Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Otvety_na_ekzamen.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
20.12.2018
Размер:
75.84 Кб
Скачать

22. Створення і розвиток грошової системи України.

Грошова система — це запроваджена державою форма організації грошового обігу в країні. Основними елементами грошової системи є: — грошова одиниця (встановлений у законодавчому порядку грошовий знак; призначений для вимірювання цін товарів і послуг); — масштаб цін (законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу (золота чи срібла), що закріплюється державою за певною грошовою одиницею); — емісійна система (установи, які здійснюють випуск грошей і цінних паперів та визначають порядок емісії); — форми грошей (матеріалізована в певному типі загального еквівалента вартість, яка забезпечує стабільність обігу товарів і є стабільним платіжним засобом у готівковому обігу. До основних форм грошей належать банківські білети, казначейські білети та розмінні монети. Суттєвою відмінністю видів грошових знаків е механізм їх емісії); — валютний курс (співвідношення між грошовими одиницями різних країн, що використовується для обміну валют під час здійснення валютних та інших економічних операцій. Виступає як ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни); — регламентація готівкового та безготівкового обігу (охоплює визначення сфер готівкових та безготівкових розрахунків і режиму використання грошей на рахунках, форми розрахунків, порядок платежів тощо). 5.2. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й кредитного обігу Тип грошової системи визначається змістом її елементів та їх взаємодією, які обумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошової системи.

Типи грошових систем класифікуються: 1. Як елемент господарського механізму: — грошова система ринкового зразка (при цьому регулювання грошового обігу відбувається через використання економічних методів впливу на обсяг, динаміку і структуру грошової маси); — грошова система неринкового зразка (характерна наявністю обмежень функціонування грошей; талони, картки). Регулювання грошового обігу здійснюється адміністративними методами (розмежування сфер готівкового та безготівкового грошового обігу, заборона певних грошових операцій, проведення контролю за грошовими операціями суб'єктами економічних відносин, лімітування кредитів та ін.). 2. Відповідно до механізму регулювання валютних відносин: — грошова система відкритого типу (відсутні обмеження на проведення валютних операцій юридичними та фізичними особами. Національна економіка органічно введена у світову); — грошова система закритого типу (передбачає використання валютних обмежень. Національна грошова система ізольована від світової). 3. Відповідно до загальних законів функціонування грошей: — саморегулююча грошова система (характерна дія механізму стихійного регулювання грошового обігу. Саморегульованими були системи металевого обігу); — регульована грошова система (порядок регулювання грошового обігу є окремим елементом грошової системи). Еволюція грошових систем характерна виникненням і розвитком таких систем, як: металевого, паперово-грошового та кредитного обігу.

Історично система металевого обігу реалізувалась у формі біметалізму та монометалізму. При біметалізмі роль загального еквівалента законодавчо закріплялася за двома металами — золотом і сріблом. Відповідно до принципів регулювання співвідношення між золотими і срібними монетами виділяють три різновиди біметалізму: — система паралельної валюти, за якої співвідношення між золотими і срібними монетами встановлюється стихійно на ринковій основі; — система подвійної валюти, коли таке співвідношення визначається державою; — система "кульгаючої" валюти, коли один із видів монет карбується в закритому порядку. Монометалізм — це грошова система, за якої лише один вид металу виконує роль грошей. Різновидами монометалізму є: — золотомонетний стандарт (передбачав безпосередній обіг золотих монет, а також вільний обмін грошових знаків (банкнот) на золото);

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]