Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ARMATURA.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.11.2018
Размер:
1.21 Mб
Скачать

Варіант завдань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

d1

12А300

6А240

3240

14А300

6А240

4А240

10А500

16А240

5А240

10А300

d2

14А400

10А300

8240

20А500

14А400

10А400

16А240

20А400

8А300

14А400

Uв

3

3,25

3,5

3,75

4

4,25

4,5

4,75

5

3,5

Приклад. Визначити параметри режиму контактного точкового зварювання при зварюванні хрестоподібного з’єднання арматурної сітки з поздовжніх стержнів 10 мм арматурної сталі класу А400 і поперечних стержнів 8 мм – А240.

1). Визначаємо:

  • силу зварювального струму, (3.1):

А;

(силу зварювального струму визначаємо відповідно до стержня меншого діаметра – 8 мм);

- напругу зварювального струму: Uзв=4 В;

- потужність зварювального трансформатора, (3.2): ква

- витримку під струмом для стержнів арматури класу А240, (3.4):

с

2). За значеннями зварювального струму і потужності зварювального трансформатора вибираємо зварювальну машину МТП-75 з номінальною потужністю 75 ква та коефіцієнтом ПВном=20% (табл. 3.3).

3). Визначаємо тривалість циклу зварювання, попередньо обчисливши фактичну тривалість включення зварювальної машини: де Nтр - тривала потужність зварювальної машини (ква), яку знаходять за формулою:

ква; %;

с

4). Зусилля стиску електродами стержнів, що зварюються, Ре (кН) встановлюємо за даними табл. 3.2: Ре=4,1 кН.

Практична робота №4 контактно-стикове зварювання арматури

Завдання. Визначити режими контактного стикового

зварювання арматурних стержнів

Контактно-стикове зварювання застосовують для з’єднання арматурних стержнів на лініях безвідхідної заготівлі, а також для приварювання до робочої арматури відрізків більшого діаметру з метою забезпечення можливості наступного зварювання випусків при монтажі конструкцій.

Гарячекатана стержнева арматура класів А400 і А800 стикується контактним зварюванням способом оплавлювання з підігрівом, а арматура класів А240 і А300 - способом безперервного оплавлювання або способом оплавлювання з підігрівом. Зварювання арматури різних класів між собою слід виконувати при параметрах режиму для арматури більш високого класу.

Контактне зварювання арматури виконують на машинах автоматичної, напівавтоматичної і ручної дії приводу механізму осідання. Технічні характеристики контактних стикових машин загального призначення для зварювання арматурних стержнів наведено в таблиці 4.1.

Основними параметрами режиму контактного стикового зварювання є сила зварювального струму та величина опору стику оплавлення Rопл.

Опір стику оплавлення, Rопл, (Ом) визначають за формулою:

, (4.1)

де С – коефіцієнт, що характеризує контактний опір, (см2×Ом)/с, (0,0025...0,003);

d – діаметр стержнів, що зварюють, см;

v – швидкість оплавлювання, см/с (табл. 4.2).

Величину зварювального струму, Iопл (А), знаходять за формулою:

, (4.2)

де – А і В – коефіцієнти, залежні від способу стикового зварювання (табл. 4.3);

Rопл – опір стику в період оплавлювання, Ом;

v – швидкість оплавлювання, см/с.

Потужність зварювального трансформатора N знаходять за формулою:

, ква (4.3)

де - U – напруга зварювального струму, В (табл. 4.4).

