Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zahariya_Kontrolna_1-21.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
136.7 Кб
Скачать

1.Виникнення комп’ютерних мереж

Зв'язок на невеликі відстані в комп'ютерній техніці існував ще задовго до появи перших персональних комп'ютерів. До великих комп'ютерів (mainframes), приєднувалися численні термінали (або "інтелектуальні дисплеї"). практично ніякої обробки інформації вони не робили, і метою було розділити інтелект ("машинний час") комп'ютера між користувачами, що працюють за цими терміналами. Це називалося режимом поділу часу, так як великий комп'ютер послідовно в часі вирішував завдання безлічі користувачів. В даному випадку досягалося спільне використання найдорожчих в той час ресурсів - обчислювальних .  Потім були створені мікропроцесори і перші мікрокомп'ютери. Об'єднавши кілька мікрокомп'ютерів, можна було організувати спільне використання ними комп'ютерної периферії (магнітних дисків, магнітної стрічки, принтерів). Такий режим отримав назву режиму зворотного поділу часу.  Потім з'явилися ПК, мали повний комплект для автономної роботи периферії: магнітні диски, принтери .всі користувачі працюють з єдиною базою даних, запитуючи інформацію з неї і заносячи в неї нову.Мережа дозволяє синхронізувати дії комп'ютерів, распараллелить і відповідно прискорити процес обробки даних, тобто скласти вже не тільки периферійні ресурси, а й інтелектуальну міць.

2.Мережні сервіси

комп'ютерна мережа є ресурсом, що дозволяє збирати, аналізувати, організовувати і поширювати інформацію. Цьому сприяють сервіси мережі Інтернет/Інтранет. Електронна пошта (E-mail) Групи новин (Usenet), сервіс WWW, FTP, IRC, Telnet

Електронна пошта - асинхронна система передавання текстових або звукових повідомлень і зображень між двома чи кількома користувачами по корпоративній, комерційній, муніципальній або глобальній мережі. Групи новин - система телеконференцій Інтернету. організована як виликий ієрархічний каталог, вузли якого - групи новин за певними предметними областями. Повідомлення, що надсилають користувачі, зазвичай не затримуються в мережі більш ніж п'ять днів.

WWW - глобальна гіпертекстова система, яка використовує Інтернет як транспортний засіб.FTP - протокол передавання файлів, клієнт-серверний протокол прикладного рівня, який забезпечує пошук і пересилання файлів між двома, можливо, різнорідними комп'ютерами в мережі TCP/IP.IRC (Internet Relay Chat) - сервiс, через який користувачi можуть "розмовляти" один з одним через увесь свiт.IRC дозволяє людям, якi знаходяться навiть за тисячi кiлометрiв один вiд одного, вести дiалог або цiлу конференцiю в режимi реального часу.IRC працює за принципом "клiєнт-сервер". Telnet - це сервiс Internet, що дозволяє ввiйти у вiддалений комп'ютер i виконувати на ньому програми.Telnet - найстарiший сервiс Internet. З його допомогою можна "потрапити" на вiддалений комп'ютер мережi, запустити на ньому програму або подивитися змiст певного файлу. Telnet - це програма, що дозволяє використовувати всi ресурси Internet для прямого з'єднання безпосередньо пiд час роботи з базами даних, бiблiотечними каталогами та iншими iнформацiйними ресурсами, що розкиданими по всьому свiту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]