Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ Теорія візуальної культури.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.11.2018
Размер:
114.18 Кб
Скачать

Питання до іспиту «теорія візуальної культури»

 1. Visual studies як нова дослідницька парадигма.

 2. Проблематика сучасних досліджень візуальної культури (В.Мітчелл та Дж. Елкінс).

 3. Візуальна культура в добу масового відтворення (за В. Беньяміном).

 4. Еволюція оптичних медіа: концепції Д. Крері, В. Флюсера та Ф. Кітлера.

 5. Феноменологічні концепції образу.

 6. Концепція візуального мислення Р. Арнхейма.

 7. Візуальне сприйняття та середовище в дослідженнях гештальтпсихологів.

 8. Аналіз погляду в дослідженнях візуальної культури Ж. Лакана Концепція шву (Ж.-А. Міллер)

 9. Становлення сучасних систем класифікації кольору: RGB, XYZ, CMYK.

 10. Розвиток та становлення візуальної антропології

 11. Культурна обумовленість візуальної перцепції.

 12. Проблема репрезентації антропологічного знання та дослідження візуальної культури.

 13. Дослідницькі техніки візуальної антропології.

 14. Критика ідеологічних функцій візуальних комунікацій (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Р. Вільямс, С. Голл).

 15. Проблемне поле візуальної соціології.

 16. Відеоінтервьювання як метод візуальної соціології

 17. Бачення і влада (М.Фуко, Г.Поллок).

 18. Візуальна культура як мова. Образ і знак.

 19. Семіотика візуальної культури.

 20. Взаємодія вербального і візуального.

 21. Парадигми дослідження фотографії

 22. Риторика фотографічного образу (за Р. Бартом).

 23. Традиційний і технологічний образ (В.Флюсер).

 24. Наративні стратегії в кінематографі (Р.Белур, Д.Бордуел, С.Гіз).

 25. Концепції монтажу та їх семіотичні інтерпретації.

 26. Кінонарація і візуальне задоволення.

 27. Кінематографічна репрезентація простору.

 28. Кінематографічна репрезентація часу.

 29. Безформне та оптичне несвідоме в сучасних візуальних дослідженнях.

Рекомендована література Підручники, навчальні посібники

 1. Новые аудиовизуальные технологии ; [ред. Разлогов К.]. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 488 с.

 2. Розин В. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает мир / Вадим Розин. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009. – 272 с.

 3. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. Учебник / Петр Штомпка ; [пер. с польс. Н.Морозова]. – М. : Логос, 2007. – 168 с.

 4. Emmison M., Smith Ph. Researching the Visual: Images, Objects, Contexts and Interactions in Social and Cultural Inquiry / Michael Emmison, Philip Smith.. – Thousand Oaks, London : SAGE Publications Inc., 2000. – 256 p.

 5. Mirzoeff N. An Introduction to Visual Culture / Nicholas Mirzoeff. – New-York, London: Routledge, 2000. – 288 p.

Довідкові видання

 1. Больц Н. Азбука медиа / Норберт Больц ; [пер. с нем.]. – М. : Европа, 2010. – 136 с.

 2. Бронуэн М., Фелицитас Р. Словарь семиотики / Мартин Бронуэн, Рингхэм Фелицитас; [пер. с англ.]. – М. : URSS, 2010. – 256 с.

 3. Хилько Н. Аудиовизуальная культура. Словарь / Николай Хилько. – Омск : Изд-во Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, Омск. гос. ун-т, 2000. – 149 с.

 4. Stam R., Burgoyne R., Flitterman-Lewis S. New Vocabularies in film semiotics. Structuralism, post-structuralism and beyond / Robert Stam, Robert Burgoyne, Sandy Flitterman-Lewis. – New-York, London : Routledge, 1992. – 246 p.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.