Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
spikker_Hindeline_arvestus_fussa.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
136.19 Кб
Скачать

59. Töö elektriväljas. Elektrivälja potentsiaalne energia.

Töö- jõu ja nihke korrutis.

Potentsiaalne väli - väli, mille töö ei sõltu liikumistee kujust.

Töö elektriväljas sõltub jõujoone suunas sooritatud nihkest.

Elektrivälja potentsiaal - näitab, kui suur on antud punktis ühikulise positiivse laenguga keha potentsiaalne energia.

Ekvipotentsiaalpind - ühesugust potentsiaali omavate elektrivälja punktide hulk.

Pinge - elektrivälja kahe punkti potentsiaalide vahe.

Pinge on võrdne laengu ümberpaigutamiseks elektriväljas tehtud töö ja laengute suhtega.

Pinge on 1 volt, kui laengu 1 kulon ümberpaigutamiseks elektriväljas tehakse tööd 1 J.

60. Väljapunkti potentsiaal. Potentsiaalide vahe, pinge

Väljapunkti potentsiaal-skalaarne potentsiaal. Potentsiaali väljas punktmassile mõjuv jõud

Potentsiaalide vahe, pinge-ülekantud energia ja laengu suhe U=W/Q U=P/I U=IR

61. Juht elektriväljas. Elektrilise induktsiooni nähtus.

Juht elektriväljas Et laetud osakesed võivad juhis vabalt liikuda, algab elektrivälja mõjul laengute ümberpaiknemine, mis kestab seni, kuni neile mõjuv jõud saab nulliks. See on võimalik, kui:

väljatugevus juhi sees on null;

elektrivälja potentsiaal on kogu juhi ulatuses konstantne;

kõik lisalaengud on koondunud juhi pinnale;

väljatugevuse vektor juhi pinnal on pinnaga risti.

62. Dielektrikud elektriväljas. Suhteline dielektriline läbitavus.

Dielektrikus ei saa laengukandjad vabalt liikuda. Nad võivad vaid pisut nihkuda asendist, milles nad olid elektrivälja puudumisel.

Dielektrik on aine, milles elektrivälja mõjul toimub seotud laengukandjate nihkumine oma tasakaaluasendi suhtes. See on dielektrikute polarisatsioon.

Dipool- dielektriku aatom, mis koosneb kahest ühesuurusest, kuid erimärgilisest laengust.

Dielektriline läbitavus- iseloomustab aine polariseerumisvõimet.

Piesoelektriline efekt- polariseerumine toimub kokkusurumise või venituse tagajärjel

Piesoelektriline pöördefekt- kristalli mõõtmete muutmine elektrivälja mõjul.

63. Kondensaatori mahtuvus ja sõltuvus kondensaatori mõõtmetest.

Kondensaator on kahest või enamast elektroodist ja nendevahelisest dielektrikukihist koosnev seadis. Kondensaatoreid iseloomustav suurus on mahtuvus.

Kondensaatoriks nimetatakse kehade süsteemi, mis on loodud mingi kindla mahtuvuse saamiseks. Kon­densaator koosneb kahest juhtivast plaadist ehk kattest, mille vahel paikneb dielektriku kiht. Kondensaatori mahtuvus C on tema katete omavaheline mahtuvus. Plaatkondensaatori mahtuvus on võrdeline katete pindalaga S, katetevahelise aine dielektrilise läbitavusega  ja pöördvõrde­line katete vahekaugusega d : C = 0  S / d .

64. Kondensaatorite jada- ja rööpühendus. Elektrivälja energia.

Rööpühenduse korral mahtuvused liituvad, jadaühenduse korral on kogumahtuvuse pöördväärtus võrdne erinevate kondensaatorite mahtuvuste pöördväärtuste summaga.

Elektrivälja energia on võrdeline väljatugevuse ruuduga.

65. Alalisvool. Elektromotoorjõud. Kõrvalisedjõud.

Alalisvooluks nimetatakse voolu, mille suund ja tugevus ajas ei muutu.

Elektromotoorjõud (emj) on suurus, mis iseloomustab indutseeritud elektrivälja ja kõrvaljõudude poolt positiivse elektrilaengu ümberpaigutamiseks nende jõudude poolt tehtava töö suhet sellesse elektrilaengusse.

66. Elektrivool metallides. Voolutugevust määravad suurused.

Metallides tekib elektrivool vabade elektronide suunatud liikumise tulemusena.

67. Takistus ja selle sõltuvus temperatuurist ja juhi mõõtmetest.

Juhi ta­kis­tus näitab, kui suure pinge rakendamisel juhi otstele tekib selles juhis ühikulise tugevusega vool: R = U / I . Takistuse mõõtühikuks on üks oom (1 ).

68. Ohmi seadused! Takistuste jada- rööpühendus.

Ohmi seadus: Voolutugevus juhis on võrdeline juhi otstele rakendatud pinge­ga: I = G U = U /R. Võrdetegurit G nimetatakse juhtivuseks, tema pöördväärtust R aga juhi takistuseks.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]