Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Test MFO.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
55.42 Кб
Скачать

Тема 13

****1.Фінансові ресурси Міжамериканського банку розвитку представлені:

 1. Фондом капітальних операцій

 2. Статутним капіталом цього банку

 3. Фондом спеціальних операцій

 4. Довірчими фондами, що передані в управління МАБР

 5. Резервним фондом

 6. Фондом надзвичайних випадків

2.Частка участі Міжамериканського банку розвитку в проектах зазвичай складає:

 1. Весь обсяг фінансування

 2. Третину

 3. Одну чверть

 4. Половину

 5. 30%

 6. 20%

3.Незалежним підрозділом Міжамериканського банку розвитку є:

 1. Карибський банк розвитку

 2. Латиноамериканський резервний фонд

 3. Андська корпорація розвитку

 4. Центральноамериканський банк економічної інтеграції

 5. Арабський валютний фонд

 6. Міжамериканська інвестиційна корпорація

4.Метою створення Міжамериканської інвестиційної корпорації є:

 1. Підтримка валютної системи країн Латинської Америки

 2. Сприяння залученню європейських інвестицій в країни Латинської Америки

 3. Сприяння розвитку малих та середніх підприємств у країнах Латинської Америки

 4. Сприяння загальному економічному розвитку країн Латинської Америки

 5. Розвиток провідних галузей економіки країн Латинської Америки

 6. Розвиток виробничої інфраструктури країн Латинської Америки

5.Кошти Міжамериканською інвестиційною корпорацією можуть надаватися шляхом:

 1. Спільного інвестування

 2. Розділеного фінансування

 3. Часткового фінансування

 4. Половинного фінансування

 5. Паралельного фінансування

 6. Власне спільного інвестування

6.На базі Андського резервного фонду створено:

 1. Центральноамериканський банк економічної інтеграції

 2. Африканський банк розвитку

 3. Міжамериканську інвестиційну корпорацію

 4. Латиноамериканський резервний фонд

 5. Міжамериканський банк розвитку

 6. Європейський банк реконструкції та розвитку

7.Міжнародними фінансовими організаціями Африки є:

 1. Андська корпорація розвитку

 2. Африканський банк розвитку

 3. Банк розвитку держав Центральної Африки

 4. Асоціація розвитку

 5. Західноафриканський банк розвитку

 6. Міжафриканська корпорація прогресу

8.Метою діяльності Африканського банку розвитку є:

 1. Сприяння залученню європейських інвестицій в країни Африки

 2. Подолання бідності

 3. Підтримка валютної системи Африки

 4. Сприяння економічному та соціальному розвитку країн Африки

 5. Надання технічної допомоги країнам-членам

 6. Сприяння залучення країнами-членами приватних та державних інвестицій

9.Метою діяльності Арабського валютного фонду є:

 1. Координація фінансової політики держав-учасниць

 2. Сприяння залучення приватних інвестицій в держави-учасниці

 3. Надання кредитів державам-учасницям для подолання криз

 4. Рефінансування банків у країнах-учасницях

 5. Надання державам-членам кредитів для покриття дефіцитів платіжних балансів і стабілізації курсів національних валют

 6. Фінансування проектів економічного розвитку держав-членів

10.До МФО Азії, Австралії та Океанії відносять:

 1. Азіатський банк розвитку

 2. Арабська інвестиційна компанія

 3. Міжафриканський банк розвитку

 4. Арабський валютний фонд

 5. Європейський банк розвитку

 6. Ісламський банк розвитку

11.Найбільшу частку в кредитному портфелі Азіатського банку розвитку:

 1. Енергетика

 2. Транспорт і зв’язок

 3. Банки розвитку

 4. Сільське господарство та агропромисловий комплекс

 5. Водопостачання

Промисловість

Вне

1."Згідно класифікації Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), ним пропонуються країнам-членам наступні інструменти кредитування:"

Варианты ответов:

1. Текст: "Інвестиційні кредити"

2. Текст: "Проектне кредитування"

