Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ARMATURA.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.11.2018
Размер:
1.21 Mб
Скачать

Вибір обладнання, що використовується при електротермічному способі напруження арматури.

Установка для зварювання стержньових батогів СМЖ-524 – для заготовлення стержньових батогів довжиною 7,2...12,5 м і 19,2...24,5 м з анкерними головками на кінцях.

При заготовленні напружуваної арматури на установці СМЖ-524 стержні з її живильника подаються на зварювальну машину механізмом подавання. На передній кінець першого стержня надівається шайба і проводиться гаряче висадження анкерної головки. Стержень подається таким чином, що його кінець закріплюється в затискних губках зварювальної машини. Потім подається другий стержень і проводиться їх стикове зварювання. По досягненні переднім анкером отриманого батога упора з кінцевим вимикачем подача арматури припиняється і проводиться різання кінця батога, надівається друга шайба і висаджується на ньому анкер. Готовий арматурний батіг скидається в стелаж або передається на машину СМЖ-525 для зміцнення стержнів.

Машина СМЖ-525 – призначена для механічного зміцнення стержньової напружуваної арматури класу А-IIIв за допомогою її витягування. Стержньовий батіг укладають у затисклювачі, виконують його розрахунковий розтяг гідравлічним домкратом, витримують у розтягнутому стані не менше 2 хвилин і відпускають натяг.

Установка СМЖ-129В – призначена для подовження арматурних стержнів електронагріванням. Дві заготовки з анкерними головками на кінцях укладають у струмопроводні затискачі рухомої і нерухомої опор.

Нагрівання стержнів триває доти, поки рухома опора не доторкнеться до кінцевого вимикача, розміщеного на відстані, що забезпечує задане подовження. Розігріті подовжені стержні вручну переміщують і укладають в упори форми.

Установка СМЖ-128В – призначена для висадження анкерних головок з попереднім нагріванням кінців арматурних стержнів, що осаджуються. Стержні з стелажа підйомним механізмом подаються в затискні губки. Потім проводиться нагрівання кінців стержнів, висадження головок і скидання заготовлених стрижнів у контейнер.

Автоматизована установка ДМ-2 (СМЖ-484) здійснює повний комплекс операцій, включаючи мірне нарізання стержнів; висадження анкерних головок; переміщення до електроконтактів, нагрівання стержнів; переміщення й укладання нагрітих стержнів в упори форми.

Загальний час на виконання усіх операцій при заготовленні і натяганні одного стержня діаметром 12 мм, довжиною 6 м становить 50-60 с. Робота установки розпочинається з укладання пакета стержнів краном у живильник, звідки спеціальним механізмом відбирається й подається в зону різання один стержень.

Після вимірювання відстані між кожною наступною парою упорів за командою ЕОМ стержень відрізається відповідно до розрахунку за програмою. Далі в автоматичному режимі стержні подаються послідовно на висаджування анкерних головок і нагрівання. Після нагрівання кінцеві захвати опускають стержні в упори форми.

Технічні характеристики перелічених машин подано в табл.5.8.

Діаметр арматури, мм

Електричний опір, R, 10-4 Ом

Кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання 1 м стержня, ккал

О

Таблица 5.7

пір 1 м стержня, 10-4 Ом

Qн

Qп при =1 хв.

Qн

Qп при =1 хв.

Qн

Qп при =1 хв.

Qн

Qп при =1 хв.

активний R

повний Z

при температурі, С

300

350

400

450

300

350

400

450

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

16,7

21,9

3,33

26,8

4,26

30,8

5,33

35,8

5,52

51,4

58,5

61,2

65,7

58,0

63,6

68,8

74,2

12

11,5

31,4

3,98

37,7

5,09

44,2

6,37

51,5

7,78

40,0

49,8

47,6

51,2

47,0

51,3

54,8

60,2

14

8,45

42,7

4,77

51,3

6,02

60,0

7,54

70,0

9,22

33,2

36,7

39,5

42,5

38,4

41,8

45,6

49,2

16

6,45

55,8

5,28

67,0

6,75

78,5

8,45

91,1

10,33

28,5

31,2

34,0

36,5

33,2

36,2

39,4

42,5

18

5,12

70,6

5,92

84,8

7,58

99,4

9,5

115,6

11,61

25,2

27,6

30,0

32,3

29,4

32,1

34,9

37,6

20

4,15

87,2

6,66

104,7

8,52

122,8

10,66

143,0

13,05

22,6

24,8

26,9

29,0

26,4

28,8

31,3

33,8

22

3,42

104,3

7,47

126,3

9,56

148,0

11,95

172,0

14,65

20,7

22,7

24,6

26,5

24,4

26,6

29,0

31,2

25

2,65

136,0

8,37

163,0

10,7

191,2

13,4

225,5

16,4

18,0

19,7

21,4

23,1

21,2

23,1

25,2

27,1

28

2,11

170,5

9,25

204,2

11,8

240,0

14,82

279,0

18,75

16,2

17,7

19,3

20,7

18,9

27,0

22,5

24,3

32

1,62

223,0

10,6

268,0

13,6

314,0

17,05

365,0

20,8

14,2

15,5

16,8

18,2

16,7

18,2

19,8

21,3

36

1,28

282,0

11,8

332,0

15,25

397,0

19,1

462,0

28,4

12,6

13,8

15,1

16,2

14,9

16,2

17,7

19,1

Таблиця 5.8. Технічна характеристика установок, що використовуються при електротермічному способі напруження арматури

