Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Test MFO.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
55.42 Кб
Скачать
 1. Надавати характеристику про молоді ринки, тобто ринки, що формуються

 2. Надавати характеристику про ринки акцій та боргових зобов’язань, що випускаються підприємствами країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою

 3. Відображати інвестиційні можливості для іноземців в країнах з ринками, що формуються

 4. Надавати характеристику про ринки найбідніших країн світу

 5. Надавати інформацію щодо можливості отримання надприбутку на ринку

 6. Надавати інформацію про ринки Європи

11. Індекс “IFC Investible” розробляють з метою:

 1. Надавати характеристику про молоді ринки, тобто ринки, що формуються

 2. Надавати характеристику про ринки акцій та боргових зобов’язань, що випускаються підприємствами країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою

 3. Відображати інвестиційні можливості для іноземців в країнах з ринками, що формуються

 4. Надавати характеристику про ринки найбідніших країн світу

 5. Надавати інформацію щодо можливості отримання надприбутку на ринку

 6. Надавати інформацію про ринки Європи

12. Яким вимогам мають відповідати проекти, що фінансуються по лінії МФК:

 1. Проект здійснюється у приватному секторі

 2. Проект є технологічно та технічно обґрунтованим

 3. Проект є прибутковим

 4. Проект є соціально та екологічно обґрунтованим

 5. Проект швидко окупиться

 6. Проект сприяє економічному прогресу в країні

13.По всіх проектах технічної допомоги МФК функцію здійснення загального менеджменту бере на себе:

 1. Уряд країни

 2. Підприємство

 3. Виконавча дирекція підприємства

 4. Мінфін

 5. Мінекономіки

 6. МФК

14. Міжнародна фінансова корпорація є:

 1. структурний підрозділ Групи Світового банку

 2. міждержавною кредитною організацією

 3. приватною інвестиційною компанією

 4. міжнародною організацією системи ЄС

 5. міжнародною організацією НАТО

 6. трансатлантична компанія

15.Збільшення статутного капіталу МФК відбувається шляхом одержання:

 1. Відсотків за користування раніше наданих позик

 2. Дивідендів від придбаних акцій підприємств-емітентів

 3. штрафів з країн за несвоєчасне повернення позик

 4. Доходів від операцій на міжнародному ринку капіталів

 5. Перерозподілу ресурсів

 6. Додаткових внесків держав-членів

16.Позики МФК категорії «А» надаються:

 1. За рахунок власних коштів, за фіксованої чи змінної ставки обсягом від 1 до 100 млн дол.. США

 2. За рахунок позичених коштів за фіксованої чи змінної ставки обсягом від 1 до 100 млн дол.. США

 3. За рахунок залучених коштів за фіксованої чи змінної ставки обсягом від 1 до 100 млн дол.. США

 4. Частково у частці 50-60% від усієї позики

 5. Лише найбільш платоспроможним країнам

 6. На велику суму коштів

17. МФК надає такі продукти та послуги, які вони не можуть одержати з інших джерел:

 1. Довгострокове фінансування, навіть у кризових ситуаціях

 2. Відшкодування збитків підприємств у разі кризової ситуації

 3. Залучення коштів шляхом надання синдикованих позик та структурованих фінансових продуктів

 4. Залучення позик шляхом проектного фінансування на основі розширеного інвестиційного портфеля

 5. Отримання спеціальних знань та консультацій у різноманітних питаннях

 6. Отримання гарантій реалізації проектів фінансування

18.Фінансування через посередників МФК може мати вигляд:

 1. Кредитних ліній банкам для рефінансування

 2. Фондів прямого фінансування

 3. Фінансування через посередників

 4. Фінансування лізингових компаній

 5. Фінансування на основі портфелю

 6. Венчурне фінансування

19 Пайове фінансування МФК це:

 1. Надання синдикативної позики

 2. Передбачає участь у власному капіталі підприємства

 3. Здійснюється на термін як правило 8-15 років

 4. Передбачає участь у цій позиці інституційних інвесторів

 5. Має за мету контроль на певною галуззю

 6. Використовує державні гарантії

 7. Не використовує державні гарантії

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]