3. Текст: "Кредитування структурних перебудов"

4. Текст: "Усі наведені відповіді - не правильні"

2."Спеціальні структурно-перебудовчі кредити МБРР надаються на:

"

Варианты ответов:

1. Текст: "Подолання посткризових явищ"

2. Текст: "У разі надзвичайних подій"

3. Текст: "Подолання дефіциту бюджету"

4. Текст: "Підтримку реформ що здійснюються платоспроможними позичальниками, які стоять перед загрозою кризи"

5. Текст: "На збалансування державного боргу"

6. Текст: "Для створення сприятливих умов для приватних інвестицій"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) є:

"

3.Варианты ответов:

1. Текст: "Спеціалізованою установою Організації об'єднаних націй (ООН)"

2. Текст: "Міжнародною інвестиційною компанією"

3. Текст: "Структурним підрозділом Світового банку"

4. Текст: "Міждержавною кредитною організацією"

5. Текст: "Регіональною кредитною організацією"

6. Текст: "Усі наведені відповіді - не правильні"

4."Мехнізм фінансування МВФ, що передбачає довготривалу допомогу у проведенні структурних реформ, спрямованих на врегулювання платіжного балансу, обов’язкові строки погашення якого становлять 4-10 років це:

"

Варианты ответов:

1. Текст: "Механізм часткового фінансування"

2. Текст: "Механізм розширеного фінансування"

3. Текст: "Структурно-перебудовчі позики"

4. Текст: "Механізм програмного фінансування"

5. Текст: "Домовленості «стенд-бай»"

6. Текст: "Домовленості пільгового фінансування"

5. Задан вопрос: "Міжнародний валютний фонд (МВФ):

"

Варианты ответов:

1. Текст: "Спостерігає за реалізацією кредитно-грошової політики країн-членів"

2. Текст: "Усі наведені відповіді - не правильні"

3. Текст: "В принципі не є інститутом кредитування, але може надавати коротко - та середньострокові кредити"

4. Текст: "Слідкує за виконанням країнами -членами норм поведінки МВФ"

5. Текст: "Спостерігає за політикою встановлення валютного курсу в країнах-членах"

6. Задан вопрос: "Арабський валютний фонд надає позики на строк не більше:

"

Варианты ответов:

1. Текст: "6 років;"

2. Текст: "7 років;"

3. Текст: "10 років;"

4. Текст: "15 років;"

5. Текст: "5 років;"

6. Текст: "25 років;"

7.Задан вопрос: "Основними видами фінансових продуктів, що надаються Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) є:

"

Варианты ответов:

1. Текст: "Консультативні послуги та технічна допомога"

2. Текст: "Інвестиції в акціонерний капітал"

3. Текст: "Довгострокові позики приватним підприємствам в основних валютах або у вітчизняній валюті по фіксованій або змінній ставці відсотка"

4. Текст: "Управління ризиками та фінансування через посередників"

5. Текст: "Усі наведені відповіді - не правильні"

6. Текст: "Кредитування урядів країн з перехідною економікою, та країн що розвиваються"

7. Текст: "Квазі-капітальні фінансові інструменти та кондиційовані позики"

8. Задан вопрос: "Міжнародна фінансова корпорація (МФК) надає консультативні послуги з питань:

"

Варианты ответов:

1. Текст: "Технічне сприяння проекту"

2. Текст: "Інвестування з використанням фінансових посередників"

3. Текст: "Розробки проектів та виробничо-комерційної діяльності для малих і середніх підприємств"

4. Текст: "Реструктуризації підприємства"

5. Текст: "Управління ризиками підприємства"

6. Текст: "Усі наведені відповіді - не правильні"

9. Задан вопрос: "Міжнародна фінансова корпорація (МФК) є:

"

Варианты ответов:

1. Текст: "Усі наведені відповіді - не правильні"

2. Текст: "Міжнародною організацією системи ООН"

3. Текст: "Приватною інвестиційною компанією"

4. Текст: "Структурний підрозділ Групи Світового банку"

