Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінар 8.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
283.65 Кб
Скачать

Семінар №8

  1. Міжнародний інформаційний бізнес

Інформаційний бізнес (ІБ) – порівняно нова сфера підприємницької діяльності. Термін "бізнес" (business – діло, справа, ділові відносини між людьми, або відносини між учасниками діла) – це діяльність, здійснювана приватним особами, підприємствами чи установами з виробництва або придбання і продажу товарів чи наданню послуг в обмін на інші товари, послуги або гроші для взаємної вигоди зацікавлених осіб чи організацій. Основними функціями інформаційного бізнесу в широкому розумінні являються: управління і ведення обліку; підготовка кадрів; маркетинг будь-якої діяльності і безпосереднє виробництво інформаційної продукції. Роль провідника досягнень науково-технічного прогресу і інновацій, радника при прийнятті управлінських і виробничих рішень і, з рештою, необхідність інформації при вирішення проблем і досягнення поставлених цілей кожного окремого члена суспільства, обумовлює багатогранність видів науково-інформаційної діяльності і її споживчу цінність. Інформаційний бізнес має і свої специфічні функції, які поділяють його на комп'ютерний, суто інформаційний і змішаний, що відбивається на категорії інформаційного органу.Інформацíйна еконóміка (Information economy) - (Термін що розповсюджений у 1970-ті - 1980-ті роки). Інша назва мережна економіка. 1. Економіка, в котрій більша частина ВВП забезпечується діяльністю з виробництва, обробки, зберігання і розповсюдження інформації і знань, і більше половини зайнятих беруть участь в цій діяльності.

2. Концепція, що характерна для тих прогнозів прийдешнього інформаційного суспільства, в яких акцент зосереджується на провідній ролі електронно-інформаційних технічних засобів зв’язку в розвитку всіх основних сфер економіки. При цьому сама інформація ототожнюється з товарною продукцією і досліджується здебільшого за допомогою статистичних методів.

Електро́нні гро́ші ( також відомі як e-money, e-гроші, електронна готівка, електроні обміни, цифрові гроші, цифрова готівка чи цифрові обміни) — означення грошей чи фінансових зобов'язань, обмін та взаєморозрахунки з яких проводяться виключно за допомогою інформаційних технологій.

Електронні гроші  є важливим концептом Електронної Комерції та Електронного Урядування.

Типово, це можуть бути залучені у комп'ютерних мережах, Інтернеті та Електронних платіжних сервісах.

Електронні гроші  завжди повязані з певною платіжною системою, яка виступає їх емітентом та яка або сама виступає їх екваєром, або підписує договір екваєрінгу з іншими компаніями. Система електронних платежів це приклад електронних грошей. З електронними грошима також можуть виникати деякі проблеми. Їх дві, і обидві вони сидять усередині людини. Перша - немає персонального комп'ютера, або він є, але його тримають більше для меблів. Друга- в уявленні комп'ютерні гаманці і різноманітна екзотика у вигляді цифрових грошей не для кожного. Як правило, присутній такий чинник, як необхідність платити за карти, за допомогою яких поповнюється гаманець: за готівку, наче дешевше буде.

Також Електронні гроші  - це збірне означення фінансової кріптографії та технологій, на яких вона базується.

Інформаційна економіка Класифікація видів інформаційної діяльності

У Законі України «Про інформацію» інформаційну діяльність визначено як

сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

Основними напрямами інформаційної діяльності є: політичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний, міжнародний тощо.

Основними видами інформаційної діяльності є одержання, використання, поширення та зберігання інформації.

Одержання інформації — це набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою.

Використання інформації — це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

Поширення інформації — це розповсюдження, обнародування, реалізація в установленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної

інформації.Зберігання інформації — це забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. Наведена загальна класифікація напрямів і видів інформаційної діяльності є важливою для розв’язування, перш за все, організаційних питань. Для визначення місця та ваги інформаційної сфери в економіці загалом

необхідно здійснити класифікацію за видами економічної діяльності.

Економічна діяльність — це процес поєднання дій, які приводять до отримання відповідного набору продукції чи послуг.

