Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінар 8.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
283.65 Кб
Скачать

6.Електронне виробництво

Добу Інтернету з’являється нагода заощадити на виготовленні й поширенні паперових примірників та доповнити традиційні часописи як засіб наукової комунікації електронними науковими фаховими виданнями.

Електронне наукове фахове видання – документ з інформацію, представленою у формі електронних даних, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, призначений для поширення в незмінному вигляді, має вихідні відомості та включений до затверджених ВАК України переліків наукових фахових видань, визначених для публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, на які можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях [3].

Електронні наукові фахові видання мають деякі переваги перед їх друкованими аналогами, а саме:потужна аудиторія;оперативність підготовки і поширення публікацій;ліквідація ізоляції науковців;інтеграція до глобальних баз знань;інтеграція з світовою науковою спільнотою;простота пошуку наукової інформації;нові можливості співпраці над науковими проектами,зменшення витрат на видавничу діяльність.

Нормативно-правовими документами для започаткування видання є "Положення про електронні наукові фахові видання" [3] та Наказ ВАК України "Про затвердження Порядку внесення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт" [2], де викладені основні вимоги до них. Згідно з "Положенням про електронні наукові фахові видання" [3] Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського та Національна парламентська бібліотека України створюють зведений електронний каталог статей з усіх видань, представляють його в Інтернеті на своїх веб-сайтах, здійснюють зберігання видань, включення інформації про статті з них до загальнодержавної реферативної бази даних, розміщення видань на сайті та забезпечення безкоштовного доступу до електронного каталогу та повних текстів публікацій.

Система онлайнових науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (бібліографічних, реферативних і повнотекстових), станом на кінець 2005 р. включала: бібліографічні ресурси сукупним обсягом 3 млн. записів, загальнодержавну реферативну базу даних обсягом 165 тис. записів, електронний фонд обсягом 40 тис. публікацій. Цими ресурсами щодня користується понад 3 тис. абонентів з усіх регіонів України та світу. Кількість відвідувань сайта перевищує рівень відвідувань бібліотеки читачами, а кількість наданих користувачам файлів – її документовидачу.

Головною метою зазначених у таблиці 1 електронних видань України є представництво в Інтернеті, створення інститутського архіву результатів наукових досліджень, депозитарію. Слушно зауважити, що створені ці видання на різних платформах, не індексуються, не оснащені пошуковими механізмами. Користувачу було б зручно вибирати публікації з архіву за детальнішою тематикою відповідно вибраних рубрик. Доцільно було б передбачити створення списку авторів видання і поповнювати його з кожним новим номером, а при виборі конкретного автора зі списку – показати весь набір його електронних публікацій з подальшим доступом до повного тексту публікації, а також передбачити тиражування колекції відібраних публікацій: друк, запис на компакт-диск, пересилання електронною поштою.

Вказані пропозиції враховані при проектуванні електронного наукового фахового часопису „Українська мова і література в школі”.

Також є необхідність координувати насичення електронними ресурсами українського електронного інформаційного наукового простору в освіті, створити систему електронних наукових фахових видань на одній платформі. Протягом останніх років широкого використання набули засоби керування інформаційним наповненням сайтів і порталів (Content Management Systems, CMS). Ці потужні засоби дозволяють оперативно керувати наповненням сайтів і керувати інформацією в цілому [1]. У більшості випадків компоненти цих засобів керування інформаційним наповненням дозволяють здійснювати централізоване керування накопичуваними даними, відокремлення змісту від представлення, тобто від дизайну, автоматизацію керування всім життєвим циклом інформаційного наповнення, використання інформаційного наповнення різними користувачами для різних задач.

Разом з тим можна зазначити, що не існує складних комп’ютерно-технологічних проблем, які заважали б розвитку електронних комунікацій. Оскільки на сьогодні всі публікації первісно створюються з використанням комп’ютерних технологій, розроблені зручні технологічні платформи для пошуку, стандарти обміну даними, безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом.

Електронні наукові фахові видання України

„Наукові доповіді Національного аграрного університету”

Національний аграрний університет

„Спортивна наука України”. Науковий вісник

Львівський державний інститут фізичної культури

„Українознавство”

Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України

„Вісник Національної академії державного управління при Президентові України”

Національна академія управління при Президентові України

Анали Мечниковського інституту

Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова (Харків)

„Історія науки і біографістика”

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН

„Інформаційні технології і засоби навчання”

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України

„Український пульмонологічний журнал”

Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України

„Український хіміотерапевтичний журнал”

Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України

"Астма та алергія”

Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України

„Вісник Вінницького політехнічного інституту”

Вінницький національний технічний університет

Открытый аукцион в электронной форме – инновационный и безопасный способ размещения заказа. Но чтобы провести аукцион без накладок, максимально быстро и эффективно необходимо учитывать множество неочевидных нюансов. Мы имеем большой опыт организации открытых аукционов в электронной форме, нам известны многие тонкости, важные при размещении заказа, мы соблюдаем все требования законодательства. Ответственный подход и профессионализм делают организованный нашей командой открытый аукцион в электронной форме максимально результативным.  

