Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
додати до лекційЗагальні відомості про будову п....docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
6.92 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Реферат

«Загальні відомості про будову прокаріотних і еукаріотних клітин».

Дніпродзержинський державний технічний університет

Кафедра: Біотехнології та екології.

Виконав: студент групи ПБТ-2010-1д

Ткаченко Є.

Зміст:

 1. Вступ

  1. Історія відкриття та дослідження клітин

  2. Клітинна теорія

 2. Будова прокаріотичної клітини

 3. Будова еукаріотинчої клітин

  1. Клітинні мембрани

   1. Будова біологічних мембран

   2. Функції мембран

  2. Ядро клітини

   1. Ядерна оболонка та ядерні пори

   2. Хроматин

   3. Ядерце

  3. Цитоплазма клітини

   1. Рибосоми

   2. Ендомембранна система

    1. Ендоплазматичний ретикулум

    2. Комплекс Гольджі

    3. Лізосоми

    4. Вакуолі

   3. Пероксисоми

   4. Мітохондрії

   5. Пластиди

    1. Хлоропласти

   6. Цитоскелет

    1. Мікротрубочки, клітинний центр та джгутики

    2. Актинові філаменти

    3. Проміжні філементи

   7. Клітинні включення

  4. Клітинна стінка

  5. Міжклітинні контакти

 4. Клітинний цикл

 5. Порівняння еукаріотичної та прокаріотичної клітин

 6. Література

Вступ

Найменшою життєздатною одиницею є клітина. За своїм хімічним скальдом усі живі істоти дуже подібні. Основні хімічні компоненти будь-якої клітини – це нуклеїнові кислоти, білки, ліпіди, вуглеводи, фосфоліпіди. Однак визначення тонкої будови різних типів клітин дало змогу виявити помітну відмінність між бактеріями і ціанобактеріями, з одного боку, та рослинними і тваринними клітинами (у тім числі й мікроскопічними) – з другого. Відмінність між першим і другим на стільки значні, що ці дві групи організмів протиставляються одна одній як прокаріоти та еукаріоти.

Клітина — (грец. kytos — порожнина) — основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, за винятком вірусів, для якої характерний власний метаболізм та здатність до відтворення. Від оточуючого середовища клітина відмежована плазматичною мембраною (плазмалемою). Розрізняють два основні типи клітин: прокаріотичні, що не мають сформованого ядра, характерні для бактерій та архей, та еукаріотичні, в яких наявне ядро, властиві для всіх інших клітинних форм життя: рослин, грибів та тварин.

Усі живі організми (крім вірусів) складаються з однієї, або більшої кількості клітин. Відповідно, вони поділяються на одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні. До одноклітинних належать бактерії, археї, деякі водорості, гриби а також найпростіші.

Колоніальні та багатоклітинні організми складаються із великої кількості клітин, різниця між ними полягає у тому, що колоніальні організми складаються із не диференційованих або слабо диференційованих клітин, що можуть вільно виживати одна без одної. Клітини багатоклітинних організмів більш чи менш спеціалізовані на виконанні певних функцій і залежні одна від одної в процесах життєдіяльності. До багатоклітинних організмів належить зокрема і людина.