Вид діяльності має місце тоді, коли об’єднуються ресурси (устаткування, робоча сила, технологічні засоби, сировина та матеріали) для створення виробництва конкретної продукції та надання послуг. Отже, вид діяльності

характеризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском продукції та наданням послуг. Окремий вид діяльності може складатися з

єдиного простого процесу, (наприклад, ткацтва), а може охоплювати й кілька процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації. Наприклад, виробництво автомобілів уважається окремим видом діяльності, хоча це комплексний виробничий процес, який охоплює

лиття, ковальські роботи, зварювання, складання, фарбування тощо. Якщо виробництво окремих елементів (двигунів, коробок передач, меблів,приладів) є складовою того самого процесу виробництва, то всі процеси

разом розглядаються як єдиний вид діяльності.

Галузь — це сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності.

В Україні у 1996 р. уведено в дію Державний класифікатор видів економічної діяльності (ДК 009-96). Для опису економіки Класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД) побудовано так, що виділені об’єкти

охоплюють усі або майже всі види діяльності, здійснювані у будь-якій галузі господарства.

КВЕД гармонізовано з Класифікацією видів економічної діяльності Статистичної Комісії Європейського Союзу (NACE) на рівні класів, що дає змогу використовувати її для порівняння національних статистичних даних з даними Статистичної Комісії

електронний маркетингОсновною функцією електронного маркетингу є вивчення попиту, питань ціноутворення, реклами, стимулювання збуту, планування товарного асортименту і ін

Реклама, товари, стратегія, ціна - все це залежить від потреби потенційних клієнтів. На даний фактор порушив розвиватися ексклюзивний маркетинг в Інтернет мережі.

Розвиток Інтернет-маркетингу пов'язане з тими можливостями, які Інтернет дає можливість різного роду компаніям, здійснення рекламних акцій фірми, товарів, послуг, організаційних заходів, маркетингових досліджень ринку, аналізу діяльності конкурентів, попиту на продукцію та ефективності реклами, налагодження ділових зв'язків з партнерами, пошук кращих нових клієнтів і партнерів.

В основі будь-якої маркетингової організації в Інтернеті лежить корпоративний Web-сайт офісу або установи, навколо якого вибудовується вичерпна техніка маркетингу. З метою пошуку відвідувачів на власний Web-сервер організація зобов'язана розрекламувати його за допомогою пошукової оптимізації в пошукових машинах, Web-каталогах, посилань на інших Web-сайтах, банерів, тематичних списків розсилки. Також ефективність проведення маркетингових дій в Рунеті забезпечується за рахунок переваг електронної пошти - e-mail маркетинг.

1. Електронна пошта є практично у всіх користувачів Інтернету,

2. Методика персоніфікації сповіщень та впливу на цільову аудиторію,

3. Ключові поштові замовники підтримують html-формат листів, що надає розміщувати в листах на тільки текстову, але і графічну рекламу.

2. Інтернет як середовище бізнесу

Електронна Комерція як складова частина електронного Бізнесу.Електронна комерція - така форма постачання продукції, при якій вибір і замовлення товарів здійснюється через комп'ютерні мережі, а розрахунки між покупцем і постачальником здійснюються з використанням електронних документів і/чи засобів платежу. При цьому як покупців товарів (чи послуг) можуть виступати як приватні особи, так і організації.Маркетингові дослідження в англо-американській літературі розрізняють два поняття. Market research - збір і аналіз інформації про конкретний ринок і marketing research дослідження всіх елементів комплексу маркетингу (товарної політики, цінової політики, системи просування товару, системи керування персоналом, комунікаційної політики). У російській літературі по маркетингу і рекламі термін вживають і в тім, і в іншім значенні, проводячи розходження в основному в залежності від застосовуваних методів дослідження: кількісні і якісні маркетингові дослідження.

Електронна Комерція усе більше завойовує популярність і у світі й у Росії. Електронна Комерція вже існує близько 30 років, а перші продажі через Інтернет були зафіксовані в 1995 році. Зараз відбувається поступова трансформація понять, і вводиться поняття Електронний Бізнес як загальне поняття бізнес активності в Інтернет.

