієм ефективності діяльності окремих осіб, структурних підрозділів).

Необхідною передумовою і складовою бюджетування є планування. Якщо бюджетування зорієнтоване в основному на фіксацію та координацію показників у короткостроковому періоді, то планування – на прогнозування шляхів і засобів досягнення поставлених цілей як у коротко -, так і довгостроковій перспективі.

В загальному вигляді процес бюджетування може складатися з таких етапів:

 • вироблення стратегічних цілей;

 • оформлення та доведення до менеджерів верхньої і середньої ланок «бюджетної революції»;

 • розробка спеціальних первинних форм, за якими буде проводитись збір інформації;

 • заповнення первинних форм і направлення їх до відділу контролінгу;

 • розробка фінансових прогнозів, планування та аналіз альтернатив;

 • координація показників різних бюджетів;

 • фіксація узгоджених показників у конкретних бюджетах;

 • затвердження бюджетних показників і доведення бюджетів до виконання;

 • бюджетний контроль: визначення відхилень фактичних показників від планових; аналіз причин відхилень;

 • рапортування про результати виконання бюджетів;

 • коригування планів і бюджетів відповідно до рекомендацій, що містяться в рапортах.

Організація бюджетування на багатьох підприємствах пов’язана із значними труднощами, зумовленими, з одного боку, відсутністю відповідної системи інформаційного забезпечення та невмінням працівників різних структурних підрозділів підготувати відповідні дані для їх використання в процесі планування, а з іншого – нерозумінням керівництва переваг бюджетування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]