Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робоча програма комерц-управл практики.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
85.5 Кб
Скачать

В результаті проходження практики студенти повинні:

- знати основні види торгівельної та комерційної діяльності та структуру управління підприємств торгівлі;

- знати посадові інструкції працівників, методи вивчення та прогнозування попиту споживачів і кон'юнктури ринку;

- опанувати принципами формуванням та регулюванням асортименту товарів на підприємствах торгівлі;

-знати основні джерела надходження товарів та механізм організації комерційних зв'язків.

Вивчити: організацію та планування закупівель товарів та механізми товаропросування та товаропостачання; механізми транспортно-експедиційних операцій, послуг; методи реклами та формування інформації; ступені ризику та умови страхування; техніко-економічні показники роботи торгівельного підприємства; методи аналізу торгівельної і комерційної діяльності, розрахунків їх ефективності.

Вміти: прогнозувати попит споживачів на товар та послуги; визначити потребу в них, виявляти основні тенденції і характерні особливості змін попиту на товари та послуги, складати проекти угод (контрактів) поставки товарів, купівлі продажу, виконання робіт (послуг); вести контроль за постачанням товарів, визначати ступень комерційного ризику, аналізувати стан та ефективність торгівельної та комерційної діяльності; збирати, обробляти та аналізувати інформацію, розробляти і організувати рекламні заходи, самостійно приймати рішення з питань торгівельної та комерційної діяльності, виявляти недоліки з її організації, вживати заходи щодо їх попередження і усунення.

Набуття навичок організації і планування торгівельної, комерційної та управлінської діяльності, розрахунків потреб в товарах та послугах, складання і укладання договорів (контрактів) постачання перевезення товарів, виконання робіт (послуг), збору, обробки та аналізу комерційної інформації, розробки рекламних заходів, ведення ділових переговорів та комерційних ситуацій.

3. Зміст і завдання практики.

Практикант зобов'язаний проаналізувати та дати відповіді на питання з наступних розділів.

1. Загальна характеристика підприємства.

Мета та завдання створення підприємства, його засновники, статутний фонд та правовий статус. Основні види діяльності. Планування приміщень підприємства, їх взаємозв’язок, розміщення, пропозиції щодо їх поліпшення. Торгівельно-технологічне обладнання.

2. Організаційна структура управління торгівельного підприємства.

Структура управління діяльністю підприємства. Функції структурних підрозділів, права та обов'язки працівників підприємства. Порядок наймання на роботу.

3. Попит на товари, його вивчення та прогнозування.

Джерела та види інформації про попит. Методи організації спостережень за попитом. Прогнозування попиту. Фактори, що впливають на формування попиту товарів. Залежність попиту від змін ціни на товари. Формування попиту на нові товари.

4. Формування товарного асортименту підприємства.

Фактори, що впливають на формування асортименту. Принципи формування товарного асортименту. Регулювання асортименту товарів. Асортиментні переліки товарів та порядок їх розробки.

5. Формування господарських зв’язків в умовах ринку.

Характеристика основних постачальників товарів підприємства. Правові підстави підприємства щодо укладання комерційних угод. Контроль за виконанням договірних зобов’язання. Методи впливу на постачальників товарів та їх ефективність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.