Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робоча програма комерц-управл практики.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
85.5 Кб
Скачать

6. Комерційна діяльність підприємства з оптових закупівель товарів.

Планування закупівель товарів і оперативне їх надходження. Визначення цін та оптимальних розмірів закупівлі товарів у цілому та в розрізі асортиментних груп. Організаційні форми та методи закупівлі товарів. Оперативний облік та контроль оптових закупівель товарів. Методи оперативного управління закупівельною діяльністю.

7. Товаропостачання торгівельного підприємства.

Форми товаропостачання та фактори, що впливають на їх вибір. Організація та методи доставки товарів від постачальника на склад підприємства.

Формування графіків доставки товарів та організація контролю за їх виконанням. Ефективність обраних варіантів постачання товарів та їх показників. Методи оперативного управління товаропостачанням.

8. Приймання товарів.

Організація приймання товарів. Забезпечення своєчасного та ефективного приймання товарів. Правила та порядок приймання товарів за кількістю та якістю. Оформлення приймання товарів.

9. Формування товарних запасів торговельного підприємства.

Управління товарними запасами підриємства. Нормування товарними запасами. Оперативний облік і контроль за становищем товарних запасів. Регулювання товарних запасів.

10. Діяльність з організації торгівельно – технологічного процесу.

Послідовність основних технологічних операцій при прийманні товарів , збереженні, при підготовці товарів до продажу, при розміщення товарів у торгівельній залі підприємства. Схема технологічного процесу. Методи продажу товарів.

11. Комерційні операції з тарою.

Порядок приймання тари та засобів упакування багаторазового використання. Зберігання та повернення тари постачальникам. Шляхи зниження втрати по тарі. Економічні переваги тари-обладнання.

12. Комерційні операції на транспорті.

Види транспорту, що застосовується на підприємстві. Аналіз договорів перевозом та транспортних витрат.

13. Організація маркетингу на підприємстві.

Планування маркетингового дослідження товарів, форми вивчення потреб споживачів, формування товарного асортименту. Аналіз широти, повноти, глибини та насиченості товарного асортименту та необхідності його змін. Формування цін на товарів. Цінова політика.

14. Інформаційні технології торгівельного підпрємства.

Організація торгівлі з застосуванням сучасних комп’ютерних систем: комп’ютерних програм , штрих кодування товарів, формування баз даних, розрахунків, обліку товарів та ін. Автоматизація контрольно-касових операцій.

4. Форми і методи контролю.

Однією з найважливіших умов успішного проходження комерційно-управлінської практики і виконання практикантом своїх обов'язків є раціональна і чітка організація на основі графіків, своєчасний і постійний контроль з боку керівників.

Контроль за проходженням практики з боку університету здійснюється:

- керівником практики;

Контроль за проходженням практики має на меті виявлення і ліквідацію недоліків та надання фактичної допомоги студентам при виконанні програми практики.

Основними формами контролю комерційно-управлінської практики є:

- попередній контроль;

- поточний контроль;

- заключний контроль.

На кожнім етапі контролю застосовуються специфічні методи.

Попередній контроль здійснюється під час підготовки студентів до проходження практики (на виробничій нараді). При цьому студентам роз'ясняються цілі практики, порядок її проходження, а також студентам передається документ про спрямування їх на базу практики, щоденник і програми практики.

Поточний контроль із боку керівника практики від університету, зав. кафедри , деканату і ректорату здійснюється під час відвідувань баз практики, а також під час бесід зі студентами в дні, які установлені кафедрою для консультації студентів.

Заключний контроль здійснюється під час перевірки, оцінки та захисту звіту по практиці.

Керівник практики від підприємства організовує і постійно контролює практику студентів відповідно до програми, завдань і затвердженого графіка, своєчасно перевіряє та затверджує звіт по практиці, дає відгук на звіт, який має містити відомості про якість та своєчасність виконання програми практики студентом, про ставлення практиканта до роботи, рекомендації щодо вдосконалення програми практики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.