Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тести Маркетинг.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
523.26 Кб
Скачать

39. Вкажіть основні методи реалізації товарів.

1.Інтенсивний. 2. Екстенсивний. 3. Ендогенний. 4. Екзогенний. 5. На правах винятковості. 6. Паралельний.

7. Селективний.

А. 2,3,6 Б. 1,4,7 В. 1,5,7 Г. 4,5,6

40. Виберіть правильне твердження: «Організація збутової мережі для ефективного продажу виготовленої продукції - це … »

А. Мета політики розподілу. Б. Функція каналу розподілу

В. Мета товароруу. Г. Мета маркетингу

41. Виберіть правильне твердження: «Оптова торгівля - це … »

1. Будь-яка діяльність щодо продажу товарів або послуг тим, хто придбає їх з метою перепродажу або професійного використання.

2. Діяльність фірми з планування, реалізації та контролю руху товарів від товаровиробника до споживача з метою задоволення попиту і отримання прибутку.

3. Будь-яка діяльність щодо продажу товарів та послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.

А. Тільки перше правильне Б. Тільки друге правильне

В. Тільки третє правильне Г. Всі правильні

42. Які маркетингові рішення повинен приймати роздрібний торговець?

1. Про вибір цільового ринку. 2. Про вибір посередника. 3. Про методи стимулювання. 4. Про місце розміщення підприємства. 5. Про товарний асортимент і комплекс послуг. 6. Про потреби споживачів. 7. Про ціни.

А. 2,3,5,6 Б. 1,3,4,6,7 В. 1,2,3,4,7 Г. 1,3,4,5,7

43. Маркетингові рішення в оптовій та роздрібній торгівлі:

А. Ідентичні. Б. Відрізняються принципово.

В. Дуже подібні, але мають певну специфіку. Г. Між ними можна знайти щось спільне.

44. Позначте правильне твердження

1. У ідеальному випадку всі інструменти маркетингу повинні координуватися в рамках загальної концепції, оскільки навіть сама краща рекламна кампанія не допоможе, якщо продукт поганий, ціна завищена або продукт важко виявити в продажу.

2. Сутність маркетингової стратегії просування полягає у діях, спрямованих на забезпечення прийняття покупцями рішення про купівлю товарів

А. Обидва варіанта правильні. Б. Тільки 1 варіант правильний.

В. Тільки 2 варіант правильний. Г. Обидва варіанта неправильні.

45. Виберіть правильне твердження: «Комунікаційна політика підприємства - це … »

1. Процес формування направлених на ринок і від ринку потоків інформації

2. Координування в рамках загальної концепції маркетингу

3. Неособисте і не оплачуване спонсором стимулювання попиту на товар чи послугу за допомогою поширення комерційного важливої інформації

4. Формування образу організації

А. Всі правильні Б. Тільки перше правильне

В. Тільки друге правильне Г. Тільки третє правильне

46. Вкажіть основні елементи комунікаційної політики:

1. Товар. 2. Пропаганда. 3. Стимулювання збуту. 4. Знижки. 5. Реклама. 6. Ціна. 7. Особистий продаж. 8.Очікування.

А. 3,6,7,8 Б. 1,4,5,6 В. 2,3,5,7 Г.2,4,7,8

47. Що дозволяє використання фірмового стилю?

А. Охопити весь ринок. Б. Стимулювати збут.

В. Уніфікувати рекламу. Г. Зайняти частку на ринку.

48. Чи правильне твердження?

1. Стратегія маркетингу на фірмі втілюється у доборі висококваліфікованих виконавців маркетингових операцій.

2. Маркетинг слід розглядати як засіб забезпечення ефективності торгівлі.

3. Теоретичні і практичні підходи розуміння сутності маркетингу в Україні мають тенденцій до розвитку.

4. Інструмент підвищення ефективності та результативності будь якої системи.

А. Перше та третє правильні Б. Тільки третє правильне

В. Друге та четверте правильні Г. Тільки друге правильне