Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
INDZ_z_DP-1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
617.98 Кб
Скачать

Методичні вказівки до оформлення індивідуального завдання.

 1. Оформлення індивідуального завдання здійснюється у відповідності із загальними вимогами до написання та оформлення курсових робіт.

 2. Дослідження проводиться на базі звітності реально діючих підприємств за три останні роки його діяльності.

 3. Наведення формул, самих розрахунків та їх результатів подаються у табличній формі із обов’язковим посиланням на джерела вихідної інформації.

 4. Результати розрахунків усіх показників за відповідним розділом мають бути зведені у табличну форму та мають бути вказані як у абсолютних так і відносних величинах у вигляді динамічного ряду.

 5. Динаміка показників має бути обов’язково відображена графічним способом.

 6. За результатами розрахунків та оцінки динаміки показників мають бути зроблені висновки як в межах окремого показника, так і за їх сукупністю в цілому.

 7. Наприкінці дослідження наводяться узагальнюючі висновки та пропозиції.

 8. Робота за стилістикою має бути дуже лаконічною і відображати лише: власне формули, розрахунки за ними, визначення результату, представлення результатів у вигляді динамічних рядів із розрахунком темпів зростання у табличній та графічній формах та обов’язково містити коректні висновки.

Приклад відображення аналітичних прийомів:

Таблиця 1.1

Розрахунок показника фондовіддачі по підприємству ПАТ «Трембіта» за 2008 -2010р.р.

Період (роки)

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

2008

Обсяг реалізованої продукції / середньорічну вартість основних фондів

20 000 грн. / 5 000 грн.

4,0

2009

Обсяг реалізованої продукції / середньорічну вартість основних фондів

25 000 грн. / 5 000 грн.

5,0

2010

Обсяг реалізованої продукції / середньорічну вартість основних фондів

28 000 грн. / 7 000 грн.

4,0

Приклад таблиці зведених показників:

Таблиця 1.2

Аналіз руху основних фондів(основного капіталу) та амортизаційних відрахувань ПАТ «Трембіта» за 2008-2010р.р.

п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Розрахункове значення показник за період у абсолютних значеннях

Темп зростання до базового 2008 року у % - ах.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1.

Фондовіддача

коефіцієнт

4,0

5,0

4,0

100,0

125,0

100,0

Критерії оцінювання:

Загальна оцінка за правильно оформлену та коректно і вірно проведену аналітичну роботу складає – 20 балів.

Бали зменшуються за:

 • неохайність та граматичні помилки;

 • некоректність висновків;

 • не естетичність виконаної роботи;

 • помилки у розрахунках;

 • не вказування одиниць виміру;

 • неповний обсяг;

 • за відсутність посилань на джерела вихідних даних при відображенні розрахунків.

71

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]