Електронна Комерція являє собою будь-який процес, що ділова організація робить за допомогою мережі, зв'язаних між собою комп'ютерів. Тоді як Електронний Бізнес являє собою будь-яку транзакцію, зроблену за допомогою мережі, зв'язаних між собою комп'ютерів, по завершенню якої відбувається передача права чи власності права користування речовинним чи товаром послугою.Раніше Інтернет сприймався великим бізнесом як винятково інформаційне середовище. Саме тоді виникли і стали розвиватися Інтранет і Екстранет системи як технології побудови відповідно внутрішнього і зовнішнього інформаційного середовища компанії. Тепер ситуація змінилася й Інтернет пропонується використовувати як середовище для ведення Електронного Бізнесу. Для цього в корпораціях упроваджуються методи Електронного документообігу, що поєднують Інтранет і Екстранет у єдину бізнес середовище - корпоративний портал, що інтегрує усі внутрішні служби корпорації і забезпечує миттєвий відгук на будь-які запити ззовні.Для великих компаній важливі розробка і впровадження систем електронної комерції класу В2В (бізнес - бізнес), що використовуються для організації процесу торгово-закупівельних операцій з бізнес партнерами компанії. Системи Електронної Комерції класу бізнес-бізнес обов'язково інтегруються в прикладні системи компанії й у її корпоративний портал.Таким чином, для того, щоб перейти від простих Web-представництв до повнофункціональних систем Електронної Комерції і системам Електронного Ведення Бізнесу, корпораціям випливає:1. розробити стратегію і тактику переходу до методів електронного бізнесу;2. розробити системи електронної комерції, інтегровані з прикладними системами компанії;3. поетапно впровадити системи Електронної Комерції в єдиний бізнес процес компанії.Розробка і впровадження рішень для Інтернет-торгівліЄ системи проведення електронних платежів за допомогою пластикових карт систем Visa int., UnionCard, Europay int. за товари і послуги, продавані за допомогою засобів електронної комерції.Оплата виробляється будь-яким користувачем, що має вихід в Інтернет і пластикову карту однієї з вищевказаних систем.

Для роботи з платіжною системою "ЕЛІТ" не потрібна установка додаткового устаткування у власника електронного магазина, не потрібно установка додаткового програмного забезпечення на комп'ютер чи АДМІНІСТРАТОРА на комп'ютер КЛІЄНТА - платежі здійснюються через WWW-інтерфейс за допомогою Інтернет-браузерів Microsoft Explorer чи Netscape Navigator версій не нижче 4.0.

Первинна ідентифікація КЛІЄНТА виробляється за допомогою імені і пароля для доступу в електронний магазин, видаваного зареєстрованим КЛІЄНТАМ. Після цього КЛІЄНТАМ стає доступна web-сторінка виписки квитанції (оформлення рахунка) і наступного входу в платіжну систему "ЕЛІТ" (можливо так само проведення тестового платежу через банк-емітент за допомогою, наприклад, голосової авторизації).Якщо КЛІЄНТ раніше не реєструвався в системі, то йому необхідно пройти повну процедуру реєстрації в електронному магазині. При цьому КЛІЄНТУ або буде запропоновано увести свої ім'я і пароль, або вони будуть автоматично привласнені.На web-сторінці формування замовлення КЛІЄНТ остаточно перевіряє його. При виборі способу оплати "по пластиковій карті" активізується платіжна система "ЕЛІТ", у яку з торгової системи "ЕЛІТ" передаються значення "закритих" полів електронного платіжного доручення - номер рахунка, сума до оплати, номер термінала платіжної системи "ЕЛІТ" (зареєстрованого в Автобанку для даного електронного магазина.)Після ініціалізації платіжної системи "ЕЛІТ" в Інтернет-браузері КЛІЄНТУ пропонується форма електронного платіжного доручення, у якій КЛІЄНТУ потрібно вказати только реквізити пластикової карти (вид карти - Visa, Master…..., номер і термін дії, PIN-код не вказується). (Якщо КЛІЄНТ укаже свій E-mail адресу, то по результаті авторизації платіжна система "ЕЛІТ" автоматично направить КЛІЄНТУ відповідне повідомлення).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.