Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
дневник 4курс.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
368.64 Кб
Скачать

Зміст педагогічної практики

У період практики студенти працюють у ролі вчителя із спеціальності, а також помічника класного керівника. Зміст педагогічної практики відображається в 3 складових:

 • робота, що спрямована на ознайомлення з педагогічним колективом, класним колективом та видами їх діяльності;

 • навчально-методична робота;

 • виховна робота.

І. Під час І етапу роботи, направленої на ознайомлення,

студенти вивчають:

 • систему навчально-виховної роботи школи;

 • досвід роботи кращих учителів школи, вчителів-новаторів;

 • знайомляться із шкільними кабінетами та їх обладнанням;

 • вивчають плани роботи класних керівників;

 • спілкуються з адміністрацією школи.

Для цього відводиться один тиждень педпрактики.

Навчально-методична робота передбачає:

- вивчення навчального процесу у закріпленому за студентами класі;

 • відвідування уроків всіх учителів, що працюють у даному класі, з метою вивчення єдиних вимог до учнів, різних методів організації пізнавальної діяльності і виховання учнів на уроках;

 • виявлення міжпредметних зв'язків і можливостей їх використання на уроках зі свого предмету;

 • вивчення системи навчальної і виховної роботи вчителя з власної спеціальності;

 • відвідування всіх уроків і позаурочних заходів з предмету, знайомство з роботою інших вчителів з даної спеціальності;

 • вивчення позаурочних планів вчителя-предметника;

 • ознайомлення з проведенням факультативів з фаху, участь в їх роботі;

 • складання позаурочних планів, підготовка і проведення уроків усіх типів із застосуванням різних методів активізації розумової діяльності учнів;

 • вивчення набутого досвіду навчальної і методичної роботи групи студентів даної школи, відвідування їх уроків, а також участь в їх обговоренні;

 • проведення позакласної роботи із спеціальності: заняття з учнями, які потребують додаткової уваги, перевірка зошитів, контрольних робіт, участь у роботі фахового гуртка, випуск газети (з фаху);

 • виготовлення навчальних посібників та дидактичного матеріалу, оформлення навчального кабінету;

 • участь в проведенні навчальних екскурсій та тематичних заходів з фаху (вечорів, конференцій тощо);

 • ознайомлення з методичною роботою з фаху;

 • вивчення навчальної програми з предмету, обробка спеціальної літератури та довідкових джерел;

 • участь в роботі методичного об'єднання вчителів з фахових дисциплін.

II. Зміст виховної роботи студента включає:

 • знайомство з класним керівником, його планами та досвідом роботи;

 • відвідування всіх класних годин та інших виховних справ, які проводить класний керівник протягом всієї педпрактики;

 • вивчення учнів класу шляхом знайомства з класною документацією, бесід з учнями, а також щоденного спостереження за класом під час уроків та в різних видах діяльності та відпочинку;

 • складання індивідуального плану виховної роботи з класом у відповідності з планом роботи класного керівника і інтересами учнів даного класу;

 • оволодіння вміннями підготовки та проведення колективних творчих справ з класом;

 • участь у роботі з батьками учнів, вивчення сімейно-побутових умов життя класу, знайомство з батьками, участь у підготовці та проведенні класних батьківських зборів, відвідування консультацій для батьків, присутність при зустрічах вчителів з батьками;

 • вести профорієнтаційну роботу;

 • оволодіння вміннями вести психолого-педагогічне спостереження за учнями класу, навчально-виховним процесом в класі і робити відповідні записи у щоденнику практиканта;

 • виконання психолого-педагогічної характеристики його особистості, психолого-педагогічний аналіз уроку студента або вчителя.

ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ЗАВДАННЯ З ПЕДАГОГІКИ

Студенти передвипускного курсу прикріплюються до одного з класів у ролі помічника класного керівника. Вся виховна робота проводиться відповідно до плану класного керівника або вихователя. На основі цього плану студенти складають індивідуальні плани своєї роботи на період педагогічної практики і включаються в поточну виховну роботу в класі: здійснюють щоденний контроль за успішністю, відвідуванням та дисципліною учнів, перевіряють щоденники, організовують чергування в класі, проводять класні години, організовують роботу класного колективу, проводять індивідуальні бесіди з учнями, їх батьками, присутні на батьківських зборах та інше.

Крім того, студенти 4 курсу проводять таку роботу:

 • бесіди про традиції та звичаї українського народу;

 • етичні та тематичні бесіди загальноосвітнього характеру;

 • підготовка і проведення класних годин;

 • випуск тематичних газет;

 • походи та екскурсії (пізнавальні, профорієнтаційні);

 • організація та проведення колективних творчих справ;

 • підготовка та проведення диспутів;

 • організація та керівництво одним з видів трудової діяльності.

Як правило, заліковим матеріалом для студентів передвипускного курсу є підготовка і проведення класної години.

У процесі практики студенти 4 курсу аналізують педагогічну діяльність: ведуть педагогічний щоденник, беруть участь в роботі семінарів, методичних об'єднань, збирають матеріал з теми науково-дослідної роботи, готують звітну документацію і матеріали з педпрактики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.