Таблиця 4.1. Технічні характеристики контактних стикових машин

Показник

Тип і марка машини

К-724

автоматичні

напівавтоматичні

ручної дії з важільним приводом механізму осідання

МСГУ-50

М-2008

МС-1602

МС-1202

МС-802

МС-502

Номінальна потужність, ква

320

400

150

96,5

75

50

12,2

Найбільший діаметр стержнів, які зварюють, мм, класів:

А800

40

-

-

-

-

-

-

A600

40

32

28

20

18

14

10

A400 і A300

40

60

32

28

25

20

14

A240

40

90

36

32

28

25

18

Продуктивність, кількість зварювань за годину

80

40

80

20-30

75

90

110

Габарити, мм:

висота

2890

1350

1000

1000

1030

930

довжина

1880

1170

775

775

474

955

ширина

3140

2040

1700

1700

1175

1180

Маса, кг

13330

2050

750

720

340

185

Таблиця 4.2. Швидкість оплавлювання стику

Сталь

Площа перерізу стержнів, які зварюють, мм2

100

250

500

1000

1500

2500

5000

Маловуглецева А-I

0,35

0,3

0,25

0,2

0,18

0,15

0,1

Сталь, що загартовується А-II

0,3

0,25

0,21

0,17

0,15

0,12

0,09

Те ж, А400, A600, A800

0,25

0,21

0,17

0,14

0,12

0,11

0,07

Таблиця 4.3. Сталі коефіцієнти для розрахунку величини зварювального струму

Спосіб зварювання (клас сталі)

А

В

Стикове зварювання неперервним оплавлюванням (А240)

3000...3500

2,8-3,2

Стикове зварювання переривчастим оплавлюванням (A300, A400 (500), A600, A800)

500-600

8-10

Таблиця 4.4. Величина напруги зварювального струму

Діаметр стержнів, що зварюються, мм

Напруга, В

10-40

3-5

40-45

5-7

45-55

7-8

Таблиця 4.5. Режими стикового контактного зварювання арматурних стержнів

Діаметр

Площа поперечного

Установочна

Величина оплавлювання lопл, мм

Величина осаджування lос, мм

Початкова швидкість

оплавлювання при підігріванні, см/с

Зварювальний струм

стержня, мм

перетину, мм2

довжина, мм

неперервне оплавлювання

оплавлювання підігріванням

під струмом

без струму

неперервного оплавлювання, А

10

78

15

7

-

0,7

1

-

1200

20

314

30

9

7

1,4

2

0,28

4750

28

616

42

10.5

9,5

1,8

2,7

0,23

9200

40

1257

60

13

12,5

2,4

3,6

0,19

19000

50

1963

75

14

14

2,8

4,2

0,16

35500

60

2827

90

-

15,9

3,1

4,7

0,12

42500

Густина струму при зварюванні переривчастим оплавлюванням приймається 3-15 А/мм2. Тривалість проходження струму при стиковому зварюванні змінюється від 1 до 20 с.

Із збільшенням діаметру тривалість проходження струму підвищується. Питомий тиск осаджування для сталей класу А240 - 3-5 кгс/мм2; інших класів - до 6 кгс/мм2.

Величина мінімального і середнього значень границі міцності стику повинна складати відповідно не менше як 260 і 350 МПа для арматури класу A240; 410 і 500 МПа для арматури класу A300; 510 і 600 МПа для арматури класу A400, А500; 800 і 900 МПа для арматури класу A600, і 900 і 1000 МПа для арматури класу A800.

Режими стикового контактного зварювання стержнів наведено в табл. 4.5.

Приклад. Визначити режими контактного стикового зварювання арматурних стержнів діаметром 16 мм із сталі класу А600.

1) Визначаємо площу перерізу стержня мм2. Із табл. 4.2. інтерполяцією визначаємо значення швидкості оплавлювання стику – 0,223 см/с; коефіцієнт С=0,0027 (см2Ом)/с. Тоді опір стику оплавлення, (4.1):

Rопл= 0,0027/1,6×0,223=0,00757 Ом;

2) Величина струму оплавлення, (4.2):

=662,7 А;

3) Напруга зварювального струму: U=4 В (табл. 4.4).

4) Потужність зварювального трансформатора, (4.3):

N=662,7×4/1000=2,65 ква;

5) Питомий тиск осаджування – 0,6 МПа.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]