Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
spikker_Hindeline_arvestus_fussa.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
136.19 Кб
Скачать

69. Alalisvoolu töö ja võimsus. Joule-Lenzi seadus.

Joule'i-Lenzi seadus: elektrivoolu toimel juhis eraldunud soojus võrdub voolutugevuse ruudu, juhi takistuse ja aja korrutisega.

70.Magnetvälja põhiomadused. Magnetinduktsioon. B-vektor

magnetinduktsioon on füüsikaline suurus, mis iseloomustab magnetvälja vastavas kohas. Tähiseks on B ja ühikuks tesla (T).

Magnetinduktsioon B näitab jõudu, mis mõjub ühikulise vooluga ja ühikulise pikkusega juhtme­lõigule selle juhtmega ristuvas magnet­väljas: B = F / (I l) . Magnetinduktsioon on vektoriaalne suurus ja teda võib nimetada ka B-vektoriks. B-vektori kokkuleppelist suunda näitab magnetväljas orien­teerunud mag­net­nõela põhjapoolus. Magnetinduktsiooni SI-ühikuks on tesla (1 T). Magnetinduktsioon kirjeldab magnetvälja samamoodi nagu väljatugevus E elektrivälja.

71. Ampère´I seadus (jõud). Lorentzi jõud. (võrdlus).

Ampère’i sea­dus: Vooluga juhtmelõigule mõjuv jõud F on võrdeline juhet läbiva voolu tugevusega I, juht­melõigu pikkusega l ja siinusega nur­gast  voolu suuna ja magnetvälja suuna vahel: F = B I l sin .

Lorentzi jõud FL , mis mõjub laengut q omavale ja kiirusega v liikuvale osakesele mag­netväljas indukt­siooniga B, avaldub kujul FL = q v B sin  , kus  on nurk osakese liikumissuuna ja magnetvälja suuna vahel. Juhtmelõigule mõjuv magnetjõud, mis on määratud Ampère’i sea­dusega F = B I l sin  , summeerub liikuvatele laengukandjatele mõjuvatest Lorentzi magnetjõududest.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]