Показник

СМЖ-524

СМЖ-525

СМЖ-128В

СМЖ-129В

ДМ-2

Діаметр арматурних стержнів, мм

12...40

22...36

10...25

10...25

10...18

Довжина стержнів або стержньових батогів, мм

7200...

24600

6000...

24000

5590...

7500

3000...

7500

6100...

6500

Клас сталі стержнів

A400; A600; A800

A400

A600-1000; Aт500-1000

A400; A600-1000

A600; Aт600-1000

Установлена потужність трансформаторів, кВА

150

-

140

40

176

Габарити, мм:

довжина

22610...

36960

9635...

27635

9190

6600

10360

ширина

1525

1750

1800

1250

9900

висота

1630

1035

1130

1450

1780

Маса, кг

5280

5100

2500

820

8500

Приклад. Виробництво багатопустотних залізобетонних плит перекриттів марки ПК 8-60-15 розміром 5980×1490×220 мм виконується за агрегатно-потоковою технологією.

Вироби формуються на силових піддонах з негайним розпалублюванням. Натяг арматури класу А-IV 10 мм (5 шт.) проводиться електротермічним способом.

Величина проектного напруження арматури становить 420 МПа. Потрібно визначити довжину напружуваного елемента, температуру електронагрівання, а також параметри струму для електронагрівання.

1). Обчислюємо величину подовження арматури l0 (5.1), попередньо визначивши:

  • початковий модуль пружності арматурної сталі класу A600 - Епоч=2×105 МПа (табл.2.1);

  • відстань між зовнішніми гранями упорів на піддоні (див. рис. 6.2а): Ly=lв+2ly=5980+2×200=6380 мм;

  • коефіцієнт k=1 (табл.5.4);

  • гранично допустиме відхилення попереднього напруження арматури 0=90 МПа (табл.5.3);

  • виконання умови 0+0 Rан 0,95×т : 420+90=5100,95×600=570 – умова виконується.

;

2). Визначаємо повне подовження арматури при її електронагріванні за формулою (5.2): lп=l0+lз+lф++Сt, мм

l0=16,3 мм;

lз=2m×0=2×0,03 мм3/кгс ×27кгс/мм2=1,62 мм (приймаємо тип анкера – «висаджена голівка»);

lф=2 мм (багатопустотні плити перекриття формуються на піддонах довжиною 6...12 м з жорсткими упорами);

lн=0 (тому що як напружуваний елемент використовується не дротяна, а стержньова арматура);

Сt=6,38×0,5=3,19 мм

lп=16,3+1,62+2,0+3,19=23,08 мм

3). Температура, яка потрібна для нагрівання і подовження арматури для забезпечення заданого напруження, визначається за формулою 5.3:

,С,

lк=Lз-1000 мм; lк=6391,7-1000=5391,7 мм,

де довжина заготовки: Lз=Ly+2la-lc-lф-lн-l0=6380+2(2,5×10+5)-18,31=6391,7 мм;

=13,8×10-6 (табл.5.6) – ця величина вибирається, виходячи із застосовуваного класу напружуваної арматури (А-IV), а також температурного інтервалу (20-400С), визначеного з табл.5.2;

t0=20С

.

4). Визначаємо потрібну силу струму для нагрівання арматурної сталі до розрахункової температури (5.5):

,

Q=Qн+Qп×; Qн=24,84 ккал; Qп=3,89 ккал (при =1 хв.) – табл.5.7

Q=24,84+3,89=28,73 ккал;

К=1 (при послідовному включенні стержнів, що нагріваються);

R=55,66×10-4 Ом (табл.5.7)

;

5). Напруга струму при електронагріванні стержньової арматури

, В,

Z=61,36×10-4 Ом (табл.5.7);

m=n=3 (при послідовному включенні стержнів, що нагріваються) – в установці СМЖ-129В можна одночасно нагрівати 3 стержня.

В

6). Потужність трансформатора при електронагріванні стержнів арматури (5.10):

;

7). Вибираємо тип установки для електронагрівання стержнів – СМЖ-129В (установлена потужність 40 ква – табл.5.8).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]