Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практ книжка.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
4.56 Mб
Скачать

Приклади розвязування задач на аналізуюче схрещування ознак

У курей розоподібний гребінь домінує над простим. Птахівник підозрює, що деякі з віандотів, які мають розоподібний гребінь, гетерозиготні за чинником простого гребеня. Як установити, чи вони гетерозиготні?

Розв'язування:

А - розоподібний гребінь, а - простий гребінь; АА - розоподібний гребінь, Аа - розоподібний гребінь, аа - простий гребінь.

1) Р АА (роз.) х аа (прост)

F1 Аа (роз);

2) Р Аа(роз.) х аа(прост.)

F1 ІАа(рог): 1 аа(прост.).

Відповідь: якщо курка була гомозиготна, то при схрещуванні з півнем, що має простий гребінь, розщеплення не відбудеться, усе потомство буде мати розоподібний гребінь. Якщо ж курка була гетерозиготна, то відбудеться розщеплення у співвідношенні 50% з розоподібним гребенем, 50% - з простим.

Задачі для самостійного розв’язання

Варіант 1

Варіант2

1

У курей нормальне оперення домінує над шовковистим. Є півень з нормальним оперенням,генотип якого невідомий. Визначити його генотип

У гороху ген гладенької поверхні домінує над геном зморшкуватої. Після запилення рослин з гладеньким насінням пилком зморшкуватого все потомство має гладеньке насіння. Чи можна встановити генотипи батьків?

2

У людей ген нормального слуху домінує над геном глухоти. В сімї народилась здорова дитина,батько якої мав прихований ген глухоти. Як визначити генотип дитини.

Спадково глухоніма жінка одружилась з чоловіком ,що має нормальний слух.У них народилась глухоніма дитина.Чи можна визначити генотипи батьків?

Контрольні запитання та завдання

1.Поміркуйте, чи можна завдяки розв'язанню генетичних задач встановити можливий прояв тих чи інших ознак в поколінні з абсолютною точністю, чому?

2.Чи завжди і для всього справедливі закони Менделя?

3.Що таке аналізуючи схрещування?

4.Що таке неповне домінування?

Контрольні задачі.

1. У людини домінантний ген R викликає аномалію розвитку скелету - зміну кісток черепа й редукцію ключиць.

1) жінка з нормальною будовою скелета (ген r) одружилась з чоловіком з зазначеною аномалією. Дитина від цього шлюбу мала нормальну будову скелета. Як за фенотипом дитини визначити генотип її батька?

2) хвора жінка одружилась з чоловіком, який мав нормальну будову скелета. Дитина успадкувала від матері дефект скелета. Чи можна визначити генотип матері?

3) обидва батьки хворі. Дитина від цього шлюбу має нормальну будову скелета. Визначте генотип обох батьків

2.Серпоподібно-клітинна анемія успадковується як неповністю домінантна аутосомна ознака. Гомозиготні індивідууми вмирають зазвичай з настанням статевої зрілості; гетерозиготні— життєздатні, анемія у них виявляється субклінічно. Малярійний плазмодій не може використовувати для свого живлення с-гемоглобін. Тому люди, які мають цю форму гемоглобіну, не хворіють на малярію. Яка імовірність народження дітей,стійких до малярії, у сім'ї, де батько гетерозиготний щодо серпоподібно-клітинної анемії, а мати — здорова?

3.Таласемія успадковується як неповністю домінантна аутосомна ознака. У гомозигот це захворювання спричиняє смерть у 90-95% випадків, а в і гетерозит розвивається у відносно легкій формі. Яка вірогідність наро­дження здорової дитини в сім'ї, де перша дитина й батько хворі на лег­ку форму таласемії, а мати — здорова?

4.У медико-генетичну консультацію звернулось подружжя з питанням, чи можуть у них народитись здорові діти. У сім'ї було троє дітей. Двоє народилися мертвими з аненцефалією, а одна — з важкою клінічною картиною хвороби. Який прогноз можна дати щодо народження в цього подружжя здорової дитини?

5.Яка ймовірність народження здорової дитини в батьків, якщо аналізами них і в їхньої першої дитини виявлено підвищений вміст цистину в се­чі? Цистинурія — захворювання, що визначається рецесивним геном: у і гомозигот у нирках утворюються цистинові камені, а в гетерозигот спостерігається підвищений вміст цистину в сечі. Як успадковується цистенурія?

6. Форма чашечки у квітці суниць може бути нормальною, зумовлені неповністю домінантним геном, і листкоподібною, що обумовлює його рецесивною алеллю. У гетерозигот чашечки мають проміжну форму. Визначте можливі генотипи й фенотипи рослин, отриманих схрещування гетерозигот з проміжною формою чашечки.

7.У людини серпоподібно-клітинна анемія — рецесивна ознака. Гомозиготи за рецесивним геном гинуть у ранньому віці від гемолітичної анемії. У гетерозигот захворювання розвивається в легкій формі. Визначте, яка ймовірність народження здорових дітей і дітей з легкою формою захворювання в батьків, які страждають легкою формою серпоподібно- клітинної анемії?

8. Схрестили дві форми суниць: червоноплідну й білоплідну. Гібриди ма­ють рожеві плоди. Якими за генотипом і фенотипом будуть рослини від схрещування між собою гібридів з рожевими плодами?

9.Від схрещування двох форм нічної красуні одержали гібриди, 25% як мали червоні, 50% — рожеві, а 25% — білі квітки. Визначте генотипи і фенотипи батьківських рослин.