Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zahariya_Kontrolna_1-21_2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
114.18 Кб
Скачать

12. Змішані топології. Поняття логічної та фізичної топології мережі

Довольно часто применяются комбинированные топологии, среди которых наиболее распространены звездно-шинная и звездно-кольцевая.

В звездно-шинной (star-bus) топологии используется комбинация шины и пассивной звезды. К концентратору подключаются как отдельные компьютеры, так и целые шинные сегменты.

В случае звездно-кольцевой (star-ring) топологии в кольцо объединяются не сами компьютеры, а специальные концентраторы, к которым в свою очередь подключаются компьютеры с помощью звездообразных двойных линий связи. Если говорить о распространении информации, данная топология равноценна классическому кольцу.

Надо также сказать о сеточной топологии (mesh), при которой компьютеры связываются между собой не одной, а многими линиями связи, образующими сетку

В полной сеточной топологии каждый компьютер напрямую связан со всеми остальными компьютерами. В этом случае при увеличении числа компьютеров резко возрастает количество линий связи. Кроме того, любое изменение в конфигурации сети требует внесения изменений в сетевую аппаратуру всех компьютеров

Розрізняють топологію фізичних зв’язків (фізичну структуру мережі) і топологію логічних зв’язків (логічну структуру мережі). Конфігурація фізичних зв’язків визначається електричними з’єднаннями комп’ютерів, тут ребра графа відповідають відрізкам кабелю, що зв’язують пари вузлів. Логічні зв’язки є маршрути передачі даних між вузлами мережі і утворюються шляхом відповідної настройки комунікаційного устаткування.

Фізична структуризація мережі корисна у багатьох відношеннях, проте у ряді випадків, що зазвичай відносяться до мереж великого і середнього розміру, неможливо обійтися без логічної структуризації мережі. Найбільш важливою проблемою, що не вирішується шляхом фізичної структуризації, залишається проблема перерозподілу передаваного трафіку між різними фізичними сегментами мережі.

13. Призначення пакетів та їх структура

Техніка комутації пакетів була спеціально розроблена для еффектів-ной передачі комп’ютерного трафіку. Типові мережеві додатки генерують трафік дуже нерівномірно, з висо-ким рівнем пульсації швидкості передачі даних. При комутації пакетів всі передавані користувачем мережі повідомлення розбиваються в початковому вузлі на порівняно невеликі частини, звані па-кетамі. Нагадаємо, що повідомленням називається логічно завершена порція даних – запит на передачу файлу, відповідь на цей запит, що містить весь файл і т.п. Повідомлення можуть мати довільну довжину, від декількох байт до багатьох мегабайт. Пакети транспортуються в мережі як незалежні інформаційні блоки. Комутатори мережі приймають пакети від кінцевих вузлів і на підставі адресної інформації передають їх один одному, а зрештою – вузлу призначення.

Комутатори пакетів, на відміну від комутаторів каналів, мають буферну пам'ять для тимчасового зберігання пакетів. Якщо вихідний порт комутатора зайнятий, то пакети, які надходять на інші його порти, записують в буферну пам'ять і ставлять в чергу на подальше передавання у разі звільнення вихідного порта. Така схема передавання даних дозволяє згладжувати пульсацію трафіка на магістральних каналах і збільшити пропускну здатність мережі. Під час комутації повідомлень повідомлення не розбивається на окремі частини, а посилається в мережу суцільним блоком довільної довжини. Цей спосіб комутації перевантажує мережу і зменшує її пропускну здатність. Магістральні канали з'єднують між собою комутаційні вузли і переносять дані від багатьох абонентів. Вони є важливою складовою мережі, від якої значною мірою залежить швидкість і надійність передавання даних. У сучасних мережах МК будують, як правило, на основі цифрових каналів зв'язку або використовують виділені канали.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]