Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Планування вартості проекту Лабораторна 3.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
119.3 Кб
Скачать

Скорочення тривалості роботи або призначення понаднормових робіт ресурсу

Одним зі способів рішення цього завдання може бути скорочення тривалості роботи або призначення понаднормових робіт ресурсу.

 1. Виберіть команду меню Окно - Разделить. Робоче вікно програми буде розділено на два вікна по горизонталі: у верхнім вікні буде відображатися діаграма Ганта, що відслідковує, а в нижньому - бланк робіт.

 2. У контекстному меню бланку робіт виберіть команду Трудозатраты ресурсов.

 3. На діаграмі Ганта, що відслідковується, у верхньому вікні виділіть потрібну роботу. На бланку робіт у полі Название ресурса таблиці з'явиться назва ресурсу - призначеного цьому виду робіт.

 4. У комірці Сверхур. труд. установіть кількість годин понаднормової роботи.

 5. Виберіть команду меню ОкноСнять разделение. Диаграма Ганта знову відобразиться у повний екран і ви побачите на ній внесені корективи.

 6. Після такого корегування варто зберегти новий проміжний план, щоб подальший хід виконання робіт можна було порівнювати з відкорегованим планом, для цього виберіть команду меню СервисОтслеживаниеСохранить базовый план.

 7. Установіть перемикач Сохранить промежуточный план.

Меню Вид – Таблица дозволяє оперативно одержати доступ до списку різних режимів відображення табличної інформації.

Завдання

Наступне завдання стосується плану проекту, створеному на попередніх лабораторних роботах.

 1. Визначте стандартну ставку ресурсу, ставку за наднормову роботу і вартість його використання.

У звіті з лабораторної роботи зафіксуйте назви ресурсів або завдань, до яких застосовувалися вказівки наступних пунктів.

 1. Для одного із ресурсів змініть ставку його використання під час виконання проекту.

 1. Для одного із ресурсів введіть особливу ставку ресурсу.

 2. Для одного із завдань введіть фіксовані витрати.

 3. Для одного із ресурсів і для одного із фіксованих витрат на завдання змініть спосіб оплати.

 4. Проаналізуйте план проекту по 7-ми аспектам. Результати аналізу оформіть у вигляді звіту.

 5. Якщо існує проблема з переобтяженням ресурсів, то опишіть її у звіті, вирішіть її і опишіть шляхи вирішення.

 6. Збережіть базових планів.

 7. Зробіть оцінку про проходження контрольної точки.

 8. Установіть % завершення кожної роботи на дату виконання лабораторної роботи.

 9. Для однієї або декількох робіт введіть фактичну дату закінчення роботи, вважаючи, що задача закінчилася раніше, ніж було передбачено планом.

 10. Перегляньте план в режимі відхилення, звернувши увагу на значення базового плану та фактичне його виконання. Зверніть увагу чи є у вашому плані невиконані критичні роботи. Зверніть увагу чи є у вашому плані виконані етапи.

 11. Для робіт, у виконанні яких виникли проблеми (якщо таких робіт немає, то створіть їх) скоротіть тривалість роботи, а для інших - призначте понаднормові роботи ресурсу.

 12. Збережіть новий проміжний план, щоб подальший хід виконання робіт можна було порівнювати з відкорегованим.

Контрольні запитання

  1. Як змінити ставку ресурсу під час виконання проекту?

  2. Як ввести особливу ставку ресурсу?

  3. Як вказати спосіб оплати?

  4. Режими перегляду представлень?

  5. Назвіть аспекти аналізу плану проекту.

  6. Що означає переобтяженість ресурсу?

  7. Як розв'язати проблему переобтяженості ресурсу?

  8. Як зменшити кожному виду завдань, які ресурс повинен одночасно виконувати, кількість одиниць ресурсів?

 1. Як зберегти базових планів?

 2. Як зробити оцінку про проходження контрольної точки?

 3. Як установити % завершення кожної роботи на дату виконання лабораторної роботи?

 4. Як ввести фактичну дату закінчення роботи?

 5. Як переглянути план в режимі відхилення?

 6. Поясніть, що представлено у цьому режимі.

 7. Як скоротити тривалість роботи?

 8. Як призначити понаднормові роботи ресурсу?

 9. Як зберегти новий проміжний план?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.