Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Питання до іспиту з фізики.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
128.51 Кб
Скачать

5.1. Основна література

 1. Зачек І.Р. Курс фізики: Навчальний підручник / І.Р.Зачек, І.М.Кравчук, Б.М.Романишин, В.М.Габа, Ф.М.Гончар - Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2002 р. – 376 с.

 2. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебник для студ. вузов.  М.: Высш. шк., 2007 р. – 278 с.

 3. Куліш В.В. Фізика: Навчальник посібник / В.В.Куліш, А.М.Соловьов, И.Я.Кузнєцова, В.М.Кулішенко/ У двох частинах. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005 р.

 4. Бушок Т.Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Кн.1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм / Т.Ф. Бушок, Г.Ф. Півень, В.В. Левандовський/ – К.: Либідь, 2001р. – 448с.

 5. Бушок Т.Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Кн.2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка / Т.Ф. Бушок, Г.Ф. Півень, В.В. Левандовський/ – К.: Либідь, 2001р. – 448с.

 6. Погожих М.І. Фізика і фізичні методи дослідження сировини та матеріалів: Навчальний посібник / М.І.Погожих, А.Л.Фощан, М.М. Цуркан/ – Харків: ХДУХТ, 2008 р. – 279 с.

5.2. Допоміжна література

 1. Загальний курс фізики: Збірник задач /І.П.Гаркуша, І.Т.Горбачук, В.П.Курінний та ін.; За загальною редакцією І.П.Гаркуші. – К.: Техніка, 2004 р. – 560 с.

 2. Трофимова Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач: учебное пособие/ Т.И. Трохимова. - М.: КНОРУС, 2007. - 280 с.

 3. Соколович Ю.А. Физика. Справочник с примерами решения задач / Ю.А.Соколович, А.С.Богданова. – Харьков: Весна: Издательство «Ранок», 2007. – 480 с.

 4. Горальчук А.Б. Реологічні методи дослідження сировини і харчових продуктів та автоматизація розрахунків реологічних характеристик: Навчальний посібник /А.Б.Горальчук, П.П.Пивоваров, О.О.Гринченко, М.І.Погожих, В.В.Полевич, П.В.Гурський/ – Харків: ХДУХТ, 2006 р. – 63 с.

5.3. Методична література

 1. Фізика. Конспект лекцій. Частина1. Механіка. Молекулярна фізика. Електростатика. ХДУХТ, 2003.

 2. Фізика. Конспект лекцій. Частина 2. Електрика та магнетизм. Коливання та хвилі. Елементи хвильової оптики. Квантові властивості випромінювання. Елементи квантової механіки та атомної фізики. ХДУХТ, 2004.

 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: Механіка та молекулярна фізика. – Харків, ХДУХТ, 2008 р. – 110 с.

 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: Електрика та магнетизм, ХДУХТ, 2009 р.

 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з оптики, ХДУХТ, 2006 р. – 56 с.

 6. Методичні вказівки до практичних занять з фізики. Частина 1, ХДУХТ, 2008 р. – 65 с.

 7. Методичні вказівки до лабораторних робіт “Фізика. Оптика” ХДУХТ, 2006.

 8. Методичні вказівки до виконання комп'ютерних лабораторних робіт з фізики. ХДУХТ, 2003.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.