Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Otvety_na_ekzamen.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
20.12.2018
Размер:
75.84 Кб
Скачать

26.Причини інфляції.

До найважливіших iнфляційних причин зростання цін можна

віднести наступні:

Диспропорційність - незбалансованість державних видатків і прибутку - т. з. дефіцит державного бюджету. Часто цей дефіцит покривається зарахунок використання "друкарського верстату", що призводить дозбільшення грошової маси і як наслідок - інфляція.

Iнфляційно небезпечні інвестиції - здебільшого мілітаризація економіки.Військові асигнування ведуть до утворення додаткового платіжездатногопопиту, а як наслідок - збільшення грошової маси. Надмірні військовіасигнування звичайно є головною причиною хронічного дефіциту державногобюджету, а також збільшення державного боргу для покриття якоговипускаються додаткові паперові гроші.Iнфляційні очікування - виникнення в інфляції само підтримуючого характеру. Населення і господарські суб'єкти звикають до постійногопідвищення рівня цін. Населення вимагає підвищення заробітної плати ізапасається товарами наперед, очікуючи на їх швидке подорожчання.Виробники ж побоюються підвищення цін з боку своїх постачальників, яківодночас закладають в ціну своїх товарів прогнозоване ними зростання цінна комплектуючі і розгойдують отим самим маховик інфляції. Живий прикладтаких iнфляційних очікувань ми можемо спостерігати у своємуповсякденному житті. Причину інфляції треба також шукати в трьох видах монополій: державнамонополія на емісію грошей; профспілкова монополія; монополія великихфірм на визначення ціни і власних витрат.

47.Міжнародні ринки грошей та капіталів.

З інституційної точки зору міжнародний ринок капіталів та грошей — це сукупність кредитно-фінансових установ, через які здійснюється рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин. До таких установ належать: приватні фірми, банки, насамперед ТНК та ТНБ, фондовібіржі, державні та муніципальні органи, міжнародні та регіональнівалютно-кредитні та фінансові організації, регіональні банки розвитку таін. Міжнародний ринок грошей — це сектор фінансового ринку, на якому купуються та продаються короткострокові боргові інструменти (строк погашення яких менший ніж один рік). Цінні папери на ринку грошей звичайно купуються та продаються частіше, ніж довгострокові папери, і тому цей ринок ліквідніший. Крім того, короткострокові цінні папери характеризуються меншим коливанням цін, ніждовгострокові, що робить їх безпечнішими для інвестицій. Як наслідок,корпорації і банки активніше використовують цей ринок для одержання

процентів на надлишкові кошти.

Інструментами міжнародного ринку грошей є: векселі державної скарбниці,обігові сертифікати банківських депозитів, комерційні папери, банківські акцепти, угоди про зворотний викуп, федеральні резервні фонди,євродолари та ін.

Міжнародні ринки грошей розрізняються за територіальною та валютною ознаками.

Міжнародний ринок капіталів — це такий ринок, на якому купуються та продаються довгострокові (строк погашення яких більше одного року) боргові зобов’язання та акції. Інструменти ринку капіталів: акції, заставні, облігації, цінні папери урядових установ, споживчі та банківські комерційні позички.

Традиційний інструмент на міжнародному ринку капіталів — іноземні облігації. Ці облігації продаються у зарубіжній країні і номіновані у валюті цієї країни. Іноземні облігації були важливим інструментом на міжнародному ринку капіталів протягом багатьох століть.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]