Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ват_контр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
08.12.2018
Размер:
54.78 Кб
Скачать

Міністерство освіти науки молоді і спорту України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра МіА

Контрольна робота з дисципліни «Інтелектуальна власність»

Варіант 34

Виконав:

Ст.гр.СУ-07-1

Ватаманюк Р. М

Перевірив:

Короп І.В.

Івано-Франківськ

2011

1.Чи може бути об’єктом авторського права?

  • релігійна проповідь

  • лекція в університеті

  • база даних

  • порода тварини

  • музичний твір

Порода тварини не може бути об’єктом авторського права, оскільки об'єктом авторського права є твір науки, літератури чи мистецтва, виражений у будь-якій об'єктивній формі, а твір - це результат творчої праці автора, комплекс ідей, образів, поглядів тощо. Порода тварин твором не являється.

Також варто зазначити, що об'єктом авторського права може бути не будь-який твір, а лише той, який має певні, встановлені законом, ознаки:

а) творчий характер;

б) вираження в об'єктивній формі.

Об'єктом авторського права може бути лише твір, який є результатом творчої праці автора. Не вважається об'єктом авторського права суто технічна робота (наприклад, передрукування на друкарській машинці чужого твору або навіть його літературна обробка - редагування, коректура тощо). База даних не несе творчого характеру, її можна віднести до суто технічної роботи, тому її не можна вважати об’єктом авторського права.

Національне законодавство з охорони авторських прав більшості країн передбачає захист музичних творів, оскільки такі твори мають творчий характер і виражені в об’єктивній формі. Отже музичний твір є об’єктом авторського права.

Релігійну проповідь можна вважати твором, тому що це результат творчої праці автора, комплекс ідей, образів, поглядів. Твір може бути виражений у будь-якій об'єктивній формі, але обов'язково придатній для відтворення, сприймання. Сама об'єктивна форма може бути і усною так як і даному випадку. Відповідно релігійну проповідь можна вважати об’єктом авторського права.

Лекція в університеті це твір що має творчий характер та виражений в об’єктивній формі. Отже лекція також є об’єктом авторського права.

2.Які існують об’єкти винаходів? Чим характеризуються кожний з об’єктів? Чи може той самий винахід одночасно належати до різних об’єктів? Поясніть відповідь.

Відповідно до ст. 459 (2) ЦК об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Згідно із чинним законодавством України об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини) і процес (процес, прийом, спосіб, застосування продукту чи процесу).

До пристроїв як об'єктів винаходу належать машини, механізми, прилади, конструкції, вироби тощо, що характеризують наявність конструктивного елемента (елементів) і зв'язку між елементами, їхнім взаємним розташуванням і формою виконання, а також параметрами (та іншими характеристиками) елемента (елементів) і матеріалом, з якого він (вони) виконаний(ні). До речовин як об'єктів винаходу належать:

• індивідуальні хімічні сполуки, до яких також умовно віднесені високомолекулярні сполуки та об'єкти генетичної інженерії (плазміди, вектори, рекомбінантні молекули нуклеїнових кислот);

  • композиції (сполуки, суміші, розчини, сплави тощо);

  • продукти ядерного перетворення.

До штамів мікроорганізмів, культур клітин (рослин і тварин) як об'єктів винаходу належать: індивідуальні штами мікроорганізмів, культивованих клітин рослин і тварин; консорціуми мікроорганізмів.

До способів як об'єктів винаходу відносять процеси виконання дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріального об'єкта. Спосіб - це сукупність прийомів, виконуваних у певній послідовності або з дотриманням певних правил.

Той самий винахід не може одночасно належати до різних об’єктів, тому що пристрій не може бути речовиною, чи способом, чи штамом мікроорганізму. Ознаки одного типу об’єкта винаходу не відповідають ознакам іншого.