Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2014
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Лабораторна робота № 1

Основні принципи роботи з моделюючою

програмою CLASSIC

Мета: ознайомитись і оволодіти навичками роботи з моделюючою програмою CLASSIC.

Прилади та обладнання: інструкція до лабораторної роботи, ПЕОМ, моделююча програма.

Зміст та послідовність виконання завдання

1. Вивчити теоретичний матеріал, який стосується характеристик ланок і систем. Ознайомитись з теоретичним матеріалом, що стосується моделюючих програм.

2. Знайомство із графічним інтерфейсом програми CLASSIC, а також придбання навичок створення й моделювання найпростіших структур, текстового й графічного оформлення діаграм.

3. Завантажити файл demo.mdl :

  • ознайомитись з наведеною структурною схемою;

  • визначити характеристики (часову, АФХ, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ) даної системи;

  • змінити числові значення коефіцієнтів і знову визначити характеристики системи;

  • порівняти характеристики;

  • в Графічному редакторі створити схему, яка містить декілька блоків, провести лінії зв’язку, вказати Вхід та Вихід, задати передаточні функції, дослідити систему;

  • зберегти створену схему в раніш створений каталог. Роздрукувати схему та характеристики.

Рисунок 1 – Схема системи

Рисунок 2 – Перехідний процес системи

Рисунок 3 – Графік ЛАЧХ

Рисунок 4 – Графік ФЧХ

Рисунок 5 – Графік АЧХ

Рисунок 4 – Графік АФХ

Висновок: в ході проведення лабораторної роботи ми ознайомились і оволоділи навичками роботи з моделюючою програмою CLASSIC, навчилися будувати різноманітні моделі та їх характеристики.

Лабораторна робота № 2

Основні принципи роботи з моделюючою програмою VisSim

Мета: ознайомитись і оволодіти навичками роботи з моделюючою програмою VisSim

Прилади та обладнання: інструкція до лабораторної роботи, ПЕОМ, моделююча програма.

Зміст та послідовність виконання завдання

1. Вивчити теоретичний матеріал, який стосується характеристик ланок і систем. Ознайомитись з теоретичним матеріалом, що стосується моделюючих програм.

2. Знайомство із графічним інтерфейсом програми Vissim, а також придбання навичок створення й моделювання найпростіших структур, текстового й графічного оформлення діаграм.

Завдання роботи:

· вивчення графічного інтерфейсу VisSim;

· створення коментарів й етикеток;

· складання найпростіших діаграм;

· збереження виконаної роботи, друк.

Рисунок 2 – схема системи та її перехідний процес

Висновок: в ході проведення лабораторної роботи ми ознайомились і оволоділи навичками роботи з моделюючою програмою VisSim, навчились створювати коментарі, етикетки, складати діаграми.

Лабораторна робота № 3

Визначення часової характеристики об’єкту регулювання

Мета: дослідити часову характеристику об’єкта регулювання та визначити основні параметри об’єкту.

Прилади та обладнання: інструкція до лабораторної роботи, ПЕОМ, моделююча програма.

Зміст та послідовність виконання завдання

1. Вивчити теоретичний матеріал, який стосується характеристик ланок і систем.

2. У відповідності з варіантом побудувати структурну схему системи для дослідження часової характеристики (схема будується без головного зворотного зв’язку).

3. Одержати часову характеристику.

4. З графіка часової характеристики визначити основні динамічні параметри.

5. Оформити звіт та захистити роботу.

Варіант №9.

Завдання варіанту представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 – завдання варіанту

Рисунок 1- система та її перехідний процес

Рисунок 2 – Перехідний процес системи

Знайдемо динамічні параметри об’єкта за графіком.

Час запізнення: τ=170с.

Стала часу: Т0=2220с.

Коефіцієнт підсилення: K0=122/2220=0,05

Висновок: в ході проведення лабораторної роботи ми дослідили часову характеристику об’єкта регулювання та визначили основні параметри об’єкту.

Лабораторна робота № 4

Дослідження автоматичної системи регулювання

Мета: вибрати автоматичний регулятор, визначити його параметри

настройки, визначити основні показники якості регулювання та

дослідити вплив параметрів настройки регулятора на якість

регулювання.

Прилади та обладнання: інструкція до лабораторної роботи, ПЕОМ,

моделююча програма.

Зміст та послідовність виконання завдання

1. Вивчити теоретичний матеріал, який стосується характеристик ланок і

систем.

2. У відповідності з варіантом побудувати структурну схему системи для

дослідження часової характеристики (варіант з роботи №3).

3. Замкнути систему регулятором (згідно варіанту).

4. Визначити параметри настройки регулятора (дані – з роботи №3).

5. Встановити завдання для системи (згідно варіанту).

6. Встановити параметри настройки регулятора.

7. Одержати графік перехідного процесу.

8. Визначити основні показники якості регулювання.

9. Дослідити вплив зміни параметрів настройки регулятора на якість

регулювання (параметри змінюються на ± 20 – 25%).

10. Одержати графіки перехідних процесів та визначити основні

показники якості.

11. Оформити звіт та захистити роботу.

Варіант №9.

Завдання варіанту представлені в таблиці

Рисунок 1 – структурна схема системи

Рисунок 2 – перехідний процес системи

Визначимо задані параметри настройки регулятора. Т.я. =170, То=2220, знайдемо величину Ко:

K0=122/2220=0,05

Розрахуємо параметри настройки ПІ регулятора:

Кр=0,6Тоо τ=0,6 2220/0,05 170=156

Ті=0,8 τ+0,5То=0,8 170+0,5 2220=1246

Висновок: в ході лабораторної роботи ми вибрали автоматичний регулятор, визначити його параметри настройки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.