Відкритий аукціон в електронній формі (ОАЕФ) - відкритий аукціон, проведений в електронній формі на сайті (електронному торговельному майданчику - ЕТМ) у мережі Інтернет у порядку, встановленому главою 3.1. Федерального закону від 21.07.2005 № 94-ФЗ [1]. ОАЕФ проводиться для потреб державного замовника (федеральні, регіональні і муніципальні бюджетні організації), на Електронних торгових майданчиках, акредитованих Міністерством Економічного Розвитку Російської Федерації. Виникнення відкритих аукціонів у Росії З урахуванням усіх прийнятих Урядом і Державною Думою заходів обсяг держзамовлення РФ в 2009 році склав 4 трлн рублів. Розмір державного замовлення РФ в 2010 році, разом з держоборонзамовленням, становить 5 трлн рублів. Згідно із заявою заступника міністра економічного розвитку Анни Попової, з 2010 року вступають в силу поправки до федерального законодавства, згідно з якими більше 70% замовлень будуть розміщуватися на затверджених Урядом РФ електронних торговельних майданчиках. У світлі розвитку інформаційних технологій та вдосконалення законодавства РФ (у сфері зниження витрат на державні закупівлі та боротьби з корупцією) Державна Дума Російської Федерації прийняла Федеральний Закон № 94, який регулює область розміщення державних замовлень на електронних торгових майданчиках. Крім цього закону сферу держзамовлень на торгових майданчиках регулюють різні розпорядження, постанови та закони Уряду Російської Федерації. Правове регулювання З метою підвищення ефективності розміщення державного замовлення, а також для протидії корупції у сфері державного фінансування Урядом Російської Федерації було прийнято ряд федеральних законів. Зокрема: федеральний закон 94-ФЗ «Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб» від 21 липня 2005 р; Постанова Уряду РФ від 17 березня 2008 р.. № 179 про користування сайтами в мережі Інтернет, на яких здійснюється проведення відкритих аукціонів в електронній формі. З 1 січня 2010 року, розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для федеральних потреб для товарів, робіт і послуг, зазначених у Переліку, затвердженому Розпорядженням Уряду Російської Федерації від 27 лютого 2008 N 236-р (в ред. Розпорядження Уряду РФ від 25.03.2010 N 427-р), повинно здійснюватися шляхом проведення відкритих аукціонів в електронній формі. При проведенні відкритого аукціону в електронній формі в порядку, встановленому главою 3,1 Федерального закону від 21 липня 2005 № 94-ФЗ повідомлення про проведення відповідного аукціону, а також інша інформація про хід проведення та результати аукціону розміщується безпосередньо на електронних майданчиках. З 1 липня 2010 року федеральні державні замовники, а з 1 січня 2011 року замовники суб'єктів Російської Федерації і муніципальні замовники зобов'язані проводити відкриті аукціони в електронній формі. У таких умовах до завершення аукціону не буде відомо, хто бере участь в торгах, що значною мірою забезпечує конкуренцію, зменшує можливість корупції.

Техническая часть.Техническая часть - это самая важная и ответственная часть документации об аукционе. От квалифицированной проработки технических требований зависит целевое использование бюджетных средств, качество товаров, работ, услуг, отсутствие разногласий с исполнителем государственного заказа. Мы предлагаем Консультации по технической части, приведение ее в соответствие Федеральному закону № 94-ФЗ и другим законодательным актам, регулирующим правовые отношения в сфере размещения государственного заказа.

Верный способ размещения заказа.Мы проверим, возможно ли размещать данный заказ путем проведения конкурса. Или, если сроки на размещение ничтожно малы, поможем, если это допускает законодательство, разбить на несколько более простых процедур, срок размещения которых меньше чем исходной процедуры.

Формирование единых комиссий.Следующим шагом будет помощь в формировании конкурсных, аукционных или единых комиссий: Предоставление типового регламента работы и последующее внесение изменений в него, подготовка проекта документа об утверждении состава аукционной комиссии.

Разработка документации об аукционе и ее согласование. Поможем учесть все требования законодательства к участникам размещения заказа. Необходимо ли состоять в СРО, иметь лицензию, или другие разрешения для осуществления деятельности предусмотренной государственным контрактом. Какие документы должны быть представлены в заявке участника для подтверждения вышеназванного требования или же подтверждения соответствия товара требованиям нормативных документов. И многие другие требования законодательства, которые необходимо учесть при формировании документации в электронной форме. Далее происходит согласование и утверждение документации о торгах у заказчика. 

Размещение извещения.Размещение извещения о проведении государственных торгов в электронной форме (94-ФЗ) на электронной торговой площадке и, при необходимости, на официальном сайте РФ для размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.