Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Otvety_k_vstupitelnym.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
23.03.2015
Размер:
1.12 Mб
Скачать

1. Основи теорії кіл

1.1. Основні поняття і визначення

Як визначається середня сила струму в провіднику (поняття)?

d) відношення кількості заряду, що проходить через поперечний переріз провідника, до часу його проходження

Як визначається щільність струму в провіднику?

b) сила струму в провіднику, віднесена до площі його поперечного перерізу

Закон Джоуля-Ленца для резистора с опором R визначається таким виразом, що містить силу струму І і час його протікання Т: c) ;

Одиниця виміру електроенергії в побутовому лічильнику. a) кВт/година

Який з виразів для розрахунку потужності P, наведених нижче, не є вірним, якщо R є опір, І - сила струму, U - напруга: b)

Як визначається зовнішня характеристика джерела ЕРС?

b) залежність напруги на затискачах джерела від сили струму в навантаженні;

Як записується закон Ома для ділянки з ЕРС, зображеної на схемі?

a);

Визначити модуль напруги, яку покаже вольтметр на наведеному рисунку.

b)

Виберіть правильне твердження:

c) сила струму у замкненому колі є прямо пропорційним електрорушійній силі та обернено пропорційним опору всього кола.

Якщо неонова лампа потужністю 4,8 Вт розрахована на напругу 120 В, то струм, що споживає лампа, дорівнює: d) 0,04 А

Розрахувати опір R двох резисторів R1 та R2, з’єднаних паралельно.

c)

Як формулюється перший закон Кірхгофа (закон струміВ)?

b) сума струмів, що втікають в вузол дорівнює сумі струмів, що витікають з вузла

Як формулюється другий закон Кірхгофа (закон напруг)?

d) алгебраїчна сума ЕРС в даному контурі дорівнює алгебраїчній сумі падінь напруги у контурі.

Дати визначення індуктивності котушки:

c) відношення магнітного потоку котушки до сили струму

Дати визначення ємності конденсатору:

c) відношення заряду до напруги на конденсаторі

2.2. Кола постійного струму

Шляхом розрахунку кола постійного струму як змішаного сполучення резисторів знайти вхідний опір кола відносно джерела е.р.с.Е.b) 3 Ома

Знайти струм в резисторіR4 кола постійного струму, що зображене на рисунку, розраховуючи схему як змішане сполучення резисторів. b) 2 А

Скільки незалежних рівнянь по першому і другому законам Кірхгофа (разом) належить записати для схеми без джерел струму, що містить У вузлів і В гілок? d) В.

Який опір навантаження Rн має бути підключено до затискачів активного двополюсника з внутрішнім опором Rвн з метою відбирання від двополюснику максимальної потужності? b) Rн = Rвн

Навантаження з яким опором Rн має бути підключено до затискачів активного двополюсника з внутрішнім опором Rвн з метою отримання максимального коефіцієнту корисної дії передачі енергії в навантаження?

d) Rн =∞.

З’єднання трьох резисторів зіркою є еквівалентним з’єднанню трьох резисторівтрикутником, якщо:c) =/3

Визначити кількість рівнянь, які мають бути записані згідно методу контурних струмів для схеми, що містить одне джерело струму і три джерела е.р.с. (див. рис). c) 2

Визначити кількість рівнянь, які мають бути записані згідно методу вузлових потенціалів для схеми, що містить одне джерело струму і три джерела е.р.с. (див. рис).b) 3

Визначити кількість рівнянь, які мають бути записані по I і II законам Кірхгофа для схеми, що містить одне джерело струму і три джерела е.р.с. (див. рис).

b) по I закону Кірхгофа – 3;

по II закону Кірхгофа– 2

Формула розрахунку напруги між вузлами кола з двома вузлами має вигляд:

c)

Коло на рисунку має бути представлено активним двополюсником (еквівалентним генератором) відносно опору Rн. Якою є е.р.с. Еекв такого генератору?

b) Еекв = 12 В

Електричне коло на рисунку має бути представлено активним двополюсником (еквівалентним генератором) відносно опору Rн. Яким є внутрішній (еквівалентний) опір Rекв такого генератору?

b) Rекв = 2.75 Ом

Коло на рисунку має бути представлено активним двополюсником (еквівалентним генератором) відносно опоруRн. Якою є е.р.с. Еекв такого генератору? a) Еекв = 48

Електричне коло на рисунку має бути представлено активним двополюсником (еквівалентним генератором) відносно опоруRн. Яким є внутрішній (еквівалентний) опір Rекв такого генератору?

b) Rекв = 5 Ом

Який метод розрахунку струмів в наведеній схемі, що містить одне джерело струму і три джерела е.р.с., приводить до системи рівнянь з мінімальною кількістю рівнянь?

b) метод контурних струмів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]