10. "Стратегія допомоги країні (Country Assistance Strategy, CAS) з боку Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) розробляється:

"

Варианты ответов:

1. Текст: "Співробітниками МБРР"

2. Текст: "На основі консультацій з країною(ам - донором"

3. Текст: "Усі наведені відповіді - не правильні"

4. Текст: "Представниками країни-позичальника (в особі представників держави, громадських організацій, інших зацікавлених осі"

Задан вопрос: "Яким чином Арабська інвестиційна компанія диверсифікує свій інвестиційний проект

"

Варианты ответов:

1. Текст: "Сума інвестицій в один проект не повинна перевищувати 10% суми статутного капіталу АІК"

2. Текст: "Сума інвестицій в один проект не повинна перевищувати 11% суми статутного капіталу АІК"

3. Текст: "Сума інвестицій в один проект не повинна перевищувати 25% суми статутного капіталу АІК"

4. Текст: "Сума інвестицій в один проект не повинна перевищувати 5% суми статутного капіталу АІК"

5. Текст: "Сума інвестицій в один проект не повинна перевищувати 15% суми статутного капіталу АІК"

6. Текст: "Сума інвестицій в один проект не повинна перевищувати 20% суми статутного капіталу АІК"

Задан вопрос: "Право на отримання фінансової допомоги з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) мають:

"

Варианты ответов:

1. Текст: "Країни-члени, які належать до країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою"

2. Текст: "Країни-члени, що належать до групи високорозвинених країн"

3. Текст: "Усі країни-члени"

4. Текст: "Усі наведені відповіді - не правильні"

Задан вопрос: "При проведенні фінансових операцій Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) користується наступними принципами:

"

Варианты ответов:

1. Текст: "ЄБРР не допускає непропорційного розподілу фінансових ресурсів між країнами членами"

2. Текст: "ЄБРР користується здоровими банківськими принципами"

3. Текст: "Фінансові операції проводяться тільки за умови згоди країни-члена"

4. Текст: "Контролює використання виділених коштів"

5. Текст: "Надає позичальнику можливість використання наданих коштів у разі необхідності та тільки за узгодженням"

6. Текст: "Усі наведені відповіді - не правильні"

адан вопрос: "Мехнізм фінансування МВФ, за допомогою якого надається допомога економікам держав-членів, що знаходяться під дією неконтрольованих економічних перетворень (кризових явищ):

"

Варианты ответов:

1. Текст: "Механізм компенсаційного фінансування"

2. Текст: "Домовленості пільгового фінансування"

3. Текст: "Мехнізм фінансування додаткових резервів"

4. Текст: "Механізм розширеного фінансування"

5. Текст: "Механізм фінансування для подолання зовнішніх шоків"

6. Текст: "Домовленості «стенд-бай»

"Основні задачі Міжнародної фінансової корпорації (МФК):

"

Варианты ответов:

1. Текст: "Надання допомоги у залученні фінансових ресурсів на міжнародних фінансових ринках приватним компаніям країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою"

2. Текст: "Фінансування проектів в приватному секторі країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою"

3. Текст: "Благодійницька діяльність в країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються"

4. Текст: "Усі наведені відповіді - не правильні"

5. Текст: "Надання консультацій та технічне сприяння підприємствам і урядам країн"

Задан вопрос: "Кредитування структурних перебудов (Adjustment Lending, AL) в країнах-членах з боку Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР):

"

Варианты ответов:

1. Текст: "Спрямовано на структурні перебудови в усій економіці країни-реципієнта"

2. Текст: "Складає 75 - 80% у кредитному портфелі МБРР"

3. Текст: "Спрямовано на структурні перебудови в окремій галузі"

4. Текст: "Усі наведені відповіді - не правильні"

5. Текст: "Складає 20 - 25% у кредитному портфелі МБРР"

6. Текст: "Є довгостроковим (5- 10 років)"

7. Текст: "Є короткостроковим (1 - 3 роки)"

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]